Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Deneyim Paylaşımı

Deneyim Paylaşımı

Lisans İngilizce Eğitimi Paylaşım Deneyimi (Shaexperience)

Öğretmen gelişimi, kariyerde ilerleme kaydetmenin olmazsa olmazıdır ve diplomaların raf ömrü yalnızca iki yıl olduğu için, özellikle dil öğretmenlerinin İngilizce Öğretmenliği alanındaki ilerlemelere ayak uydurabilmesi şarttır. Aksi takdirde, Scrivener'in de belirttiği gibi (1994, 200), 20 yıllık öğretmenlik deneyimi, 2 senelik deneyimin 10 yıl boyunca tekrarından ibaret de olabilir.  Bu bakımdan, Lisans İngilizce Dersleri'nin öğretim görevlileri olarak, 23 Ekim 2013 tarihi itibariyle bütün akademik yıl boyunca bir dizi çalıştay ve sunum düzenlemeye karar verdik. Bu etkinliğin amacı, Lisans İngilizce Programları'nın bütün üyelerinin (Hazırlık öğretim görevlileri de dahil) bir araya gelerek, Genel Amaçlı Akademik İngilizce (EGAP), Özel Amaçlı Akademik İngilizce (ESAP), Genel İngilizce (GE) ve benzeri konuların öğretilmesi konusunda sahip oldukları değerli deneyimleri paylaşabileceği ve kendi ilgi alanlarındaki makaleleri ve araştırma çalışmalarını paylaşabilecekleri bir ortam sunmaktır. Bu nedenle, Shaexperience aşağıdaki konuları kapsamaktadır, ancak kapsam bunlarla sınırlı değildir:

1. Akademik Amaçlı İngilizce (EAP) uygulamaları (ders tasarımı, hedef belirleme, değerlendirme araçları ve türleri, öğretim yöntemleri, referans verme ve metin için alıntı, sunum ve seminer becerileri, etkili geribildirimde bulunma vb)
2. İngilizce Öğretmenliği metodolojileri ve teknikleri (dilbilgisi, kelime bilgisi, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin akademik düzeyde öğretilmesi)
3. Alana özgü sunumlar (doktora tezleri, araştırma çalışmaları, farklı konular üzerine düzenlenen konferans/seminerlerde sunulan makaleler)
4. Akademik Amaçlı İngilizce bağlamında Bilişim Teknolojileri uygulamaları
5. Diğer

Bu konuda daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.