Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Kayıt Yenileme

Kayıt Yenileme

Öğrenciler, her dönem başında ve akademik takvimde ilân edilen süreler içinde, ödemekle yükümlü oldukları ücretleri ödeyerek, Üniversiteye karşı varsa diğer yükümlülüklerini tamamladıktan sonra ders kayıtlarını yapmak zorundadırlar. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

Süresi içinde kayıt yenilenmediğinde;

  • Bu öğrencilere, yönetmelikler çerçevesinde (ders ekleme-bırakma süresinin bitimini izleyen hafta sonuna kadar) gecikmeli kayıt hakkı tanınabilir.
  • Dönem kaydını yenilemeyen öğrenci sözkonusu dönem için kayıtsız kalır. Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler kayıtsız öğrenci statüsüne geçer ve kayıtsız kaldıkları süreler içinde öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
  • Kayıtsız kalınan dönemler öğrenim süresine dahil edilir.
  • Kayıtsız öğrenciler, herhangi bir dönem dersler başlamadan önce Üniversiteye başvurdukları takdirde, söz konusu dönem başından itibaren fakülte/yüksekokul/enstitü yönetim kurulu kararı ile kayıtlarını yenileyebilirler.
  • Yeniden kayıt yaptıran öğrencilere, kayıt hakkı kazandıkları akademik yıl Üniversiteye yeni kabul edilen öğrenciler için belirlenen ücretler uygulanır. Bu öğrenciler, ÖzÜ'ye ilk girişte hak kazandıkları burslardan yararlanamazlar.