Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Kayıt Dondurma

Kayıt Dondurma

 

Öğrenciler sağlık, askerlik, maddi, aile, kişisel, akademik, yurt dışında eğitim, beklenmedik zorunlu olaylar gibi gerekçelerle kayıt dondurma talebinde bulunabilirler.

Üniversiteye ilk kayıt işlemlerini tamamlamadan önce Kayıt dondurma talebinde bulunacak öğrencilerin, taleplerini Öğrenci Hizmetleri'ne iletmeleri gerekir. Kayıt dondurma talebi için, Kayıt Dondurma Başvuru Formu doldurulup kayıt dondurma sebebini destekleyen belgeler de eklenerek Öğrenci Hizmetleri Direktörlüğüne (student.services@ozu.edu.tr) e-posta ile iletilir.

 • Kayıt dondurma başvurusunda bulunabilmek için: 
  • İngilizce Hazırlık programına devam eden öğrenciler başvurularını Yabancı Diller Yüksekokulu sekreterliğine,
  • Lisans programlarına devam eden öğrenciler başvurularını kayıtlı oldukları Fakülte/Yüksekokul sekreterliğine,
  • Lisansüstü programlara devam eden öğrenciler başvurularını kayıtlı oldukları Enstitü sekreterliğine,

başvuru dilekçeleri ve gerekçelerini destekleyen belgelerle birlikte iletmelidir. 

