Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

2014-2015 Bursları

2014-2015 Bursları

Özyeğin Üniversitesi'nin lisans programlarına yerleşen / kabul edilen öğrencilere, Üniversiteye ilk kayıtları sırasında sağlanan burslardır.

2014 - 2015 Giriş Bursları

Lisans programlarına yeni kabul edilecek öğrenciler için uygulanacak giriş bursları ve kapsamları şöyledir:

Tam Burs  : Öğrenim ücretinin tamamından muafiyet
%75 Burs  : Öğrenim ücretinin %75’inden muafiyet
%50 Burs  : Öğrenim ücretinin %50’sinden muafiyet
%25 Burs  : Öğrenim ücretinin %25’inden muafiyet

Burs Yükseltme ve Ek Burs Olanakları

Lisans programlarına LYS sınav sonucuna göre ilk altı tercihleri arasında yer almak kaydıyla tam burslu kontenjandan yerleştirilen ve yerleştirildiği puan türünde belirli başarı koşullarını sağlayan öğrenciler Üniversiteye girişte aşağıda ayrıntıları verilen ek burs olanaklarından yararlanırlar
                             

SıralamaNakit BursYemek BursuYurt Bursu*
İlk 100Aylık 840 TLAylık 200 TL2 yataklı banyolu oda ücretinden muafiyet
101 – 1000Aylık 630 TLAylık 200 TL2 yataklı banyolu oda ücretinden muafiyet
1001 – 5000Aylık 420 TLAylık 200 TLEn düşük yurt ücretinden muafiyet
5001 – 10.000Aylık 315 TLAylık 200 TLEn düşük yurt ücretinden muafiyet
10.001 – 12.000- -En düşük yurt ücretinden muafiyet


Burslar bir akademik yıl için Ekim-Haziran aylarında olmak üzere 9 ay süreyle sağlanır.

* Yurtta kalmak isteyenlere en düşük yurt ücretinden muafiyet, kalmak istemeyenlere ise dönem başlarında yapacakları başvuru ile Ekim – Haziran aylarında olmak üzere yılda 9 ay süreyle aylık 300 TL ulaşım desteğini kapsar.

 
LYS sınav sonucuna göre İlk 6 (altı) tercihleri arasında yer almak kaydıyla (1)’den (7)’ye kadar maddeler ile belirtilen koşullardan herhangi birini sağlayanlardan %25 Burslu kontenjandan yerleştirilenlerin öğrenim ücreti muafiyetleri %50'ye%50 Burslu kontenjandan yerleştirilenlerin öğrenim ücreti muafiyetleri %75'e%75 Burslu kontenjandan yerleştirilenlerin öğrenim ücreti muafiyetleri   %100'eTam Burslu kontenjandan yerleştirilenlere öğrenim ücretinden tam muafiyete ek olarak 300 TL ulaşım bursu verilir:
 
(1) IB diploma notu 32 ve üzeri olmak;
(2) Abitur diploma notu 2.3 veya daha iyi olmak;
(3) Matura diploma notu 2.0 veya daha iyi olmak;
(4) Maturita diploma notu 80 ve üzerinde olmak;
(5) Fransız Bakaloryası diploma notu en az 14 (Türkiye’deki liseler tarafından verilen ve Fransız Bakaloryası ile denk diplomalar için en az 70) olmak;
(6) AP programları kapsamında en az 3 dersi en az 4 notu ile tamamlamış olmak;
(7) Lisede okurken TÜBİTAK tarafından düzenlenen ulusal veya uluslararası bilim olimpiyatları ve/veya bilimsel proje yarışmalarında dereceye girmiş olmak.
 
Öğrenciye verilen aşağıdaki ek burslardan; öğrenim ücreti muafiyeti burslarından durumlarına uygun olanların her biri, Öğrenim ücreti muafiyeti dışındaki ek burs burslardan, durumuna uygun olanların hepsi değil bunlar arasında en yüksek olanı tahsis edilir.

 

Şehit Çocukları Bursu

LYS sınav sonucuna göre Üniversite programlarına yerleşme başarı sırasına göre ilk 20.000'e giren burssuz veya kısmi burslu yerleşen şehit çocuklarına %20 ilave öğrenim ücreti muafiyet bursu verilir. Öğrencilerin bu durumlarını şehadetname ile belgelendirmeleri gerekir.

