Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Özyeğin Üniversitesi COVID-19 Dönemindeki Çalışmalar

Özyeğin Üniversitesi COVID-19 Dönemindeki Çalışmalar

1. Uzaktan Öğretim Faaliyetleri:

 • Senkron ve asenkron uygulamalar
  • MS Teams ve Zoom platformu, senkron ders için kullanılmaktadır.
  • Öğrenciler için hazırlanan video içerikleri, MS Stream üzerinden asenkron olarak paylaşılmaktadır.
  • Üniversitenin Covid-19 öncesinde de kullanmakta olduğu, Moodle altyapısına sahip Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS) bu süreçte de aktif kullanılmıştır.
  • Senkron dersler de çekilip, katılamayan öğrenciler için yine MS Stream ve LMS platformundan asenkron olarak paylaşılmaktadır.
  • Yayınevlerine ait kaynaklar da kullanılmaktadır. (Pearson, McGraw Hill vb.)
  • Sanal bilgisayar laboratuvar ortamı olarak Microsoft Azure Lab kullanılmaktadır.
 • Sınav uygulamaları
  • Özyeğin Üniversitesi Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS) üzerinde doküman toplama (Assignment, Turnitin Assignment), çevrimiçi sınav (Quiz-Test) uygulamaları ve yayınevlerine ait kaynaklar (Pearson, McGraw Hill vb.) kullanılarak sınavlar yapılmaktadır.
  • Alternatif ölçme değerlendirme yöntemleri (Ödev, proje vb.) ilgili platformlarda yürütülerek bir çözüm olarak değerlendirilmektedir.
  • Gözetmenlik için aşağıdaki uygulamalar kullanılmaktadır
   • Canlı gözetmenlik: Zoom
   • Gözetmenlik otomasyonu: Respondus
   • LMS’e ait (Moodle) ekran kilitleme seçeneği
   • Yayınevlerine ait kaynaklar (Pearson, McGraw Hill vb.)
 • Öğretim elemanlarına verilen online eğitimler

  Öğretim elemanlarına eşzamanlı ve zaman bağımsız uzaktan eğitim uygulaması ile ilgili çevrimiçi ve yüz yüze eğitimler düzenlenmiştir. Bu eğitimler genelde her bir fakülte için ayrı ayrı düzenlenmiştir. Detayı aşağıdaki listede bulunmaktadır. Sınav uygulamalarının başlayacağı dönemde, uzaktan sınav sistemleri ile ilgili de ek eğitim yapılmıştır.

  Tarih Katılımcılar Yöntem
  16.03.2020 10:00 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu  Yüz Yüze
  16.03.2020 15:00 Hukuk Fakültesi (Öğretim Üyeleri) Yüz Yüze
  17.03.2020 12:30 Hukuk Fakültesi (Asistanlar)  Yüz Yüze
  17.03.2020 14:00  Mühendislik Fakültesi  Yüz Yüze
  18.03.2020 09:30  Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Yüz Yüze
  18.03.2020 11:00  İşletme Fakültesi  Yüz Yüze
  18.03.2020 12:30  İşletme Fakültesi  Çevrimiçi
  18.03.2020 14:00  Sosyal Bilimler Fakültesi  Yüz Yüze
  18.03.2020 15:00  Sosyal Bilimler Fakültesi  Çevrimiçi
  19.03.2020 11:00  Mimarlık Fakültesi Yüz Yüze
  19.03.2020 13:00  Mimarlık Fakültesi Çevrimiçi
  19.03.2020 14:00  Pilotaj Bölümü Çevrimiçi
  20.03.2020 14:30  Eğitim Çevrimiçi
  23.03.2020 14:00 Pilotaj Bölümü Çevrimiçi
  25.03.2020 14:00 Pilotaj Bölümü Çevrimiçi
  23.03.2020 15:00  PE Çevrimiçi
  06.04.2020 10:00  Yabancı Diller Yüksekokulu Çevrimiçi
  10.04.2020 14:00 Üniversite (Çevrimiçi Sınav Çözümleri) Çevrimiçi
  18.04.2020 13:00 Hukuk Fakültesi (Çevrimiçi Sınav Çözümleri) Çevrimiçi

   

  Süreç içerisinde öğretim elemanlarına destek verebilmek için Telefon Çağrı Merkezi devreye alınmıştır ve aktif olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, Üniversitemizde kullanılmakta olan Çözüm Merkezi üzerinden de yoğun bir şekilde bu sürece destek verilmektedir. 16 Mart’tan bu yana uzaktan eğitimle ilgili öğretim elemanlarından gelen 839 talebe cevap verilmiştir.

