Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

HSE Yönetim Sistemleri Kapsamı

HSE Yönetim Sistemleri Kapsamı

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi; tüm Özyeğin Üniversitesi çalışanları, öğrencileri, ziyaretçileri, taşeronları ve ticari faaliyet gösteren firmalar için geçerlidir. Bu yönetim sistemleri Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampus Tesisleri sınırları içerisinde uygulanmaktadır. Taşeronlar ve ticari faaliyet gösteren firmalar, yapmakta olduğu işlerle ilgili İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Planlarını, Özyeğin Üniversitesi Sağlık, İş Güvenliği, Acil Durum ve Çevre Yönetim Planları ile uygun olarak oluşturabileceklerdir. Ancak bu durumda Özyeğin Üniversitesi Sağlık, İş Güvenliği, Acil Durum, Çevre Koruma, Atık Yönetimi ve Enerji Verimliliği Yönetim Planları ile uyumun ve koordinasyonun sağlanabilmesi amacı ile Özyeğin Üniversitesi HSE Yöneticisinin onayını almak zorundadırlar.

Çevre Koruma, Atık Yönetimi ve Enerji Verimliliği Yönetim Planı, Sağlık ve İş Güvenliği Yönetim Planı ile birlikte kullanılır ve ayrılmaz bir bütündür. Özyeğin Üniversitesi Sağlık, İş Güvenliği, Acil Durum, Çevre Koruma, Atık Yönetimi ve Enerji Verimliliği Yönetim Planlarını; ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemleri Standardına ve ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına ve yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak kurmuştur.

Özyeğin Üniversitesindeki bu yönetim planlarının kapsamı Yüksek Öğretim Faaliyetleri, Sosyal ve İdari Hizmetlerdir. Bu yönetim planları; ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standartlarının şartlarını, Özyeğin Üniversitesindeki tüm birimlerin uygulamasını ve sürekli iyileştirilmesini, İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre performansının artırılmasını, amaç ve hedeflere ulaşılmasını, uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesini, iç ve dış hususları, bağlamları, yürütülen faaliyetler ve hizmetler ile bunlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre açısından riskler ve fırsatları içermektedir.

Özyeğin Üniversitesi, amacı ve stratejik yönü ile ilgili olan ve bu yönetim sistemlerinin amaçlanan sonuçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen, iç ve dış hususları belirlemiş, uluslararası bir kurum olmakla beraber yerel, yasal ve uygulanabilir şartları değerlendirmekte ve yükümlülüklerini buna bağlı olarak yerine getirmektedir.

Özyeğin Üniversitesi üst yönetimi, bu kapsamda politikada belirtilen taahhütlerin yerine getirileceğini, Çevre Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi için liderlik edeceğini ve tüm bu süreçlerin güvence altına alınacağını taahhüt eder.