Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Kampüs Hizmetleri Danışma Kurulu

Kampüs Hizmetleri Danışma Kurulu

"Özyeğin Üniversitesinin idari birim faaliyetlerinin verimli yürütülebilmesi için üniversite mensuplarına sunulan hizmetlerinde (ÖR: Ulaşım, Yemek, Otopark, Temizlik, Güvenlik v.b) genel kural ve ilkeleri saptamak, öneri ve itirazları incelemek ve bu konulardaki görüşlerini Üniversite Yönetim Kurulu’na sunmak üzere Özyeğin Üniversitesi (ÖZÜ) Kampüs Hizmetleri Danışma Kurulu kurulmuştur. Rektör yetkisi ile Danışma Kurulu Başkanı görevlendirilmiş olup, Danışma Kurulu’nda daimi üye olarak  Operasyon Hizmetleri,  Konaklama Hizmetleri,  Güvenli Yaşam ve Çevre, Süreç Yönetimi birim yöneticileri, Öğrenci Birliği temsilcisi ve fakülte ve yüksekokullarını 2 yıl süreyle temsil edecek birer üye bulunmaktadır.”

Üyeler;

Dr. Öğrt. Üyesi Nilüfer Uğur Dalay (Başkan)
Dr. Öğrt. Üyesi Ahmet Murat Fiş (İşletme Fak.)
Dr. Öğrt. Üyesi Ekin Deniz İlhan (Hukuk Fak.)
Dr. Öğrt. Üyesi Mehmet Saner (Mim. ve Tasarım Fak.)
Dr. Öğrt. Üyesi Feray Coşkun (Sosyal Bilimler Fak.)
Dr. Öğrt. Üyesi Aslı Zuluğ (UBYO)
Öğr. Gör. Hande Temur (Havacılık ve Uzay Bil. Fak.)
Öğr. Gör. Serkan Aras (Yabancı Diller Yüksekokulu)
Prof. Dr. Gülay Altay (Mühendislik Fak.)
Yasemin Kilit Aklar- Sürdürülebilirlik Platformu İdari Direktörü
Aysel Şükran Kırkoç (Konaklama Hizmetleri Müdürü)
Hikmet Taşdemir (Güvenli Yaşam ve Çevre Koordinatörü)
Cemalettin Gürel (Operasyon Direktörü)
Meral Işık (BT Servis ve Süreç Geliştirme Müdürü)
Sevda Mirata (Teknik Hizmetler Müdürü)
Öğrenci Temsilcisi