  Öğretim elemanlarının ihtiyaç duyacağı kritik bilgiler için portal üzerinden erişilebilir kılavuz sayfası hazırlanmış ve faydalı bilgiler bu sayfada başlıklar altında derlenmiştir (https://my.ozyegin.edu.tr/tr/page/11347). Bu sayfadaki içerikler, Çözüm Merkezine gelen taleplerin incelenmesiyle süreç içerisinde sürekli olarak güncellenmiş ve zenginleştirilmiştir.

 • Öğrencilere yönelik bilgilendirme ve destek çalışmaları

  Öğrencilere MyOzu portalı üzerinden Uzaktan eğitim uygulamasına ilişkin duyurular yapılmış ve bilgi paylaşılmıştır (https://my.ozyegin.edu.tr/tr/page/11375). Ayrıca Fakülteler de kendi yaptıkları duyurularla bu konuda öğrencileri ile bilgi paylaşmıştır. Bunlara ek olarak öğretim elemanları, uzaktan eğitimle verdikleri ilk derslerine, yeni süreçlerle ilgili bilgilendirme yaparak başlamışlardır.

  Öğrencilerimiz ayrıca Çözüm Merkezi’nden de aktif olarak faydalanmaktadırlar. 16 Marttan bu yana uzaktan eğitimle ilgili öğrencilerden gelen 1281 talebe çözüm sağlanmıştır.

2. Sağlık Hizmet Sunumu

Geçerli Değil

3. Ar-Ge Faaliyetleri (Tanı kitleri, ilaç ve aşı çalışmaları)

Geçerli Değil

4. Klinik Araştırmalara Katılım, Ulusal/Uluslararası Faz Çalışmalarına Katılım

Geçerli Değil

5. Bilgilendirici Toplantılar, Webinarlar, Dijital Ortamda Toplantılar

6. Yayınlar

Geçerli Değil

7. Sarf Malzemesi, Makine-Teçhizat Üretimi

8. Topluma Hizmet Uygulamaları (Dijital ortamda psikolojik destek vb.)

9. Salgın Sonrasında Uzaktan Öğretim Faaliyetlerine İlişkin Planlamalar ve Yeni Düşünceler

 • Video ders içeriklerimizi zenginleştirmeye ve öğrencilerimizin uzaktan erişimlerine sunmaya devam edeceğiz.
 • Öğrenci performansının çok yönlü değerlendirilmesine izin veren, program ve öğrenme çıktıları ile doğrudan ilişkili, alternatif ölçme-değerlendirme yöntemlerini/tekniklerini araştırmaya ve kullanmaya devam edeceğiz.
 • Akademik danışmanlık süreçlerini, ofis saatlerini, kulüp çalışmalarını çevrimiçi araçlardan da faydalanacak şekilde yeniden ve daha etkili yapılandırıyor olacağız.
 • Derslere ve sınavlara uzaktan erişim sağlayan sistem altyapımızın iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına devam edeceğiz.
 • Farklı uzaktan eğitim ve öğrenim araçlarını araştırmaya ve değerlendirmeye devam edeceğiz.
 • Akademik kadromuz ve öğrencilerimiz için iletişim ve destek hizmetlerimizi geliştirici yeni süreçler tasarlayacağız.
 • Yüz yüze eğitimin olanaksız hale gelmesi durumlarında, hızlı bir şekilde devreye anılabilecek not sistemi, akademik takvim esneklikleri, derslerin işlenişi de dahil olmak üzere çok geniş kapsamlı bir eylem planının hazırlanması ve yönetmeliğin bir parçası haline getirilmesi konusunu değerlendiriyor olacağız.