 • Başvurular, ilgili Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu tarafından incelenerek karara bağlanır.
 • İngilizce Hazırlık Programı öğrencileri, toplamda en fazla iki dönem için kayıt dondurabilirler. Zorunlu hallerde, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler uzatılabilir. Kayıt dondurulan süreler, azami öğrenim süresine sayılmaz. Azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler kayıt dondurma başvurusu yapamazlar.
 • Lisans veya lisansüstü programlara devam eden öğrencilere bir defada en çok iki dönem olmak üzere, toplamda en fazla dört dönem için kayıt dondurma izni verilebilir.
 • Modüler düzende öğrenim yapılan lisansüstü programlarda, bir dönem içindeki yalnızca ikinci modül için kayıt dondurma talebinde bulunulamaz.
 • Başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencinin kayıt dondurma işleminin tamamlanabilmesi için; Akademik Takvim’de ilgili dönem için belirtilen derslerin başlamasını izleyen dördüncü haftanın son iş gününe kadar kayıt dondurma başvurusu yapanların, kayıt dondurduğu dönemlere ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin yarısını; sonrasında başvuranların ise tamamını ödemiş olması ve Üniversiteye karşı diğer bütün yükümlülüklerini tamamlaması gerekir. Ödemesi tamamlanmayan öğrencilerin başvurusu iptal edilir ve kayıtsız statüye geçirilirler.
 • Bir akademik yıl için yapılan kayıt dondurma başvurularında, iki dönem için yapılması gereken öğrenim ücreti ödemesi, ilk kayıt dondurulan dönemde yapılır.
 • Bir akademik yılın bahar döneminde, “bir akademik yıl” süreli başvuru yapılamaz. İzleyen güz döneminde kayıt dondurma başvurusunun ayrıca yapılması gerekir.
 • Öğrencilerin kayıt dondurarak geçirdikleri süreler için ödemiş oldukları öğrenim ücreti, sonraki öğrenim ücretlerine mahsup edilmez.
 • Öğrenciler, kayıt dondurdukları dönemlerde:
  • Derslere ve sınavlara giremezler.
  • Üniversite yurtlarında konaklayamazlar.
  • Üniversite etkinliklerinde ve spor faaliyetlerinde aktif görev alamazlar.
  • Öğrenim ücreti muafiyeti dışında sağlanan burs (nakit, yurt/ulaşım, yemek, kitap… vb) olanaklarından yararlanamazlar.
  • Üniversite tarafından öğrencilere tahsis edilen mal veya teçhizattan yararlanamazlar.
 • Kayıt dondurma işlemi tamamlanan öğrencilerin ilgili dönemde almış oldukları dersler, kayıtlarından düşürülür, öğrencinin girmiş olduğu sınavlar varsa değerlendirmeye alınmaz.
 • Öğrencinin izinli olduğu dönemlerde diğer yükseköğretim kurumlarından almış olduğu dersler kayıtlı bulunduğu programa sayılmaz.
 • Azami öğrenim süresini dolduran öğrencilere izin verilmez ve kayıt dondurulan süreler, azami öğrenim süresinden sayılmaz.
 • Kayıt donduran öğrenciler hakkındaki kayıt dondurma kararları, YÖK’ün bilgi sistemi (YÖKSİS) aracılığıyla YÖK’e bildirilmektedir. Bu kapsamda e-devlet üzerinden öğrenci belgesi almak istediğiniz takdirde, belgenize kayıt statünüz “kayıt dondurma” olarak yansır.
 • Kayıt dondurulan sürelerde varsa Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) aldığınız burs kesilebilir. Bursunuz ile ilgili olarak detaylı bilgiyi bizzat KYK’dan almanız gerekir.
 • Kayıt dondurulan dönem için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından genel sağlık sigortası kapsamında sigorta primi ödemeniz istenebilir. Sağlık sigortanız ile ilgili olarak detaylı bilgiyi bizzat SGK’dan almanız gerekir.
 • Kayıt dondurulan dönemlerde öğrencilerin varsa ek bursları kesilir, tekrar kayıtlı statüye geçilen dönem itibari ile bu burslar yeniden devam eder.
 • Dönem not ortalaması (DNO) ve/veya genel not ortalamasına (GNO) bağlı devam koşulu olan bursa sahip öğrencilerin, kayıt dondurmaları halinde, burs değerlendirmeleri kayıt dondurulan dönem öncesinde oluşmuş son DNO ve/veya GNO’ya göre yapılır.
 • Öğrenciler, kayıt dondurma sürelerinin bitiminde, dönem kayıtlarını yenileyerek öğrenimlerine devam ederler. Askerlik sebebiyle kayıt donduran öğrencilerin, kayıt yeniledikleri dönem başında “Askerlik Terhis Belgesi”ni Öğrenci Hizmetleri Ofisi’ne teslim etmeleri gerekir.
 • Bir dönemden fazla süreyle kayıt dondurmuş öğrencilerden süresini tamamlamadan Üniversiteye dönmek isteyenlerin dönmek istediği dönemin ders kayıtları başlamadan önce, yazılı olarak ilgili Fakülte Dekanlığına veya Enstitü/Yüksekokul Müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekir. Bu şekilde Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla geri dönen öğrencinin kayıt yaptırdığı döneme ait daha önce ödediği ücret, ilgili dönem öğrenim ücretinden düşülür.
 • Tutuklanan veya mahkûm olduğu hürriyeti bağlayıcı cezası infaz kurumunda infaz edilmekte olan öğrencinin talebi üzerine, Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile kayıt dondurma işlemi yapılır. Tutuklanan veya hürriyeti bağlayan cezası infaz edilen öğrenci kaydının dondurulması için başvuruda bulunmazsa, sınavlara katılma veya diğer öğrencilik yükümlülükleri için infaz kurumu veya ilgili kişi ya da mercilerden izin alamaması, kendisine bu hususlarda Üniversiteye karşı herhangi bir talep hakkı kazandırmaz.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin İkamet Tezkeresi Hakkında Önemli Bildiri:

Üniversitemiz, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 35. Madde ve 11. Fıkrası gereği kayıt statüsünde değişiklik olan yabancı uyruklu öğrencileri Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne iletmekle yükümlüdür. Bu kapsamda, aktif kayıtlı öğrenci statüsünde değişiklik olan ve kayıt donduran öğrenciler ilgili birime bildirilmekte olup; bu işlemi takiben öğrencilerin ikamet tezkereleri Göçler İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından iptal edilmektedir.

İkamet tezkeresi iptal edilecek statüye gelen öğrencilerin tezkerelerini uzatmak ve konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak istemeleri halinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

İkamet tezkeresi hakkında web sayfamızdan daha detaylı bilgi alınabilir.