Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Öğrenci Kulüpleri ve Projeler

Öğrenci Kulüpleri ve Projeler

Öğrenci Kulüpleri 

ScOLa Kulüpleri olarak temel amacımız, öğrencilerimizin kendi ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına uygun eğlenceli ve ilginç dil etkinliklerine katılma fırsatı yakalamasına yardımcı olmaktır. Geniş bir yelpazeye yayılan bu dil etkinlikleri aracılığıyla, öğrencilerimize dil becerilerini İngilizce dersleri dışında da sergileyip kullanabilme olanağı sunuyoruz. Bu etkinlikler aynı zamanda kampüs içerisinde İngilizce konuşulan bir ortam yaratmamıza yardımcı olarak, öğrencilerimizi farklı sosyal ortamlarda İngilizce dilini kullanmaya teşvik etmeye yardımcı olmaktadır. Bu kulüplere katılım zorunlu olmasa da, her düzeyde öğrencinin bu kulüplere katılımını dil gelişimleri için destekliyor ve bekliyoruz. 

Projeler

A2, B1 ve B2 olmak üzere tüm seviyelerde öğrencilere ders dışında probleme dayalı öğrenme odaklı projeler yapabilecekleri dersler sunulmaktadır. Bu dersler öğrencilerin dil becerilerinin yanı sıra 21. yüzyıl becerilerini de geliştirmeyi hedeflemektedir. Kursa katılan öğrencilerden her hafta düzenli ders saatine gelmeleri ve kendilerine verilen sınıf içi ve dışı ödevleri tamamlamaları beklenmektedir. Kurs başında öğrencilerimizin odaklanacağı küresel bir problem veya ihtiyaç belirlenir. Dönem boyunca öğrencilerden, problemi veya ihtiyacı incelemeleri, farklı açılardan ele almaları ve konuyla ilgili durumu geliştirmek için neler yapılabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmeleri amacı ile araştırma yapmaları, farklı kaynaklardan yararlanmaları ve iş birliği içinde çalışmaları beklenmektedir. Tüm öğrenme süreci boyunca öğretim görevlisinin yardım ve yönlendirmesi ile öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini yönetmeleri, bu süreci değerlendirmeleri ve üzerinde çalıştıkları küresel sorunun çözümlerini veya ihtiyacın giderilmesini A2 düzeyinde hazırladıkları blog’da, B1 düzeyinde hazırladıkları çizgi dizide, B2 düzeyinde de hazırladıkları portföy dokümanında sunmaları gerekmektedir.

Geçmiş dönemlerde sunulmuş örnek öğrenci projelerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

A2 Projeleri:

https://sevvalsenglishblog.blogspot.com/

https://cigdemmtutall20.blogspot.com/

http://yigiteneskocadoru.blogspot.com

http://elqanpolat.blogspot.com

http://yigitrodoplu.blogspot.com

B1 Projeleri:

B1-project - final cartoon sample 1

B1-project - final cartoon sample 2

B1-project - final cartoon sample 3

B2 düzeyi:

https://www.ozyegin.edu.tr/pdfviewer/scola-b2-project.php