Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Sertifikalar

Sertifikalar

LEED Sertifikası

İngilizce açılımı olarak “Leadership in Energy and Environmental Design” olarak geçen LEED Sertifikası, “Enerji ve Çevre Dostu Tasarımlarda Liderlik” olarak Türkçeye çevrilmektedir. Kısaca LEED, eko sistemi bozmadan doğal yaşamı desteklemek için sürdürülebilirliğin temel kriterlerine uyumluluk gösteren binalara verilen bir takdir belgesidir.

LEED sertifikası kriterlerinin sonucunda bir puanlama tablosu oluşturulur. Puanlamalar ise LEED Sertifikası seviyelerini belirtirler. LEED Sertifikası seviyeleri; LEED Certified (40-49), LEED Silver (50-59), LEED Gold (60-79), LEED Platinum (80+)’dur. LEED sertifikası seviyeleri tüm binalar için 40 ve üzeri puan kazanılarak alınabilmektedir. Özyeğin Üniversitesi AB1, AB2 ve ÖM binalarında Gold seviye sertifika almaya hak kazanmıştır.

NEED4B Projesi

https://www.ozyegin.edu.tr/tr/yabanci-diller-yuksekokulu/scola-binasi-need4b-projesi

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, Kurumların çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması, mümkün olduğu durumlarda ortadan kaldırılması ve gelecekte daha yaşanabilir bir ortam oluşturulması için geliştirilen bir yönetim sistemidir.

ISO 14001 yönetim sistemi,

 • Atık miktarı minimize edilir.
 • Kuruluşun enerji tüketimi düşer.
 • İzin ve yetki belgelerini almak kolaylaşır.
 • Ulusal ve uluslararası yasal gerekliliklere uyum sağlanır.
 • Doğal kaynakların doğru kullanımı ile masraflar azalır ve verimlilik artar.
 • Potansiyel tehlikeler analiz edilir bu sayede kaza ve kayıplarda azalma görülür.
 • Paydaşlara, faaliyetlerin çevre yükümlülükleri altında yürütüldüğünün garantisi verilmesiyle güven ve bağlılık artar.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı, 2014 yılında alınmış olup bu yönetim sistemlerinin gereklilikleri yerine getirilmekte, her sene düzenli olarak iç ve dış denetimler gerçekleştirilerek sistemin işleyişi kontrol edilmekte ve belgelerimiz yenilenmektedir. Bu kapsamda yayınlanan Çevre Politikası ile kurumsal politika belirtilmiş ve Çevre Yönetim Planı ile uygulamalar, görevler ve kavramlar ifade edilmiştir. Kampüs Enerji ve Su Kaynakları Kullanım Kılavuzu yayınlanmış olup çevresel açıdan dikkat etmesi gerekenler ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Atık yönetimi ve çevre duyarlılığı, Özyeğin Üniversitesi Atık Yönetim Planı ve Çevre Yaşam Döngüsü ile özetlenmiştir.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ilgili yasal mevzuatların ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma/yaşama ortamı oluşturmak ve bu ortamı yönetmek için oluşturulmuş yönetim sistemidir.

ISO 45001 yönetim sistemi,

 • İş kazalarını ve meslek hastalıkları oranını minimize etmenizi sağlar, iş gücü kaybını önler.
 • Kuruluş içinde iyi çalışma ortamı elde ederek personel memnuniyeti sağlar.
 • Yasal taraflar önünde, kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığını kanıtlar.
 • Kuruluşun saygınlığının arttırılması suretiyle rekabette avantaj sağlar.
 • Kazalar ve hastalıklar nedeni ile üretimin durmasını, yavaşlamasını önleyerek, telafi giderlerinin, ceza ve tazminatların azaltılmasını sağlar, işletme maliyetlerini düşürme olanağı elde edilir.
 • Arıza süresi ve bunun yol açtığı maliyetlerde potansiyel düşüş elde edilir.
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluş içerisinde sistematik olarak yayılımını sağlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği, ulusal ve uluslararası şartlara ve yasalara uygun bir kuruluş haline gelmenize yardımcı olur.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, 2014 yılında alınmış olup bu yönetim sistemlerinin gereklilikleri yerine getirilmekte, her sene düzenli olarak iç ve dış denetimler gerçekleştirilerek sistemin işleyişi kontrol edilmekte ve belgelerimiz yenilenmektedir. Bu kapsamda yayınlanan Güvenli Yaşam ve Acil Durum Politikaları ile kurumsal politikalar belirtilmiştir. Güvenli Yaşam Planı ve Acil Durum Planı ile ile uygulamalar, görevler ve kavramlar ifade edilmiştir.

Sıfır Atık Belgesi

“Sıfır Atık”; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir.

Sıfır atık belgesi; Sıfır atık yönetim sistemlerini kuran mahalli idareler ile sıfır atık yönetmeliği EK-1 listede tanımlı diğer yerlere (ÖzÜ kampüs ve yurtlar olarak bu kısımda yer almaktadır) ve sıfır atık yönetim sistemini kuranlara verilecek, nitelikleri Bakanlıkça belirlenen belgeyi ifade eder. Sıfır atık belgesi, ulusal düzeyde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilmektedir.

Özyeğin Üniversitesi, Sıfır Atık Belgesini, 14.02.2020 tarihi itibariyle almaya hak kazanan ilk üniversite olmuştur.

Sıfır atık belgesi alınmasının Özyeğin Üniversitesi için önemi;

 • Uygulamakta olduğumuz ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında sıfır atık belgesinin alınması HSE Yönetim Sistemleri denetimlerinde de olumlu bir referans olacaktır.
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile ÖzÜ’ de sıfır atık yönetmeliğinde belirtilenler büyük ölçüde yerine getirilmiştir. Bu sayede hızlıca temel seviyede sıfır atık belgesine başvuru yapılabilmiştir. Yönetmelikte belirtilen gümüş, altın, platin belgelerine de başvuru yapılabilecek altyapının olduğu ve yönetim desteğiyle özellikle tüm paydaşların çevre politikası ve çevre yönetimi prosedürlerinde belirtilenlere aktif katılımının artırılması ile ileri seviye belgelere de başvuru yapılabileceği görülmektedir.  
 • Sıfır atık belgesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ilgili devlet kurumları içinde ÖzÜ adı ön plana çıkmış ve bu kapsamda Çevre İl Müdürlüğü’nün talebi üzerine örnek proje olarak yapılanlarla ilgili rapor gönderilmiştir.