Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Çift Anadal Öğrenimi (ÇAP)

Çift Anadal Öğrenimi (ÇAP)

Özyeğin Üniversitesi’nin bir lisans programında devam ederken, Üniversite’nin diğer bir lisans diploma programına eş zamanlı devam etmeye olanak tanır. Çift anadal öğrenimine ilişkin usul ve esaslar YÖK’ün “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”  hükümlerine göre ve Özyeğin Üniversitesi Çift Anadal Yönergesi çerçevesinde yapılır.

Öğrencinin, kayıtlı bulunduğu lisans diploma programı kapsamında, başvurduğu ve kabul edildiği ikinci lisans diploma programına “Çift Anadal Programı” denir.

Başvurular
Başvuru Koşulları
Değerlendirme ve Koşullar
Burslar ve Ücretler
ÇAP Devam Koşulları

Başvurular

Başvurular, doğru ve eksiksiz olarak doldurulmuş başvuru formu ile Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS) üzerinden yapılır. Başvuru formu, başvuruların ilk gününde saat 10:00 itibariyle açılır ve başvuruların son gününde saat 15:00 itibariyle kapanır.

*Aşağıdaki Başvuru Koşullarının 6. maddesine göre, öğrenim dili Türkçe olan lisans programlarına devam etmekte olup, öğrenim dili İngilizce olan programlarda ÇAP yapmak isteyen adaylar, dil yeterliği için belirtilen tarihlerde TRACE sınavına girebilirler. 

Çift anadal öğrenimi yapılan programlar listesine buradan ulaşabilirsiniz. Kayıtlı olduğunuz esas anadal programı veya başvurmak istediğiniz ikinci anadal programının listede olmaması, başvuru yapmanıza engel değildir. Bu tür başvurular (tanımlı olmayan çift anadal programı yapma talepleri), ilgili fakülteler / yüksekokullar tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Sayfa Başı

Başvuru Koşulları

Öğrencilerin başvuru koşullarına uygunlukları Öğrenci Hizmetleri tarafından incelenir. Bir öğrenci, aynı anda birden fazla ikinci anadal programında çift anadal öğrenimi yapamaz.
Öğrencilerin başvuru koşullarına uygunlukları incelenirken; akademik durumları aşağıdaki dönemlere göre değerlendirilir:
 • Güz dönemi başında yapılan başvurularda öğrencilerin bir önceki akademik yılın Bahar dönemi sonu itibarıyla,
 • Bahar dönemi başında yapılan başvurularda öğrencilerin ilgili akademik yılın Güz dönemi sonu itibarıyla. 
 1. Öğrenim süresi: Öğrenciler, çift anadal öğrenimi başvurularını, lisans öğreniminin en erken üçüncü en geç beşinci dönem başında olmak üzere akademik takvimde ilan edilen süreler içinde yapabilirler. Bir öğrenci, aynı anda birden fazla ikinci anadal programında çift anadal öğrenimi yapamaz.
 2. Tamamlanan Kredi: Öğrencinin üçüncü dönem başında başvurduğu hallerde en az 48 kredi, dördüncü dönem başında başvurduğu hallerde en az 84 kredi, beşinci dönem başında başvurduğu hallerde ise en az 120 kredi tamamlamış olması gerekir.
 3. Başarı Durumu: Öğrencinin herhangi bir başarısız notu olmamalıdır. (Tekrar edilen derslerde öğrencinin aldığı son not geçerlidir.)
 4. Not Ortalaması: Öğrencinin genel not ortalamasının en az 2,72 olması gerekir.
 5. Başarı Sıralaması: Öğrencinin esas anadal programında kendi dönemindeki öğrencilerin genel not ortalamasına göre yapılan başarı sıralamasında ilk %20’lik dilime girmiş olması gerekir.
 6. Dil Yeterlik: Öğrencinin başvurduğu ikinci anadal programının varsa Dil Yeterlik koşulunu sağlaması gerekir. Dil Yeterlik Koşulu için tıklayınız.
 7. Havacılık Yönetimi programına başvuran adaylar havalimanı giriş kaili almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv kayıtlarının bulunmadığını belgelemek zorundadırlar. Ayrıca bu öğrencilerin mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporunu online başvuru formuna eklemeleri gerekir.

Sayfa Başı

Değerlendirme ve Sonuçlar

Başvuru koşullarını sağlayan öğrencilerin değerlendirmesi, başvuru yapılan ikinci anadal programının bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul yönetim kurulunca yapılır. Başvurusu ilgili Fakülte/Yüksekokul tarafından uygun görülen öğrenciler başvuru yaptıkları ikinci anadal programında çift anadal öğrenimi yapabilir. 

Değerlendirme sonuçları, başvuru – kabul takviminde ilan edilen tarihlerde Üniversitemiz web sitesinde duyurulur.

Sayfa Başı

Burslar ve Ücretler

Çift anadal öğrenimi yapan öğrencilerden ikinci anadal için ek ücret alınmaz; ancak öğrencilerin kayıt oldukları ikinci anadal programının varsa ek ücretlerini ödemesi gerekir. Öğrencilerin çift anadal öğrenimi nedeniyle öğrenimlerinin uzaması halinde giriş bursları lisans öğreniminde 12 yarıyıl süresince devam eder.

Sayfa Başı

ÇAP Devam Koşulları

Aşağıdaki koşullardan herhangi birini sağlamayan öğrencilerin ikinci anadal programından kaydı silinir:

 1. Çift anadal öğrenimi sırasında ortak genel not ortalaması ikinci kez 2.50’nin altına veya ikinci ya da esas anadal programına ilişkin genel not ortalaması ikinci kez 2.00’nin altına düşerse,

 2. İkinci anadal programından üst üste iki yarıyıl ders alınmazsa,

 3. İkinci anadal programında süresi içinde mezuniyet hakkı elde edilmezse, (Esas anadal programından mezuniyet hakkı elde eden ancak ikinci anadal programında mezuniyet hakkı elde edemeyen öğrenciler için öğrenim süresi azami öğrenim süresini aşmamak kaydıyla ikinci anadal programının bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul yönetim kurulu kararı ile ancak 2 yarıyıl uzatılabilir.)

 4. Herhangi bir programa yatay geçiş yapılırsa,

Sayfa Başı