Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Öğrenci Kulüpleri ve Etkinlikleri Komisyonu

Öğrenci Kulüpleri ve Etkinlikleri Komisyonu

"Özyeğin Üniversitesi’nin öğrenci kulüplerinin kuruluşunu, faaliyetlerini veya faaliyetlerinin geçici bir süre dondurulmasını, kulüplerin kapatılmasını, başarılı kulüplerin ödüllendirilmesini ve denetimi ile ilgili genel kuralları belirlemek"

Üyeler;

Doç. Dr. Murat Şahin (Başkan) (Mim. ve Tas. Fak.)
Prof. Dr Saadet Erbay (Mühendislik Fak.)
Dr. Öğr. Üyesi H. Ege Göktuna (Hukuk Fak.)
Öğr. Gör. Mehmet Demir (Yabancı Diller Yüksekokulu)
Ülkü Gürsoy (Sosyal Etkinlikler Koord.)
Öğrenci Temsilcisi