Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Çevreci Anlayışımız

Çevreci Anlayışımız

Özyeğin Üniversitesi çevreye duyarlı ve sürdürebilir binalardan oluşmaktadır. Yeni yapılacak tesislerde de çevreye duyarlı binalar yapılması esastır.

Üniversite tesislerinde, yeni inşaat faaliyetlerinde, akademik faaliyetlerde ve Özyeğin Üniversitesinin adının geçtiği tüm organizasyonlarda, daha planlama aşamasında çevreyi tehdit eden unsurlar belirlenir. Tehdi eden unsurların tespitinde ve risklerin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için alınacak tedbirlerin planlanmasında, ilgili yasal düzenlemelere uyum esastır.

 

Risklerin azaltılmasında reaktif, proaktif ve önleyici yaklaşımlar kullanılır. Bunu sağlamak için ziyaretçiler, öğrenciler, akademik ve idari kadrolar, altyükleniciler tehlike belirleme ve risk değerlendirme yönteminin önemli katılımcılarıdır.

Tehlikelerin etkin bir şekilde belirlenmesi amacı ile yaşanan kıl payı atlatılan olay ve görülen tehlikeli durumların ilgili tüm paydaşlar tarafından bildirimini sağlayacak iletişim kanalları oluşturulacaktır.

Malzeme, ekipman ve sistemler seçilirken çevreye en az etkisi olacaklar tercih edilecektir. Çevreye olumsuz etkisi olabilecek malzemelerin taşınması, depolanması ve kullanımı sırasında olabilecek dökülme, saçılma ve sızıntılara karşı önlemler alınacaktır.

Faaliyetlerimiz sonucu oluşabilecek tehlikelerden etkilenebilecek üçüncü taraflar (komşular, toplum, vb.), olası tehlikeler ve alınan önlemler hakkında bilgilendirilecektir.