Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Lisansüstü Programlara Öğrenci Kabulü

Lisansüstü Programlara Öğrenci Kabulü

Lisansüstü programlara öğrenci kabulü, YÖK’ün Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Özyeğin Üniversitesi Lisansüstü Programlara Öğrenci Kabulü Yönergesi hükümlerine göre yapılır.

Lisansüstü programlara başvuru koşulları, ilgili enstitüler tarafından belirlenir. Adaylar, gerekli belgeleri sağlayarak ilgili enstitüye doğrudan başvurabilirler. Öğrenci kabulü, akademik yıl başlarında yapılır. Bazı lisansüstü programlara bahar dönemi başında da öğrenci kabul edilebilir. Başvurular ve kayıtlar Akademik Takvimde ilan edilen süreler içinde yapılır.

Lisansüstü programlar ve bu programlara başvuru ve kabul koşulları hakkında ayrıntılı bilgi Akademik Programlar web sayfalarında yer almaktadır.