Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Üniversite Disiplin Komisyonu

Üniversite Disiplin Komisyonu

2547 sayılı Kanunun Öğrenci disiplin İşleri başlıklı 54 üncü maddesine ilave maddeler getirilmesiyle, 54/3-b maddesi, (Bu fıkranın (a) bendi hükmü hariç olmak üzere,) üniversite içinde veya dışında, müşterek alan ya da mekânlarda işlenen disiplin suçları, öğrencilerin toplu olarak işledikleri disiplin suçları ile birden çok fakülte, enstitü, yüksekokulu öğrencilerinin birlikte işledikleri disiplin suçlarında, rektör tarafından açılan soruşturmaları yürütmek.

Üyeler;

Prof. Saadet Erbay (Mühendislik Fakültesi) (Başkan)
Prof. Dr. Tolga Akçura (İşletme Fakültesi)
Prof. Dr. Ayşın Paşamehmetoğlu (UBYO)
Doç. Dr. Murat Şahin (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
Doç. Dr. Gizem Arıkan (Sosyal Bilimler Fakültesi)
Doç. Dr. Çağlar Üçler (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Alphan Dinçkol (Hukuk Fakültesi)
Öğr. Gör. Selçuk Mutlu (Yabancı Diller Yüksekokulu)