Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

OZU Bologna Eşgüdüm (BEK) Komitesi

OZU Bologna Eşgüdüm (BEK) Komitesi

"Bologna sürecinin faaliyet alanlarına giren ve YÖK tarafından çerçevesi belirlenmiş olan konularda kurumun “Yıllık Eylem Planı”nı hazırlamak, uygulamasını sağlamak; “Kurum Raporu”nu hazırlanacak yıllık ulusal rapora veri oluşturmak üzere, her yıl en geç Mayıs sonuna kadar Yükseköğretim Kurulu’na göndermek. Bologna Süreci’nin ana çalışma alanlarında iç ve dış paydaşlara ilgili mevzuat ve uygulama konularında sistematik olarak hizmet içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesini sağlamak. Kurum ve birimlerin akademik kurullarında Bologna Süreci uygulamalarının yerleşmesi için gerekli önlemler almak. Yapılan çalışmaları değerlendirip yeni dönem uygulamaları için strateji belirlemek. Bologna Süreci’yle ilgili, Yükseköğretim Kurulu’nun, Avrupa Yükseköğretim Alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların (EUA, ENQA, ESU, EURASHE gibi ) etkinliklerini izlemek, katılmak ve bu doğrultuda kurum içi hazırlıklara öncülük etmek"

Üyeler;

Prof. Dr. Tanju Erdem (Başkan) (Mühendislik Fak.)
Doç. Dr. Çağlar Üçler (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fak. Koord.)
Dr. Öğr. Üyesi Gülfer Meriç (Hukuk Fak. Koord. )
Prof. Dr. Üyesi Deniz Şenol Sert (Sosyal Bilimler Fak.)
Doç. Dr. Güliz Özorhon (Mim. ve Tas. Fak.Koord.)
Dr. Öğr. Üyesi Erik van Hartigh (İşletme Fak. Koord.)
Nuray Özsoy (YÖK İlişkileri Koord.) 
Yasemin Kilit Aklar (Sürdürülebilirik Platformu İdari Direktörü)
İpek Ildız (Öğrenci Hizmetleri Direktörü )
Öğrenci Birliği Temsilcisi