Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Ders Saydırma

Ders Saydırma

DERS SAYDIRMA İŞLEMLERİ UYGULAMA ESASLARI

1.
      Ders saydırma, bir çeşit ders tekrarıdır ve ders tekrarında uygulanan kurallar aynen uygulanır.

2.    Öğrenciler, daha önce alıp başarısız oldukları veya çekildikleri zorunlu dersleri tekrarlamak zorundadır. Başarısız olunan ders seçmeli ise, öğrenciler aynı dersi veya başka bir seçmeli dersi, başarısız olunan dersin yerine saydırarak tekrarlayabilirler.
 
3.      Lisans programlarında B veya daha yüksek not alınan dersler tekrarlanamaz. B- veya daha düşük not alınan bir ders, bu dersten C veya daha yüksek not alınana kadar tekrarlanabilir. Başarı notuna göre ders tekrar kuralı aşağıda belirtildiği şekildedir:
  

NotlarTekrar Durumu
(Birinci)
Tekrar Durumu
(İki ve Üzeri)
ATekrarlanamazTekrarlanamaz
A-TekrarlanamazTekrarlanamaz
B+TekrarlanamazTekrarlanamaz
BTekrarlanamazTekrarlanamaz
B-TekrarlanabilirTekrarlanamaz
C+TekrarlanabilirTekrarlanamaz
CTekrarlanabilirTekrarlanamaz
C-TekrarlanabilirTekrarlanabilir
D+TekrarlanabilirTekrarlanabilir
DTekrarlanabilirTekrarlanabilir
FTekrarlanabilirTekrarlanabilir
STekrarlanamazTekrarlanamaz
UTekrarlanabilirTekrarlanabilir
I
 I işareti, başarı notuna dönüşünceye kadar tekrarlanamaz,
 başarı notuna dönüştükten sonra yukarıda belirtilen başarı notlarına göre tekrar durumu uygulanır.

4.      Lisansüstü derslerde ise A- veya daha düşük not alınan dersler tekrarlanabilir.
 
5.      Öğrenciler, içinde bulunulan dönemde aldıkları ve henüz notlandırılmamış bir dersi, daha önceki dönemlerde aldıkları bir ders yerine saydırabilirler. Saydırma talebinde bulunulan ders (son ders), saydırılacak dersten sonra alınmış olmalıdır. Aynı dönem/modül içinde alınan dersler birbiri yerine sayılamaz.
 
6.      Ders saydırma işleminde bir ders yalnızca bir başka derse karşılık gelebilir. Daha önceden alınmış bir dersin tekrarında ya da saydırılmasında kullanılan bir ders, başka bir dersin yerine saydırılamaz.
 
7.      Diğer yükseköğretim kurumlarından alınıp karşılığında muaf olunan dersler tekrarlanamaz.
 
8.      Birbiri yerine saydırılan derslerde kredi eşitliği aranmaz.
 
9.      Öğrencinin kayıt yaptırdığı tüm dersler, transkriptinde gösterilir. Ancak, alınan en son not genel not ortalaması hesaplamasında kullanılır.
  
10.       Her iki dersi de notlandırılmış olan derslerin birbiri yerine saydırma işlemi öğrencinin kayıtlı olduğu fakülte/yüksekokul/enstitü yönetim kurul kararı ile yapılır. Başvurular, Notlandırılmış Ders Saydırma Formu doldurularak kayıtlı olunan fakülte/yüksekokul/enstitü sekreterliğine yapılır.

11.     Ders saydırma tarihleri, Öğrenci Hizmetleri tarafından duyurulur.

12.     Ders saydırma işlemleri, Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS) üzerinden yapılır.