Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Güvenlik Hizmetleri

Güvenlik Hizmetleri

i. HSE Güvenlik Ofisi

1. Öğrencilerden Beklentiler

Öğrenciler gelecek misafirlerini önceden güvenliğe bildirmek ve gelen misafirlerini güvenlik noktasından almak zorundadırlar. Öğrenci velileri araçlarıyla kampüse girebilirler. İçeri girmek isteyen her öğrenci velisini güvenlik noktasında karşılamak, derste ise gelen veli bilgilerini mail ile bilgilendirmek zorundadır. Veliler diğer misafirler gibi kimlik bırakıp öğrencimizin talebi doğrultusunda kampüse girebilirler. Ziyaret saatleri dışında (yurtta kalmak için yurt müdürlüğünden izini olanlar hariç) içerde kalmaya teşebbüs eden öğrenci velileri ve öğrenci hakkında rapor tutulur. Öğrencimiz velisini kabul etmiyorsa veliler içeri giremez. Ziyaretçilerin sorumluluğu, ziyaret edilen öğrenciye aittir.

 2. Ziyaretçiler

Ziyaretçi Giriş Çıkış Kuralları

 • Özyeğin Üniversitesi kampüsüne giriş yapan tüm ziyaretçiler aşağıda belirtilen kurallara uymakla yükümlüdürler.
 • Kampüse giriş yapan herkes güvenliğe kimlik beyanında bulunmak zorundadır. Bu nedenle, gelen misafirden kimlik alınır. Kimlik bilgileri ziyaretçi bilgisayarına kaydedilir. Kendisine ziyaretçi kartı verilerek bu kartı yakasına takması gerektiği hatırlatılır.
 • Kampüste ziyaret 08:00 - 23:00 saatleri arasındadır.
 • Kampüse giriş çıkış yapan tüm misafirlerin güvenlik Yönergesince belirlenmiş kuralları ihlal etmeleri nedeni ile doğacak sonuçlardan misafir sahibi sorumludur.
 • Kampüse giriş çıkış yapan tüm misafirlerin adli bir suçu işlemeleri halinde gerekli işlemlerin yapılması için kolluk kuvvetine veya Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
 • Kampüs girişlerinde yapılan kontroller ile girişi engel teşkil eden durumlardaki kişiler/gruplar engellenir.
 • Misafir kendi kimlik kartı haricinde öğrenci kimlik kartı ile içeri alınmaz ve izinsiz girişi sağlamaya çalışmak üzere kimliğini vermiş öğrenci hakkında rapor tutulur. Bir dahaki gelişinde misafir içeri alınmaz.
 • Çıkışlarda misafirlerin beraberinde kampüse ait eşya olması halinde Özyeğin Üniversitesi ilgili birim yöneticisi tarafından imzalı çıkış belgesi ve/veya teyit istenir.
 • Ziyaretçi kabul eden paydaşımız, ziyaretin 23:00'ı aşması durumunda önceden güvenliği bilgilendirir. Bilgilendirme yapılmamış, 23:00'da çıkış yapmayan ziyaretçiler ziyaret ettiği paydaşımıza ulaşılarak çıkış yapması sağlanır. Eğer ziyaretçi sahibi yurtta kalıyorsa yurt sorumlularına ulaşılarak ziyarteçinin çıkışı sağlanır.
 • Yurt müdürlüğünden gece kalması için rezervasyonu olmayan misafirin, istisnai durumlarda öğrenci merkezinde sabahlamasına müsaade edilir. Güvenlik personeli belirli aralıklarla misafirin kontrolünü yapar.
 • Kampüsten malzeme çıkışı için, ilgili birim, malzemenin cinsi, sayısı, nereye götürüldüğü ve araç plakası vb. bilgileri içerir malzeme çıkış belgesini düzenler ve bu belge eşliğinde ancak malzeme çıkışına izin verilir. Aksi durumda, ilgili departmanın vereceği ve güvenlik birimine yazılı bildireceği karar doğrultusunda hareket edilir.

3. Personelden Beklentiler

İdari ve Akademik Personel İle İlgili Kurallar

 • Özyeğin Üniversitesi personeli gelecek misafirlerini önceden ana giriş kapısına bildirir. Gelen misafirden kimlik alınır. Kimlik bilgileri ziyaretçi bilgisayarına kaydedilir. Misafir araçları açık otoparkları kullanır. Kapalı otopark girişlerine müsaade edilmez. Güvenlik görevlisi ve/veya danışma görevlileri yardımıyla misafirin gideceği yere kadar refakat edilir.
 • Personele gelen misafirler kendilerine telefonla bildirilerek haber verilir. Personelin gelen ziyaretçiyi kabul etmesi halinde kampüs içine yönlendirilir. Ziyaretçinin kabul edilmediği durumlarda uygun bir üslup ile toplantıda olduğu veya ulaşılamadığı bilgisi verilerek girişe izin verilmez.
 • Ziyaretçinin kampüs sınırları içinde iken tüm hal ve davranışlarından ziyaretçi sahibi sorumlu tutulacak, olası durumlarda varsa hasar vb. kendisinden tazmin edilecektir.

Taşeron Firma Personeli İle İlgili Kurallar

 •  Her türlü okul ve kampüs kurallarına aykırı durumlarda taraflar hakkında rapor düzenlenir. Rapor İşletme ve Genel Sekreterliğe sunulur. İlgili bölümün yöneticisine bilgi verilir.
 • Tedarikçi firma elemanları kampüse girerken kimlik (T.C. No’su bulunan) vermek zorundadır. Kimlik vermediği takdirde kampüse alınmazlar. Mal kabul kurallarına (giriş-çıkış, kimlik, trafik vb. prosedürlere) uymayan tedarikçiler, ikaz edilir ve bir dahaki sefere aynı personel ile gelindiğinde kampüse alınmaz.
 • Kampüs kurallarına uymayan taşeronların, mazeretleri ne olursa olsun bir daha kampüse girişine müsaade edilmez.
 • Taşeron ve İşletme personeline gelen misafirler kampüs içine alınmaz. Görüşmelerini kampüs dışında yapar.

4. Güvenlik Yönergesi

 • Güvenlik Hizmetleri kapsamındaki temel prensipler, yöntem, disiplin işlemine başlatacak eylemler, adli vakalar ve özel süreçler hakkındaki prosedürleri incelemek için linki kullabilirsiniz.

 

 ii. Güvenlik Merkezi

1. Kimlik Kartı

Örnek öğrenci ve personel kimlik kartları linkteki gibidir.

2. Kampüs Araç Giriş Kartı

Kampüs araç giriş kartları HSE Departmanı tarafından gerekli işlemler yapıldıktan sonra linkte gösterildiği gibi sağlanmaktadır. Kampüs araç giriş kartı, Öğrenci Merkezi -2. kattaki HSE departmanından alınmaktadır, gerekli formu doldurduktan sonra departman tarafından destek sağlanır.

3. Otoparklar

İhlal kodları ve cezai yaptırımlar

S.N.İHLALİN ADI
1

Park kuralı ihlalleri

(Çizgiler ile belirlenmiş alanın dışına park yapılması)

2Engellilere ayrılan yerler ve acil çıkış kapılarını engelleyecek şekilde park etmek
3Görevlilerin ikazlarına uymamak
4Yayaların koşulsuz geçiş üstünlüğüne uymamak
5Otopark içerisinde ter yönde seyretmek, hız sınırını aşmak, tehlikeli şekilde araç kullanmak