Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Güvenli Yaşam ve Çevre Kültürü

Güvenli Yaşam ve Çevre Kültürü

Oluşturulan Güvenli Yaşam ve Çevre yönetim sisteminin, öğrenciler, akademik ve idari kadro tarafından benimsenen ve herkesin bu sistemleri yaşamının bir parçası haline getirebileceği bir yapıda olması esastır.

Özyeğin Üniversitesi, güvenli yaşam ve çevre kültürünü, kendi kültürünün önemli bir unsuru olarak kabul eder. Bu konuda ortak davranış, alışkanlık, inanç ve değerlerin tüm paydaşlarda oluşturulması ve geliştirilmesi, gerektiğinde toplum sağlığına ve çevreye zarar vermeden, bireyler hakkındaki bilgilerle ilgili gizlilik unsuruna dikkat edilmesi, idari ve akademik tüm yöneticilerin öncelikli görevidir.

 

 

Özyeğin Üniversitesi’nin güvenli yaşam ve çevre kültürü, paydaşların iş ve genel yaşama güvenliği ile ilgili bilgileri güven içinde paylaşabilmesine ve paylaşmak için teşvik edilmesine, çevreye karşı duyarlı olup bununla ilgili bilinçli olmasına,kabul edilebilir ve edilemez davranışlar arasındaki ilkesel ayrımın her bir birey tarafından kolaylıkla yapılabilmesine, sorgulamaya, mükemmelliğe yönelişe, kişisel sorumluluğa ve içsel denetime dayanır.

Özyeğin Üniversitesi güvenli yaşam ve çevre kültürünün geliştirilmesi için eğitimler, seminerler, etkinlikler ile bu konudaki çalışmaları destekler ve teşvik eder.