Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Terfi Komitesi

Terfi Komitesi

"Üniversite bünyesinde profesörlük ve doçentlik seviyelerine yapılacak bütün  yükseltmeler için hazırlanmış  terfi dosyaları Üniversite Terfi Komitesi (ÜTK) tarafından incelenir. ÜTK,   Rektör tarafından atanmış 5 üyeden oluşur.   Bütün ÜTK üyelerinin profesör olması gerekmektedir.  Dekanlar/Direktörler, ÜTK üyesi olamaz. Üyelerin görev süresi 3 yıldır.  ÜTK başkanı Rektör tarafından belirlenir."

Üyeler;

Prof. Dr. Hüsnü Ata Erbay (Başkan) (Mühendislik Fak.)
Prof. Dr. Hülya Turgut (Mim. ve Tas. Fak.)
Prof. Dr. Behlül Üsdiken (İşletme Fak.)
Prof. Dr. Burcu Balçık (Mühendislik Fak.)
Prof. Dr. Evren Balta Paker (Sosyal Bilimler Fak.)