Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

2009-2010 Bursları

2009-2010 Bursları

Özyeğin Üniversitesi'nin lisans programlarına yerleşen / kabul edilen öğrencilere, Üniversiteye ilk kayıtları sırasında sağlanan burslardır.

2009 - 2010 Giriş Bursları

Özyeğin Üniversitesi lisans programlarına 2009-2010 akademik yılında kabul edilecek öğrencilere sağlanan giriş bursları ve kapsamları şöyledir:

Onur Bursu  :Öğrenim ücretinin tamamından muafiyet, konukevlerinde en düşük ücretli odada ücretsiz kalma
Başarı Bursu : Öğrenim ücretinin %75’inden muafiyet, konukevinde en düşük ücretli odada %50 indirimli ücret ödeyerek kalma
Destek Bursu : Öğrenim ücretinin %50’sinden muafiyet, konukevinde en düşük ücretli odada %50 indirimli ücret ödeyerek kalma
Katkı Bursu : Öğrenim ücretinin %25’inden muafiyet, konukevinde en düşük ücretli odada %50 indirimli ücret ödeyerek kalma

Kayıt yaptıran her öğrencinin kullanımına bir dizüstü bilgisayar tahsis edilir.

Burs Yükseltme ve Ek Burs Olanakları

İlk altı tercihinden yerleştirilen adaylara sağlanan olanaklar:

Uluslararası Diplomalara (IB, Abitur, vb) ve TUBİTAK Başarısına Sahip Olanlara (*)

  • Burssuz kontenjandan yerleştirilenlerin öğrenim ücreti bursu Katkı Bursu’na yükseltilir.
  • Katkı Bursu kontenjandan yerleştirilenlerin bursu Destek Bursu’na yükseltilir.
  • Destek Bursu kontenjandan yerleştirilenlerin bursu Başarı Bursu’na yükseltilir.
  • Başarı Bursu kontenjandan yerleştirilenlerin bursu Onur Bursu’na yükseltilir.

 
(*) Uluslararası Diplomalara (IB, Abitur, vb) ve TUBİTAK Başarısına Sahip Olanlar 

  •  IB diploma notu 32 ve üzeri olmak
  • Abitur diploma notu 2.3 veya daha iyi olmak
  • Matura diploma notu 2.0 veya daha iyi olmak
  • Lisede okurken TÜBİTAK tarafından düzenlenen ulusal veya uluslararası bilim olimpiyatları ve/veya bilimsel proje yarışmalarında derece almak

Giriş Bursu Süre ve Devam

Üniversiteye ilk girişte sağlanan burslar karşılıksızdır; akademik başarı düzeyinden etkilenmez; öğrenim süresince kesintisiz devam eder. Burslar, güz ve bahar dönemlerini kapsar.