Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Günümüzde İnşaat Mühendisliği

Günümüzde İnşaat Mühendisliği

Medeniyet geliştikçe, bilim ilerledikçe, insanlar çoğaldıkça, insanların ihtiyaçları çeşitlenip genişledikçe, ekonomi ve çevre kaygıları bu ihtiyaçların karşılanmasının yöntem ve sistematiğini zorlaştırdıkça, doğal afetler ve iklimsel değişimler her yanlışı cezalandırdıkça, kullanılabilir doğal alanlar karadan denize, kolaydan zora doğru genişletildikçe, enerji ve enerjinin korunması en önemli kaygılardan biri haline geldikçe, doğal kaynaklar kıtlaştıkça İnşaat Mühendisliği mesleğinin çalışma alanları, çalışma biçimleri, diğer gelişen veya yeni ortaya çıkmakta olan mesleki alanlarla bağlantıları doğal olarak inanılmaz bir ivmeyle artmaktadır. Tam da bu sebeple “İnşaat Mühendisliği” tüm boyut ve imkanlarıyla bir “Medeniyet Mühendisliği’dir. Ne yazık ki Türkçe anlamı mesleğin büyüklüğünü ve muazzam imkanlarını algılamak için yeterli olmamaktadır. İngilizce adıyla “Civil Engineering-Medeniyet Mühendisliği” bu mesleği gerçek kapsamıyla ifade etmektedir. 

Şöyle ki, İnşaat Mühendisliği medeniyetin gelişimini yansıtan ortamları yaratan ve geliştiren mühendislik alanıdır. Her çeşit afetle mücadele eden mühendislik alanıdır. İnşaat Mühendisliği medeniyetin gelişimine paralel olarak istek ve talepleri büyüyen toplumlara her türlü altyapı ve yaşam ortamı çözümlerini sunan, kısıtlara karşın üretim yapmanın yollarını bulan, teknolojik gelişmelerden yararlanarak kapsamı genişleyen, bünyesinde muazzam bir endüstriyi barındıran mühendislik alanıdır. Bu kapsamıyla da her dönem ve devir için geçerli olabilecek bilgilerle öğrencilerimizi donatmak ve onlara günümüz medeniyetinin gerektirdiği mesleki bilgileri verirken kendilerini geliştirme yetisini kazandırmak Özyeğin Üniversitesi İnşaat Mühendisliği   bölümünün eğitim ilkelerinin başında gelmektedir. 

İnşaat sektörü tüm dünyada ülke ekonomisine hız ve yön veren sektörlerdendir ve Türkiye için bu durum birincil önemdedir. Türkiye deprem kuşağında yer alan, sel, heyelan ve benzeri çeşitli afet tehditleri altında bulunan, henüz yapılaşmasını tamamlamamış ve alt yapı ihtiyacı doyum noktalarına gelmemiş, bunun yanısıra hızla artan genç nüfusu ile dinamik bir ülkedir, dolayısıyla da son gelişmeleri takip edebilen ve uygulayabilen inşaat mühendislerine ihtiyaç her zaman olacaktır. Günümüz dünyasında  sürdürülebilirlik kriteri  inşaat mühendisliğinin tüm uygulamalarının merkezine yerleşmek zorundadır. Bu gereklilik inşaat mühendisliği çalışmalarına yeni boyutlar ve yöntemler eklemektedir.

Gerçekleştirdikleri işlem hacmi bakımından dünya genelinde önemli bir konumunda olan Türk Müteahhitlik şirketlerinin çok farklı coğrafyalarda hayata geçirdikleri projelerde veya doğrudan yabancı inşaat firmalarında, kendisini en az bir yabancı dilde etkin bir şekilde ifade edebilen, güncel teknolojiye hakim ve farklı kültürlerle bir arada çalışabilme becerisine sahip İnşaat Mühendislerine olan talep her zaman vardır ve olacaktır.