Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Kayıt Dondurma

Kayıt Dondurma

 

Öğrenciler sağlık, askerlik, maddi, aile, kişisel, akademik, yurt dışında eğitim, beklenmedik zorunlu olaylar gibi gerekçelerle kayıt dondurma talebinde bulunabilirler.

 • Kayıt dondurma başvurusunda bulunacak öğrenciler;
  • İngilizce Hazırlık Programına devam edenler başvurularını Yabancı Diller Yüksekokulu sekreterliğine,
  • Lisans programına devam edenler başvurularını kayıtlı oldukları fakülte/yüksekokul sekreterliğine,
  • Lisansüstü programına devam edenler başvurularını kayıtlı oldukları enstitü sekreterliğine, başvuru formu ve gerekçelerini destekleyen belgelerle iletmelidir. 
 • Başvurular, ilgili Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu tarafından incelenerek karara bağlanır.
 • İngilizce Hazırlık Programı öğrencilerine sadece Üniversiteye ilk kayıt oldukları akademik yılda bir akademik yıl süre ile; lisans veya lisansüstü programlara devam eden öğrencilere ise bir defada en çok iki dönem olmak üzere, toplamda en fazla dört dönem için kayıt dondurma izni verilebilir.
 • Modüler düzende öğrenim yapılan lisansüstü programlarda, bir dönem içindeki yalnızca ikinci modül için kayıt dondurma talebinde bulunulamaz.
 • Üniversiteye yeni yerleşen öğrenciler, ancak Üniversiteye kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra izin başvurusunda bulunabilirler.
 • Başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencinin kayıt dondurma işleminin tamamlanabilmesi için kayıt dondurma başvurusunu derslerin başlamasını izleyen dördüncü haftanın son iş gününe kadar yapanların kayıt dondurduğu dönemlere ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin yarısını; sonrasında başvuranların ise tamamını ödemiş olması ve Üniversiteye karşı diğer yükümlülüklerini tamamlaması gerekir.
 • Bir akademik yıl için yapılan kayıt dondurma başvurularında, iki dönem için yapılması gereken öğrenim ücreti ödemesi, ilk kayıt dondurulan dönemde yapılır.
 • Öğrencilerin kayıt dondurarak geçirdikleri süreler için ödemiş oldukları öğrenim ücreti, sonraki öğrenim ücretlerine mahsup edilmez.
 • Öğrenciler, kayıt dondurdukları dönemlerde:
  • Derslere ve sınavlara giremezler.
  • Üniversite yurtlarında konaklayamazlar.
  • Üniversite etkinliklerinde ve spor faaliyetlerinde aktif görev alamazlar.
  • Öğrenim ücreti muafiyeti dışında sağlanan burs (nakit, yurt/ulaşım, yemek, kitap… vb) olanaklarından yararlanamazlar.
  • Üniversite tarafından öğrencilere tahsis edilen mal veya teçhizattan yararlanamazlar.
 • Kayıt dondurma işlemi tamamlanan öğrencilerin ilgili dönemde almış oldukları dersler, kayıtlarından düşürülür ve kayıt dondurulan süreler, azami öğrenim süresinden sayılmaz.
 • Öğrenciler, kayıt dondurma sürelerinin bitiminde, dönem kayıtlarını yenileyerek öğrenimlerine devam ederler. Askerlik sebebiyle kayıt donduran öğrencilerin, kayıt yeniledikleri dönem başında “Askerlik Terhis Belgesi”ni sunmaları gerekir.
 • Bir dönemden fazla süreyle kayıt dondurmuş öğrencilerden ilk dönem sonunda Üniversiteye dönmek isteyenlerin ders kayıtları başlamadan önce, yazılı olarak ilgili fakülte dekanlığına veya enstitü/yüksekokul müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekir.
 • Tutuklanan veya mahkûm olduğu hürriyeti bağlayıcı cezası infaz kurumunda infaz edilmekte olan öğrencinin talebi üzerine, Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile kayıt dondurma işlemi yapılır. Tutuklanan veya hürriyeti bağlayan cezası infaz edilen öğrenci kaydının dondurulması için başvuruda bulunmazsa, sınavlara katılma veya diğer öğrencilik yükümlülükleri için infaz kurumu veya ilgili kişi ya da mercilerden izin alamaması, kendisine bu hususlarda Üniversiteye karşı herhangi bir talep hakkı kazandırmaz.

 

cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nfl jerseys from china wholesale nfl jerseys from china discount nfl jerseys from china cheap nfl jerseys from china wholesale nfl jerseys from china discount nfl jerseys from china cheap nfl jerseys from china wholesale nfl jerseys from china discount nfl jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discont nba jerseys