Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Acil Durum Ekipleri

Acil Durum Ekipleri

Söndürme Ekibi

Söndürme Ekibi ERP-02 Söndürme Ekibi İletişim Listesinde belirtilmiştir. Söndürme Ekibinin görev ve sorumlulukları aşağıda verilmiştir:

 • Yangın dolabı ve tüplerinin önlerini sürekli açık vaziyette olduğundan emin olur,
 • Yangın dolabı ve tüplerinin kontrolünü sağlar,
 • Küçük yangınlara yangın yerindeki mevcut yangın söndürme malzeme, gereç ve söndürme cihazlarını en iyi şeklide ve zamanda kullanmak suretiyle ilk müdahaleyi yapar.
 •  Yangın kapalı bir odada çıkmışsa kapı ve pencereleri kırarak içeri girer ve söndürme işlemine başlar,
 •  Büyük yangınlarda o bölüm içerisinde itfaiye aracının geçebileceği şekilde güvenlik koridorlarının oluşumu sağlar ve takibini yapar,
 •  Dışarıdan itfaiye çağrılması gerektiği durumlarda (büyük yangınlarda) yardım geldiği takdirde, yardım ekibi liderinin talimatına göre, o ekiplere destek verir,
 • Söndürme Ekibi Lideri yangın sonrasında ilgili Birim Amiri ve HSE Yöneticisine rapor verir.

İlk Yardım Ekibi

İlk Yardım Ekibi ERP-03 İlk Yardım Ekibi İletişim Listesinde belirtilmiştir. İlk yardım ekibi oluşturulurken ilgili mevzuat dikkate alınır. İlk Yardım Ekibinin görev ve sorumlulukları aşağıda verilmiştir:

 • Üniversite Sağlık birimi yöneticisi veya en yetkili doktor liderlik eder.
 • Yanık ve yaralılar için malzeme hazırlar,
 • Yaralıları taşımak için sedye ve ilaç hazırlar,
 • Yaralılara gerekli ilk müdahaleyi yapar,
 • Olay yerine gelen sağlık personeline yardımcı olur. Gerek görülenleri Sağlık Birimi’ne veya hastanelere sevk eder,
 • Sevk edilen hasta / yaralıların durumlarını takip eder.
 • İlk Yardım Ekibi Lideri acil durum sonrasında ilgili Birim Amiri ve HSE Yöneticisine rapor verir.

Kurtarma Ekibi

Kurtarma Ekibi ERP-04 Kurtarma Ekibi İletişim Listesinde belirtilmiştir. Kurtarma Ekibinin görev ve sorumlulukları aşağıda verilmiştir:

 • Acil Durum yerine yeteri kadar malzeme torbası, çuval ve battaniye götürür,
 • Varsa önce canlıları kurtarır,
 • Varsa, yaralı ve hastaları kurtarır ve ilkyardım ekibine ulaştırır,
 • Tahliye yapılması gereken bir acil durum sırasında, insanların düzenli tahliye yapmasını sağlar,
 • Tahliye yollarını açık tutar, değilse açar,
 • Canlıların tahliyesi ve kurtarılması tamamlandıktan sonra, kurtarılması gereken malzeme ve dokümanı kurtarır
 • Yangında “YANGINDA İLK KURTARILACAK” etiketli sonra sırası ile “KIRMIZI, MAVİ, YEŞİL” etiketi bulunan evrak ve eşyaları yangın yerinden henüz yanma tehlikesi olmayan bölgeye taşır,
 • Yangından malzeme kurtarılırken, yangın yerine en yakın olan yanıcı maddelerden başlanarak güvenlik koridoru oluşturulur,
 • Kurtarılan eşyayı koruma ekibine teslim eder.
 • Acil durum sonrasında ilgili birim müdürüne ve  HSE Yöneticisine rapor verir.

Koruma Ekibi

Koruma Ekibi ERP-05 Koruma Ekibi İletişim Listesinde belirtilmiştir. Koruma Ekibinin görev ve sorumlulukları aşağıda verilmiştir:

 • Güvenlik Şefi liderlik eder.
 • Tesisin iç ve dış emniyetini sağlar,
 • Tahliye olanların emniyetini sağlar,
 • Toplanma bölgesinin düzenini sağlar,
 • Kapılarda görevli olan güvenlik ekibi, olaydan hemen sonra tahliye kapılarından çıkışı kolaylaştırmak için kapı önü birikmelerini önler, dışarı çıkanların tekrar içeri girmemelerini sağlar.
 • Toplanma bölgesine giriş ve çıkışı Kriz Masası Yöneticisi’nin talimatlarına uygun olarak kontrol altına alır
 • Tahliye olanların sayımını yaparak eksikleri saptar,
 • Kurtarılan malzeme ve dokümanın emniyetini sağlar,
 • Acil durum sonrasında ilgili birim müdürüne ve HSE Yöneticisine rapor verir.

Teknik Destek Ekibi

Teknik Destek Ekibi ERP-06 Teknik Destek Ekibi İletişim Listesinde belirtilmiştir. Teknik Destek Ekibinin görev ve sorumlulukları aşağıda verilmiştir:

 • Üniversite Kampus binalarının ve sistemlerinin operasyonunu aksatacak elektrik veya teknik arızaların takibini yapar
 • Acil durumda ilgili ve gerekli sistem ve ekipmanların kapatılması, devre dışı bırakılması ve/veya bir kısmının güvenli bir şekilde çalışır vaziyette tutulmasını sağlar,
 • Gerektiğinde harici müdahale ekiplerine verilmek üzere tüm plan ve senaryoları güncel olarak hazır eder ve verir,
 • Acil durumlarda Kriz Masasının talimatlarına uygun olarak, elektrik, su gibi acil durum kullanım kolaylıklarını kontrol eder,
 • Elektrik, su ve telefon vb. arızaları giderir, hasar gören ya da arızalanan makine ve cihazların onarımını yapar
 • Diğer ekiplerin kullandıkları makine ve ekipmanların çalışır durumda olmasını sağlar.
 • Acil Durumda, acil durumun niteliğine göre, Acil Durum Planında ifade edilmiş ve/veya Kriz Masasının talimat veya bilgisinde tehlike arz edecek sistemleri kapar, 
 • Acil durum sonrasında İnşaat Emlak Yöneticisine ve  HSE Yöneticisine rapor verir.

Acil Durum Kat Sorumluları

Acil Durum Kat Sorumluları ERP-07 Acil Durum Kat Sorumluları İletişim Listesinde belirtilmiştir. Acil Durum Kat Sorumluları görev ve sorumlulukları aşağıda verilmiştir:

 • Tahliye yapılması gereken bir acil durum sırasında, sorumlusu olduğu kattaki/mahaldeki insanların düzenli tahliye yapmasını sağlar,
 • Kattaki/mahaldeki herkesin tahliye edildiğinden emin olur,
 • Tahliye edilenleri belirlenmiş olan toplanma bölgesine yönlendirir,
 • Sorumlu olduğu katta/mahalde özel desteğe ihtiyaç duyan kişiler (engelli, hamile, vb) varsa onların güvenli bir şekilde tahliyesini sağlar,
 • Toplanma noktasında kendi sorumluluğundaki kattaki/mahaldeki herkesin bulunduğundan emin olmak üzere Koruma ekibi ile birlikte sayım yapar, eksikleri tespit eder.
 • Acil Durum sonrasında HSE Yöneticisine rapor verir.Söndürme Ekibi Lideri yangın sonrasında ilgili Birim Amiri ve HSE Yöneticisine rapor verir.