Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Kayıt Yenileme

Kayıt Yenileme

Öğrenciler, her Güz ve Bahar dönemleri başında ve akademik takvimde ilân edilen süreler içinde, ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücretlerini ödeyerek, Üniversiteye karşı varsa diğer yükümlülüklerini tamamladıktan sonra ders kayıtlarını yapmak zorundadırlar. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

Kayıtsız öğrenci statüsündeyken akademik birim yönetim kurulu kararıyla kaydını yenileyen öğrencilerinin öğrenim programlarında değişiklik varsa, alınacak veya sayılacak dersler için ilgili akademik birim yönetim kurulu kararıyla intibakları yapılır.

Süresi içinde kayıt yenilenmediğinde;

  • Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma süresinin bitimine kadar gecikmeli olarak kayıtlarını yenileyebilirler. Gecikmeli olarak kayıt yenileyecek olan öğrenciler, Üniversite tarafından belirlenen şartları yerine getirmekle yükümlüdür.
  • Ders ekleme-bırakma dönemi bitimine kadar dönem kaydını yenilemeyen öğrenciler ilgili dönem itibariyle kayıtsız öğrenci statüsüne geçirilir. İlgili öğrenciler kayıtsız kaldıkları süreler içinde derslere ve sınavlara giremezler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
  • Kayıtsız öğrenci statüsünde geçirilen dönemler öğrenim süresine ve burs süresine dahil edilir.
  • Kayıtsız geçirilen sürelerde varsa Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) alınan burs kesilebilir. Bu konuyla ilgili olarak detaylı bilginin bizzat KYK’dan alınması gerekir.
  • Kayıtsız statüde geçirilen dönem(ler) için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından genel sağlık sigortası kapsamında sigorta primi ödemesi istenebilir. Sağlık sigortası ile ilgili detaylı bilginin bizzat SGK’dan alınması gerekir.
  • Kayıtsız statüye geçirilen öğrencilerin kayıtsız statüde bulunduklarına dair bilgiler YÖK’ün bilgi sistemi (YÖKSİS) aracılığıyla YÖK’e bildirilmektedir. Bu kapsamda e-devlet üzerinden alacağınız öğrenci belgesi üzerinde kayıt statünüz “kayıtsız” olarak yer alacaktır.
  • Kayıtsız statüdeki öğrenciler, herhangi bir dönem, dersler başlamadan önce ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul/Enstitü Müdürlüğüne başvurdukları takdirde, söz konusu dönem başından itibaren Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kayıtlarını yenileyebilirler.
  • Kayıtsız olunan dönemlerde öğrencilerin öğrenim ücreti ve varsa ek bursları kesilir, ancak geri dönmek üzere başvurulması halinde burslar tekrar tahsis edilir ve bu öğrenciler kendi giriş yılındaki öğrenciler için kayıt olacağı akademik yılda belirlenmiş olan öğrenim ücretini öderler. Kayıtsız olarak geçen süreler öğrencinin giriş yılında ilan edilen burs sürelerine sayılır. Lisansüstü programlarda is giriş ve ek bursların devamı için ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararına göre işlem yapılır.
  • Azami öğrenim süreleri içinde öğrencilerin dört akademik yıl üst üste kayıtsız öğrenci statüsünde kalmaları durumunda ilişik kesme işlemleri, 2547 sayılı Kanunun 44. Maddesi ile Üniversite Senatosu tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler için İkamet Tezkeresi Hakkında Ek Bildiri:

Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’de öğrenimlerine devam ettikleri sürece Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikamet tezkeresi almaları; süresi bitenlerin de sürelerini uzatmaları gerekmektedir.

Üniversitemiz,
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 35. Madde ve 11. Fıkrası gereği kayıt statüsünde değişiklik olan yabancı uyruklu öğrencileri Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne iletmekle yükümlüdür. Bu kapsamda, aktif kayıtlı öğrenci statüsünde değişiklik olan ve kayıtsız statüye geçen öğrenciler ilgili birime bildirilmekte olup; bu işlemi takiben öğrencilerin ikamet tezkereleri Göçler İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından iptal edilmektedir.

İkamet tezkeresi iptal edilecek statüye gelen öğrencilerin tezkerelerini uzatmak ve konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak istemeleri halinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

İkamet tezkeresi hakkında web sayfamızdan daha detaylı bilgi alınabilir.