Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Dil Yeterlik Koşulu

Dil Yeterlik Koşulu

Öğrenim Dili İngilizce Olan Programlarda İngilizce Dil Yeterliği

Öğrenim dili İngilizce olan lisans programlarına kayıtlı tüm öğrencilerin, İngilizce dil yeterliliklerini sağlamaları gerekir. Bu programlara yeni kayıt yaptıran öğrencilerin dil yeterliği, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından Üniversiteye ilk kayıtlarını yaptırdıkları akademik yılın başında düzenlenen 1. Aşama - İngilizce Düzey Belirleme Sınavı (PLACEMENT) ve 2. Aşama - İngilizce Yeterlik Sınavı (TRACE) ile ölçülür. Sınavlardan başarılı olan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olur ve lisans programında öğrenimlerine başlarlar. Sınavlardan yeterli puanı alamayan öğrencilerimiz ise, sağladıkları başarıya göre İngilizce Hazırlık Programı’na yerleştirilirler. İngilizce Hazırlık Programında bir akademik yıl (iki yarıyıl) öğrenim gördüğü halde başarısız olan öğrenciler, izleyen akademik yıl veya bir sonraki akademik yıl için hazırlık sınıfında kayıtlı bulunduğu lisans programıyla eşdeğer (eşdeğer yoksa bu programa yakın) ve öğrenim dili Türkçe olan burssuz programlara (ikinci öğretim dahil) yerleştirilebilirler. Öğrencilerin başvuru ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülür. Başvuru ve yerleştirme ile ilgili koşullar, her akademik yıl başında, OSYM tarafından hazırlanan “Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarından Başarısızlık Nedeniyle Kaydı Silinen Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirilmeleri İşlemleri” kılavuzunda yayımlanır.

Öğrenim Dili Türkçe Olan Programlarda İngilizce Dil Yeterliği

Öğrenim dili Türkçe olan Hukuk ve Mimarlık lisans diploma programlarında İngilizce Hazırlık Programı isteğe bağlıdır. İsteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Programına devam etmek öğrenciler, taleplerini Üniversiteye ilk kayıtlarını tamamladıktan sonra student.services@ozu.edu.tr adresine e-posta ile iletmelidirler. Bu öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programı'nda mevcut İngilizce seviyelerinin ve kendilerine uygun seviyenin Üniversite tarafından belirlenebilmesi için Üniversite tarafından düzenlenen İngilizce Düzey Belirleme Sınavı (PLACEMENT) ve İngilizce Yeterlik Sınavı'na (TRACE) girmeleri gerekmektedir. Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıtlı öğrencilerden aşağıdaki koşullardan birini sağlayanlar veya İngilizce yeterlik düzeyi B1 veya B2 olarak belirlenenler, zorunlu lisans dersleri olan ENG 103/104 derslerinden muaf tutulabilir ve eğitim dili İngilizce olan seçmeli derslere kayıt olabilirler.

İngilizce Hazırlık Programından Muafiyet

  • Aşağıda belirtilen ulusal veya uluslararası sınav sonuçlarından birine sahip olmak:

TOEFL PBT

En az 550 toplam puan, yazılı bölümden en az 4 puan

2 yıl

TOEFL IBT

En az 80 toplam puan ve her bölümden en az 20 puan

2 yıl

CPE

En az C

3 yıl

CAE

En az C

3 yıl

FCE

En az B

3 yıl

Pearson PTE Academic

En az 62 puan ve her bölümden en az 59 puan

2 yıl

YDS/e-YDS

En az 86

5 yıl

ÖSYM tarafından yayınlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 3. fıkra d bendi uyarınca uluslararası bir yabancı dil sınavına eşdeğerlik verilmesinde ve sürdürülmesinde sınavın Türkiye’de yapılıyor olması halinde devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır.

Sınav sonuçlarının değerlendirmeye alınabilmesi için sınavın yapıldığı tarihten itibaren geçerlik süresini doldurmamış olması, sınav sonuç belgelerinin asıllarının sunulması şarttır. Yabancı Diller Yüksekokulu, sınav sonuçları hakkında araştırma yapma ve şüpheli bulduğu sınav sonuçlarını kabul etmeme hakkına sahiptir. Geçerli sınav sonucuna sahip olan öğrencilerin, İngilizce Hazırlık Programı Muafiyeti Başvuru Formunu doldurup, formla birlikte sınav sonuç belgesini ön değerlendirme amacıyla student.services@ozu.edu.tr e-posta adresine ozu.edu.tr uzantılı e-postalarını kullanarak iletmeleri gerekir. Başvurular, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından incelenip karara bağlanacaktır. Yabancı Diller Yüksekokulu, sınav sonuçları hakkında araştırma yapma ve şüpheli bulduğu sınav sonuçlarını kabul etmeme hakkına sahiptir

  • En az son üç yıl içerisinde eğitim dili İngilizce olan bir ülkede eğitim dili İngilizce olan bir ortaöğretim kurumuna devam etmiş olmak ve bu kurumdan en fazla son iki yıl içerisinde mezun olmuş olmak. (Öğrenciler gerek görüldüğü durumlarda dil yeterlik seviyesi için ÖzÜ İngilizce Yeterlik sınavına tabi tutulurlar.) Bu koşulu sağlayan öğrencilerin durumlarını açıklayan bir dilekçe ile birlikte mezun oldukları ortaöğretim kurumunun diploması, transkriptlerini ve pasaportlarında yer alan en az son üç yıla ait ülkeye giriş-çıkış damgalarının bulunduğu sayfanın kopyasını student.services@ozu.edu.tr e-posta adresine ozu.edu.tr uzantılı e-postalarını kullanarak iletmeleri gerekir. Başvurular, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından incelenip karara bağlanacaktır.
  • En az son üç yıl içerisinde Gambiya, Gana, Nijerya, Pakistan ve Zambiya'da eğitim dili İngilizce olan ve İngilizcenin resmi dil olduğu bir ortaöğretim kurumuna devam etmiş olmak ve bu kurumdan en fazla son iki yıl içinde mezun olmuş olmak. 
  • Sınavın yapıldığı tarih itibariyle en fazla iki yıl önce Özyeğin Üniversitesi TRACE sınavında yeterli puan almış olmak. Bu koşulu sağlayan öğrencilerin herhangi bir başvuru yapmalarına gerek olmayacaktır.

Türkçe Yeterlik Koşulu

Öğrenim dili tamamen veya kısmen Türkçe olan programlara kayıt olan yabancı uyruklu öğrencilerin, Türkçe yeterliklerini belgelemeleri zorunludur. En az son üç yılında, ortaöğrenimini Türkiye’de Türkçe öğrenim veren kurumlarda tamamlayanlardan Türkçe Yeterlik Belgesi aranmaz. TÖMER veya Yükseköğretim Kurulu tarafından akreditasyonu olan sınav merkezlerinden alınan Türkçe Yeterlik sınavlarından geçerlik süresi içinde B1 (Orta) düzeyinde veya üzeri puan almış olan öğrenciler, Türkçe yeterlik koşulunu sağlamış olurlar.