Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Hakkında

Hakkında

Tasarım, Teknoloji ve Toplum Tezli Yüksek Lisans Programının Amacı

Tasarım, Teknoloji ve Toplum Yüksek Lisans (Tezli) Programının açılma amacı, öğrencilere tasarım, teknoloji ve toplum arakesitinde alanı ve diğer disiplinlerle beraber disiplinlerarası bilimsel çalışma yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırılmasını sağlamaktır. Nitelikli araştırmaların yapılabilmesi için gerekli olan koşulları; alanında yetkin akademisyenlerin varlığı, yeterli altyapı olanaklarının bulunması ve araştırma-geliştirme ortamının varlığı ile başarılı bir Yüksek Lisans Programı oluşturmaktadır. Lisans programlarından farklı olarak, Tasarım, Teknoloji ve Toplum Yüksek Lisans Programı, derinlemesine ve disiplinlerarası eğitim ve araştırma yapılmasına yöneliktir. Bu doğrultuda, öğrencilere geniş bir bakış açısı kazandırılması hedeflenmektedir.

Türkiye dinamik ve gelişmekte olan bir teknolojik altyapıya ve piyasa ekonomisine sahip olduğu gibi, kendine özgü güçlü kültürel ve sosyal dinamikler de barındırır. Bu konjonktür içinde bu dinamiklerle beslenen tasarım teknolojik, toplumsal ve ekonomik anlamda giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Özyeğin Üniversitesi Tasarım, Teknoloji ve Toplum Yüksek Lisans (Tezli) Programı mezunları, dünya standartlarında verilen eğitimle, hem ulusal hem de uluslararası nitelikte bilimsel araştırmalarda ve tasarım, teknoloji geliştirme projelerinde görev alabilecek yetkinliğe sahip olacaklardır. Buna ek olarak, program mezunlarının eğilimleri doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde doktora programlarına kabul edilmeleri ve doktora sürecinde ÖzÜ’de almış oldukları eğitim sayesinde üsün nitelikli bilimsel çalışmalar yapmaları beklenmektedir. Türkiye’nin dünyada yapılan bilimsel çalışmalardaki rolünün yayınlarla, ülke ekonomisine katkı sağlayabilecek araştırma-geliştirme projeleriyle teşvik edilerek arttırılması Tasarım, Teknoloji ve Toplum Yüksek Lisans Programının temel amaçlarındandır.

Eğitim dilinin İngilizce olacağı Tasarım, Teknoloji ve Toplum Yüksek Lisans Programında, Türk öğrencilerin yanında yabancı öğrencilere de eğitim verilmesi hedeflemektedir. Bu doğrultuda program içeriği uluslararası standartlarda oluşturulmuştur. Program kapsamında yürütülen araştırmaların Tübitak gibi ulusal kuruluşlar ile Avrupa Birliği ve farklı uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenmelerinin sağlanması, araştırmaların niteliklerini arttıracağı gibi, öğrenciler uluslararası araştırmalarla farklı kültürlerden çalışma arkadaşlarıyla etkileşim yoluyla öğrenecek ve uluslararası bakış açısı kazanacaklardır.

Öğrencilerin yeterli bilgi düzeyi oluşturarak, kendi araştırma alanlarının konumunu ve disiplinlerarası etkileşimini kavraması, ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi esastır. Bu doğrultuda, mevcudun değerlendirilerek yeni ve disiplinlerarası tasarım bilgi ve becerilerinin üretilmesi, Tasarım, Teknoloji ve Toplum Yüksek Lisans Programının açılma gerekçelerindendir. Araştırma yöntemlerini kullanarak karşılaşılan problemlerin çözülmesi, bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme yetkinliği, kişinin karmaşık ve beklenmedik sorunları çözmek için yeni ve stratejik yaklaşımlar geliştirebilmesi ÖzÜ Tasarım, Teknoloji ve Toplum Yüksek Lisans öğrencilerinden beklenmektedir. Bunun yanında, öğrencinin araştırma alanı ile ilgili sorunlarda liderlik rolünü üstenebilmesi, kendi bilgi ve becerilerini eleştirel bakış açısıyla değerlendirebilmesi ve öğrenme sürecini ilgi alanları doğrultusunda yönlendirebilmesi büyük önem taşımaktadır. Tasarım, Teknoloji ve Toplum Yüksek Lisans Programı, öğrenciler tarafından tasarım, teknoloji ve toplum arakesitindeki güncel gelişmeleri farklı gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme; İngilizce yazılı ve sözlü ifade yetkinliğinin kazanılması; bilgisayar yazılımlarının ihtiyaçlar doğrultusunda verimli kullanabilmesinin üst düzeyde ve detaylı olarak aktarabilme olanağını sunacaktır.

Gastronomi ve Tasarım Uzmanlık Alanı

Program modülü, Türkiye’de gastronomi kavramına holistik bir bakış açısıyla çok disiplinli, bilimsel ve yenilikçi bir yaklaşımla farklı bir boyut kazandırmayı hedeflemektedir. Modül, temel olarak gastronomi ve yeme-içme kültürü çalışmaları alanında akademik çalışma yapmak isteyen bireylere özgün araştırma yapma imkânı sağlarken; aynı zamanda tasarım, tarım, yeme-içme sektörü ve/veya gıda endüstrisinde çalışanlara mesleki açıdan kendilerini zenginleştirecek araştırma temelli bir bilgi birikimi sunar. Öğrenciler her türlü yeme-içme üretim ve tüketim pratikleriyle ilgili olan konuda disiplinler arası projeler üretir ve araştırmalar yaparlar.

Öğrenciler Tasarım, Teknoloji ve Toplum Yüksek Lisans (Tezli) Programının zorunlu derslerini (Araştırma Yöntemleri, Toplumsal Bağlamda Tasarım, Bilim ve Teknolojinin Toplumsal Teorisi) ve Gastronomi ve Tasarım Yüksek Lisans modülünün zorunlu derslerini (Yemek Kültürü ve Tarihi, Gıda ve Tüketici Davranışları,  Duyusal Analiz ve Yeni Ürün Geliştirme) ve 1 alan seçmeli dersi alarak programı Seminer ve Yüksek Lisans Tez Çalışması ile tamamlayacaklardır.

Gastronomi ve Tasarım Uzmanlık Alanı hakkında akademik bilgi için :

Doç. Dr. Özge Samancı 0216-564 9318, 0216-564 9246 ozge.samanci@ozyegin.edu.tr