Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Etik Kurul

Etik Kurul

"Etik kurul insanlarla veya insanlar üzerinde yapılacak deney, inceleme ve alan alışmalarını sağlık, güvenlik, insan hakları, mevcut mevzuat hükümleri, hukukun genel ilkeleri ve etik açıdan değerlendirmek amacıyla oluşturulmuştur"

Üyeler;

Prof. Dr. Canan Ergin (Sosyal Bilimler Fak.)
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nilay Şenol (Hukuk Fak.)
Dr. Öğr. Üyesi Ceren Hayran Şanlı (İşletme Fak.)

Özyeğin Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu, TDP (Türk Psikologlar Derneği) ve APA (American Psychological Association)’in araştırma etiği yönetmeliği ilkelerine göre ilerlemektedir.

https://www.psikolog.org.tr/tr/files/folder/etik-yonetmeligi-x389.pdf