Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Lisans Programlarına Dikey Geçiş

Lisans Programlarına Dikey Geçiş

2019 - 2020 Akademik Yılında Üniversitemize DGS kontenjanı ile öğrenci yerleştirmesi yapılmayacaktır.

Dikey geçiş, meslek yüksekokulları ile açıköğretim önlisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına kabul edilmesidir. Dikey geçiş yapmak isteyen adayların başvuru, sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülür. Her yıl, ÖSYM tarafından hazırlanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş (DGS) Kılavuzunda; meslek yüksekokulu ve açıköğretim önlisans mezunlarının hangi lisans programlarına dikey geçiş için başvurabileceklerini, bu programların koşullarını ve kontenjanlarını içeren bilgiler bulunmaktadır.

Özyeğin Üniversitesi lisans diploma programlarına dikey geçiş kontenjanları dahilinde öğrenci kabul edilecek öğrenciler hakkında Adaylar web sayfamızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

İntibak İşlemleri

Başvurusu olumlu bulunan aday/öğrencilerin daha önceki programlarından almış oldukları derslerden muafiyet verilebilir. Geçiş yapmak istenilen programa uygun olan dersleri ve bu derslerin kredi ile not uyarlamalarını ilgili yönetim kurulu karar bağlar. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin daha önceki dönemlerde aldığı derslerden kabul edilenleri not ve kredileri ile yeni programlarında aynen geçerli olur; farklı kodla alınmış dersler için eşdeğerlik işlemleri yapılır.

Derslerden Muafiyet için Genel Kurallar

  • Öğrencinin hangi derslerden muaf tutulacağına ilgili fakülte/yüksekokul/enstitü yönetim kurulu karar verir.
  • Muafiyet verilen dersler ÖzÜ dersi ise kredi ve notları ile birlikte “aynen”, ÖzÜ dışındaki bir yükseköğretim kurumu dersi ise not dönüşüm tablosuna göre kredi ve notları dönüştürülerek kayıtlara geçirilir.
  • Muaf sayılarak intibakı yapılan derslerin kredi toplamı dikkate alınarak, muafiyet verilen her 30 AKTS kredisi için bir dönem olmak üzere hesaplanan dönem sayısı, öğrencinin öğrenim süresinden düşülür. Sayılan AKTS kredisinin toplamı 24-30 arasındaysa bir dönem veya 30'un tam katı olmaması durumunda artık AKTS kredisi 24-30 arasındaysa öğrenim süresinden bir dönem daha düşülür.
  • AKTS kredisinin 30’un tam katı olmaması durumunda artık AKTS kredisi 24 veya üzerindeyse öğrenim süresinden bir dönem daha düşülür.
  • Öğrencinin alıp başardığı dersin öğrenim dili, bu ders karşılığında diploma programında muaf tutulacağı dersin öğrenim dili şartına uymak zorundadır. Örneğin, öğretim dili İngilizce olan programlarımızdaki derslerin tamamına yakını İngilizce verildiği için, bu derslerden muafiyet için sayılması istenecek derslerin öğretim dili İngilizce olması gerekir.
  • Muafiyet için başvurulacak derslerin YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınmış olması şarttır.
  • Disiplin suçu nedeniyle uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreler içerisinde, diğer yükseköğretim kurumlarından ders almalarına izin verilmez; alınan dersler geçerli sayılmaz.
  • Not dönüşüm tablosu, Üniversite tarafından düzenli olarak güncellenmekte olup, ders muafiyeti talebinde bulunacağınız Üniversitenin tabloda bulunmaması halinde kayıtlı olduğunuz fakülteye / yüksekokula başvurmanız gerekmektedir.
  • Derslerden muaf sayılarak intibakı yapılan öğrencilerin mezuniyet hakkı kazanabilmeleri için Üniversitede en az iki yarıyıl kayıtlı olmak ve bu süre içinde en az 60 AKTS kredisi ders almış olmaları şartı aranır.
  • Yatay veya dikey geçişle kayıt olan öğrenciler ile Üniversiteye kayıt olmadan önce başka bir yükseköğretim kurumunda alıp başarılı olduğu derslerden muafiyet isteğinde bulunan öğrenciler, muaf tutularak intibakı yapılan bu dersleri, Üniversitedeki öğrenim sürelerince tekrar alamazlar.

Ders muafiyetleri ve intibak işlemleri için ayrıntılı bilgi hakkında Derslerden Muafiyet sayfasından veya Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği‘nden edinebilirsiniz.

Dikey Geçiş Süre ve Devam

Burslar karşılıksız olup, güz ve bahar dönemlerini kapsar. Burslar; İngilizce Hazırlık Programından başlayanlar için bu programda en fazla iki yıl sürelidir. Doğrudan lisans programlarından başlayanlara ise, intibak sonrası kalan normal öğrenim süresine ilave bir yıl sürelidir. Öğrencinin disiplin cezası almadığı ve derslere devam ettiği dönemlerde sağlanır. Üniversitenin onayı olmaksızın kaydını yenilemeyerek öğrenimine ara veren, bursluluk süresini aşan, veya İngilizce Hazırlık Programını ikinci akademik yılın sonunda başarıyla tamamlayamayan öğrencinin bursu sona erer. Öğrencilerin disiplin cezası almaları durumunda ilgili Senato esaslarına göre bursu kesilebilir.

İngilizce Hazırlık Programını ikinci akademik yılın sonunda başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üniversiteden ilişiği kesilir ve tüm bursları sona erer. 2547 sayılı kanunun 44.maddesine göre tanınan sınav hakkını kullanıp İngilizce yeterlik koşulunu sağlayarak lisans programına tekrar kayıt hakkı kazanan ve kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri azami süre içerisinde kayıtsız kalmamış olmaları koşuluyla, tekrar kayıt yaptırılan yılda yeni öğrenciler için geçerli öğrenim ücretine tabi olurlar. Bu durumdaki öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıt oldukları ve girişte hak kazandıkları nakit, yemek ve yurt ve/veya ulaşım ek bursları dışındaki öğrenim ücreti muafiyet bursları yeniden bağlanır.