Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Dil Yeterlik Koşulu

Dil Yeterlik Koşulu

 

Öğrenim Dili İngilizce Olan Programlarda İngilizce Dil Yeterliği

Öğrenim dili İngilizce olan lisans programlarına kayıtlı tüm öğrencilerin, İngilizce dil yeterliliklerini sağlamaları gerekir. Bu programlara yeni kayıt yaptıran öğrencilerin dil yeterliği, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından Üniversiteye ilk kayıtlarını yaptırdıkları akademik yılın başında düzenlenen 1. Aşama - İngilizce Düzey Belirleme Sınavı (PLACEMENT) ve 2. Aşama - İngilizce Yeterlik Sınavı (TRACE) ile ölçülür. Sınavlardan başarılı olan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olur ve lisans programında öğrenimlerine başlarlar. Sınavlardan yeterli puanı alamayan öğrencilerimiz ise, sağladıkları başarıya göre İngilizce Hazırlık Programı’na yerleştirilirler. İngilizce Hazırlık Programında bir akademik yıl (iki yarıyıl) öğrenim gördüğü halde başarısız olan öğrenciler, izleyen akademik yıl veya bir sonraki akademik yıl için hazırlık sınıfında kayıtlı bulunduğu lisans programıyla eşdeğer (eşdeğer yoksa bu programa yakın) ve öğrenim dili Türkçe olan burssuz programlara (ikinci öğretim dahil) yerleştirilebilirler. Öğrencilerin başvuru ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülür. Başvuru ve yerleştirme ile ilgili koşullar, her akademik yıl başında, OSYM tarafından hazırlanan “Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarından Başarısızlık Nedeniyle Kaydı Silinen Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirilmeleri İşlemleri” kılavuzunda yayımlanır.

Öğrenim Dili Türkçe Olan Programlarda İngilizce Dil Yeterliği

Öğrenim dili Türkçe olan Hukuk ve Mimarlık lisans diploma programlarında İngilizce Hazırlık Programı isteğe bağlıdır. İsteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Programına devam etmek öğrenciler, taleplerini Üniversiteye ilk kayıtlarını tamamladıktan sonra student.services@ozu.edu.tr adresine e-posta ile iletmelidirler. Bu öğrencilerin seviye ve düzeylerinin belirlenebilmesi için Üniversite tarafından düzenlenen sınavlara girmeleri veya Üniversite tarafından kabul edilen ve geçerlik süresi içinde ulusal veya uluslararası sınav belgesi sunmaları gerekir. Bu programlara kayıt olan öğrencilerden aşağıdaki koşullardan herhangi birini sağlayanlar ile düzeyi B1 ve B2 olarak belirlenen öğrenciler, lisans programının zorunlu dersleri arasında yer alan ENG 103-104 derslerinden muafiyet verilebilir ve bu öğrenciler, İngilizce dilinde sunulan seçmeli derslere kayıt olabilirler. Öğrenim dili Türkçe olan programlara kayıt olduğu halde İngilizce Hazırlık programına devam etmek isteyen öğrenciler, Placement ve TRACE sınav sonucunda belirlenen düzeylere yerleştirilirler. 

İngilizce Hazırlık Programından Muafiyet

  • Aşağıda belirtilen ulusal veya uluslararası sınav sonuçlarından birine sahip olmak:

KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS    
TOEFL PBT En az 550 toplam puan, yazılı bölümden en az 4 puan 2 yıl
TOEFL IBT En az 80 toplam puan ve her bölümden en az 20 puan 2 yıl
CPE En az C 3 yıl
CAE En az C 3 yıl
FCE En az B 3 yıl
Pearson PTE Academic En az 62 puan ve her bölümden en az 59 puan 2 yıl
KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS En az 86 5 yıl

ÖSYM tarafından yayınlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 3. fıkra d bendi uyarınca uluslararası bir yabancı dil sınavına eşdeğerlik verilmesinde ve sürdürülmesinde sınavın Türkiye’de yapılıyor olması halinde devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır.

Sınav sonuçlarının değerlendirmeye alınabilmesi için sınavın yapıldığı tarihten itibaren geçerlik süresini doldurmamış olması, sınav sonuç belgelerinin asıllarının sunulması şarttır. Yabancı Diller Yüksekokulu, sınav sonuçları hakkında araştırma yapma ve şüpheli bulduğu sınav sonuçlarını kabul etmeme hakkına sahiptir. Geçerli sınav sonucuna sahip olan öğrencilerin, İngilizce Hazırlık Programı Muafiyeti Başvuru Formunu doldurup, formla birlikte sınav sonuç belgesini ön değerlendirme amacıyla sadettin.unal@ozyegin.edu.tr e-posta adresine ozu.edu.tr uzantılı e-postalarını kullanarak iletmeleri gerekir. Başvurular, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından incelenip karara bağlanacaktır. Yabancı Diller Yüksekokulu, sınav sonuçları hakkında araştırma yapma ve şüpheli bulduğu sınav sonuçlarını kabul etmeme hakkına sahiptir

  • En az son üç yılında, İngilizce dilinin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında öğrenim görüp, ortaöğretimini bu kurumlarda tamamlamak. (Öğrenciler gerek görüldüğü durumlarda dil yeterlik seviyesi için ÖzÜ İngilizce Yeterlik sınavına tabi tutulurlar.) Bu koşulu sağlayan öğrencilerin durumlarını açıklayan bir dilekçe ile birlikte mezun oldukları ortaöğretim kurumunun diploması, transkriptlerini ve pasaportlarında yer alan en az son üç yıla ait ülkeye giriş-çıkış damgalarının bulunduğu sayfanın kopyasını sadettin.unal@ozyegin.edu.tr e-posta adresine ozu.edu.tr uzantılı e-postalarını kullanarak iletmeleri gerekir. Başvurular, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından incelenip karara bağlanacaktır.
  • Sınavın yapıldığı tarih itibariyle en fazla iki yıl önce Özyeğin Üniversitesi TRACE sınavında yeterli puan almış olmak. Bu koşulu sağlayan öğrencilerin herhangi bir başvuru yapmalarına gerek olmayacaktır.

Türkçe Yeterlik Koşulu

Öğrenim dili tamamen veya kısmen Türkçe olan programlara kayıt olan yabancı uyruklu öğrencilerin, Türkçe yeterliklerini belgelemeleri zorunludur. En az son üç yılında, ortaöğrenimini Türkiye’de Türkçe öğrenim veren kurumlarda tamamlayanlardan Türkçe Yeterlik Belgesi aranmaz. TÖMER veya Yükseköğretim Kurulu tarafından akreditasyonu olan sınav merkezlerinden alınan Türkçe Yeterlik sınavlarından geçerlik süresi içinde B1 (Orta) düzeyinde veya üzeri puan almış olan öğrenciler, Türkçe yeterlik koşulunu sağlamış olurlar.