Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Komitesi

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Komitesi

"Üniversite’nin fikri ve sınai mülkiyet ile ilgili politikalarını oluşturan ve yöneten kurul olup, Üniversite bünyesinde yürütülen ve Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarına konu olabilecek faaliyetlerin değerlendirmesini yapmak"

Üyeler;

Prof. Dr. Reha Civanlar (Başkan) (Mühendislik Fak.)
Prof. Dr. Alpay Er (Mim. ve Tas. Fak)
Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu (Hukuk Fak.)
Dr. Öğr. Üyesi Ergün Önöz (İşletme Fakültesi)
İsmail Arı (TTO Direktörü)