Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre (HSE) Kurulu

İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre (HSE) Kurulu

“İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesi uyarınca iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili üniversite mensuplarını ve öğrencilerini kaza ve tehlikelerden uzak tutulmasını, koruyucu ve önleyici faaliyetlerin geliştirilmesini, yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla”

Üyeler;

Öğr. Gör. Nergis Uyan (Yabancı Diller Yüksekokulu Md./ Genel Sekreter Vekili)
Öğr. Gör. Leyla Adiloğlu (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fak.)
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Başaran Bundur (Mühendislik Fak.)
Dr. Öğr. Üyesi Semra Tokay (Mim. ve Tas. Fak.)
Dr. Öğr. Üyesi Akın Kıvrakdal (Hukuk Fak.)
Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Akat (İşletme Fak.)
Dr. Öğr. Üyesi Aslı Zuluğ (Uyg. Bil. Yüksekokulu)
Dr. Öğr. Üyesi Erzen Öncel Yükleyen (Sosyal Bilimler Fak.)
Hikmet Taşdemir (Güvenli Yaşam ve Çevre Koor.)
Müge Belbes (İnsan Kaynakları Direktörü)
Cemalettin Gürel (Operasyon Direktörü)
Özlem Yalçın (Kurumsal İlişkiler ve Bütünleşik İletişim Direktörü)
Recep Uzal (Operasyon Birim Formeni)
Murat Ustabaşı (Çalışan Temsilcisi)
Okan Pala (Sürdürülebilir Kalkınma Forumu İdari Sorumlusu)
Yasemin Kilit Aklar (Sürdürülebilirlik Platformu İdari Direktörü)
İş Yeri Hekimi
Soluto Yetkilisi (Alt İşveren Temsilcisi)
Öğrenci Temsilcisi