 

Lisansüstü Öğrenime Destek Bursu

LYS sınav sonucuna göre Yerleştiği programın puan türünde ilk 2.000’de yer alan ve Özyeğin Üniversitesinden en az 3.65 genel not ortalaması ile mezun olan öğrencilerden; mezun olduğu yıl Shanghai Jiao Tong Üniversitesi akademik başarı sıralamasında ilk yirmi’de yer alan bir üniversiteden doktora programına burssuz kabul edilenlere, öğrenimlerini desteklemek amacıyla kabul edildikleri ilk yıl için 40 bin dolar karşılıksız burs sağlanır.

Giriş Bursu Süre ve Devam

Burslar karşılıksızdır ve akademik başarıdan bağımsız olarak devam eder. Burslar, öğrenimlerine İngilizce Hazırlık Programından başlayanlar için bu programda en fazla iki yıl olmak üzere toplam altı akademik yıl, doğrudan lisans programlarından başlayanlar için ise beş akademik yıl boyunca, öğrencinin disiplin cezası almadığı ve derslere devam ettiği dönemlerde sağlanır. Burslar, güz ve bahar dönemlerini kapsar.
Üniversitenin onayı olmaksızın kaydını yenilemeyerek öğrenimine ara veren, bursluluk süresini aşan veya İngilizce Hazırlık Programını ikinci akademik yılın sonunda başarıyla tamamlayamayan öğrencinin bursu sona erer. İngilizce Hazırlık Programını ikinci akademik yılın sonunda başarıyla tamamlayamadığı için bursları sona eren öğrenciler, bu süre içinde kayıtsız kalmamış olmaları koşuluyla, bursları sona erdikten sonraki üç akademik yıl içinde İngilizce yeterlik koşulunu sağlayarak lisans programlarına tekrar kayıt yaptırdıkları takdirde, nakit, yemek ve yurt ve/veya ulaşım ek bursları dışındaki kontenjan bursları ile öğrenim ücreti muafiyet bursları yeniden bağlanır.  

 

Ek Burslar Süre ve Devam

Burslar, öğrenimlerine İngilizce Hazırlık Programından başlayanlar için bu programda en fazla iki yıl olmak üzere toplam altı akademik yıl, doğrudan lisans programlarından başlayanlar için beş akademik yıl boyunca, öğrencinin disiplin cezası almadığı ve derslere devam ettiği dönemlerde sağlanır. Burslar, güz ve bahar dönemlerini kapsar.
Üniversitenin onayı olmaksızın kaydını yenilemeyerek öğrenimine ara veren, bursluluk süresini aşan veya İngilizce Hazırlık Programını ikinci akademik yılın sonunda başarıyla tamamlayamayan öğrencinin ek bursları sona erer. İngilizce Hazırlık Programını ikinci akademik yılın sonunda başarıyla tamamlayamadığı için bursları sona eren öğrenciler, bu süre içinde kayıtsız kalmamış olmaları koşuluyla, bursları sona erdikten sonraki üç akademik yıl içinde İngilizce yeterlik koşulunu sağlayarak lisans programlarına tekrar kayıt yaptırdıkları takdirde, nakit, yemek ve yurt ve/veya ulaşım ek bursları dışındaki öğrenim ücreti muafiyet bursları yeniden bağlanır.
İlave öğrenim ücreti muafiyeti dışındaki ek bursların (nakit, yemek, yurt ve/veya ulaşım) devamı için, lisans diploma programında her akademik yıl sonunda sağlanması gereken genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,50’dir. Bu koşulu sağlayamayan öğrencinin ek bursları izleyen dönem/dönemler için sona erer, koşulları sağladığında yeniden bağlanır.

Dikey Geçiş Süre ve Devam

Burslar karşılıksız olup, güz ve bahar dönemlerini kapsar. Burslar;
İngilizce Hazırlık Programından başlayanlar için bu programda en fazla iki yıl sürelidir.
Doğrudan lisans programlarından başlayanlara ise, intibak sonrası kalan normal öğrenim süresine ilave bir yıl sürelidir.
Öğrencinin disiplin cezası almadığı ve derslere devam ettiği dönemlerde sağlanır.
Üniversitenin onayı olmaksızın kaydını yenilemeyerek öğrenimine ara veren, bursluluk süresini aşan, veya İngilizce Hazırlık Programını ikinci akademik yılın sonunda başarıyla tamamlayamayan öğrencinin bursu sona erer.
İngilizce Hazırlık Programını ikinci akademik yılın sonunda başarıyla tamamlayamayan öğrenciler, kayıtsız kalmamış olmaları koşuluyla, üç akademik yıl içinde İngilizce yeterlik koşulunu sağlayarak lisans programlarına kayıt yaptırdıkları takdirde, ilk girişte sağlanan kontenjan bursları yeniden bağlanır.