Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Özel Öğrenci Kabulü

Özel Öğrenci Kabulü

Üniversitenin herhangi bir diploma programında kayıtlı olmayan kişiler, başka bir yükseköğretim kurumu öğrencisi olmak koşuluyla, ilgili fakülte/yüksekokul/enstitü yönetim kurulu kararı ile açılan derslere özel öğrenci statüsünde katılabilirler.
 
 
2022-2023 yaz okulunda öğrenim kampüste yüz yüze devam edecek olup, özel durumu olan sınırlı sayıda ders, Sadece Çevrimiçi olarak işlenecektir. Belirlenen yönteme göre uygulanacak çerçeve ders ve sınav kurallarına buradan ulaşabilirsiniz.
 
 
Genel Koşullar
 
 • Özel öğrenci olarak Üniversiteden bir ders almak için bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olmak gerekir.
 • Özel öğrenci olarak ders almak üzere başvuran adayların İngilizce dil yeterliğini sağlaması gerekir. Dil Yeterlik Koşulu hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.
 • Güz ve bahar dönemlerinde 30 AKTS kredilik; yaz okulunda ise 18 AKTS kredilik derse kayıt olabilirler.
 • Öğrenciler, ön koşulunu/yan koşulunu sağlamadıkları derslere kayıt olamazlar, özel öğrenci olarak Üniversitede ders almak isteyen öğrenciler için de bu fıkra hükmü uygulanır.
 • Özel öğrenciler, Üniversite öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak, diğer hususlarda Üniversite öğrencilerinin tabi olduğu mevzuat hükümlerine uymaları gerekir.
 • Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmez, istekleri üzerine Üniversitede aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir.
 • Özel öğrenci kabulü bir dönem için geçerlidir, daha sonraki dönemlerde özel öğrenci olarak ders almak için yeniden başvuru yapılması gerekir.
Başvuru - Kabul
 
 • Başvurular en geç Akademik Takvimde ilan edilen ders ekleme-bırakma süreleri içinde, dersi sunan Fakülte/Yüksekokul/Enstitü sekreterliğine yapılır.
 • Başvurular online olarak Özel Öğrenci Başvuru Formu aracılığı ile yapılır. Başvuru formu, doğru ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır. İstenilen belgeler yalnızca pdf olarak kabul edilecek olup; posta veya kargo ile gönderilecek belgeler kabul edilmeyecektir.
 
Başvuru için Gerekli Belgeler
 
 • Öğrenci Belgesi: Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış imzalı mühürlü belge. (Belgede programın öğretim dili ve halen kayıtlı olunduğunun belirtilmesi gerekir. E-imzalı belgeler de kabul edilmektedir.)
 • Resmi Transkript: Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış, alınan tüm dersleri, notları ve not ortalamalarını gösteren not döküm belgesi.
 • Kimlik Belgesi:  Fotoğraflı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı / mavi kart / pasaport aslı. (Kimlik belgesinin her iki tarafı aynı sayfada olacak şekilde 1 kopyası.)
 • İngilizce yeterlik belgesi: Eğitim dili tamamıyla İngilizce olan kurumlardan başvuran adaylar için, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, programın eğitim dilini belirtir resmi belge (E-imzalı belgeler de kabul edilmektedir). Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören adaylar için, başvuru için üniversite tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu gösteren belge, Üniversite tarafından kabul edilen dil yeterlik belgeleri için tıklayınız.
 • Yönetim Kurulu Kararı: Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış, özel öğrenci olarak ders alabileceğini belirtir izin yazısı (E-imzalı belgeler de kabul edilmektedir.).
 • 1 adet fotoğraf
Açılan dersler hakkında bilgi almak için lütfen tıklayınız.
 
Ücretler ve Ödemeler
 
Özel öğrenciler katıldıkları derslerin kredilerine göre, üniversite tarafından kredi başına belirlenen öğrenim ücretini öderler.
 
2023 - 2024 akademik yılında özel öğrenci statüsünde alınacak dersler için KDV dahil AKTS kredisi başına 7.900 TL olarak belirlenmiştir.
 
Başvurunuz dersi sunan fakülte / yüksekokul / enstitü tarafından kabul edildiği takdirde, ders kaydınız Öğrenci Hizmetleri tarafından yapılır. Ders kaydı yapıldıktan sonra kayıt olduğunuz krediye göre oluşan öğrenim ücretini ödemeniz için tarafınıza süre verilecektir. Süresi içinde ödeme yapılmadığı takdirde ders kayıtlarınız iptal edilir.
 
Başvurularla ilgili sorularınızı student.services@ozu.edu.tr adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz.