Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Kampüs Hizmetleri Danışma Kurulu

Kampüs Hizmetleri Danışma Kurulu

"Özyeğin Üniversitesinin idari birim faaliyetlerinin verimli yürütülebilmesi için üniversite mensuplarına sunulan hizmetlerinde (ÖR: Ulaşım, Yemek, Otopark, Temizlik, Güvenlik v.b) genel kural ve ilkeleri saptamak, öneri ve itirazları incelemek ve bu konulardaki görüşlerini Üniversite Yönetim Kurulu’na sunmak üzere Özyeğin Üniversitesi (ÖZÜ) Kampüs Hizmetleri Danışma Kurulu kurulmuştur. Rektör yetkisi ile Danışma Kurulu Başkanı görevlendirilmiş olup, Danışma Kurulu’nda daimi üye olarak  Operasyon Hizmetleri,  Konaklama Hizmetleri,  Güvenli Yaşam ve Çevre, Süreç Yönetimi birim yöneticileri, Öğrenci Birliği temsilcisi ve fakülte ve yüksekokullarını 2 yıl süreyle temsil edecek birer üye bulunmaktadır.”

Üyeler;

Öğr. Gör. Nergis Enmutlu (Başkan, Yabancı Diller Yüksekokulu)
Prof. Gülay Altay(Mühendislik Fakültesi)
Doç. Dr. Ayşe Hazar Köksal Bingöl (Mimarlık Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Özge Yücel Dericiler (Hukuk Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Bahriye Cesaret (İşletme Fakültesi)
Öğr. Gör. Celal Alpay Havle (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Ali Sipahi (Sosyal Bilimler Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Celale Kırkın (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
Cemalettin Gürel (Operasyon Direktörü)
Yasemin Kilit Aklar (Akreditasyon ve Kalite Güvencesi Koordinatörü)
Hikmet Taşdemir (Güvenli Yaşam ve Çevre Koordinatörü)
Aysel Şükran Kırkoç (Konaklama Hizmetleri Müdürü)
Saadet Özkan (Teknik Hizmetler Müdürü)
Meral Işık (Kurumsal Çözümler Müdürü)
Öğrenci Birliği Temsilcisi