Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Mezuniyet ve Diploma İşlemleri

Mezuniyet ve Diploma İşlemleri

Kayıtlı oldukları programda yer alan ders, proje, staj vb. tüm mezuniyet yükümlülüklerini tamamlayan ve ilgili fakülte / yüksekokul / enstitü tarafından mezun olması uygun görülen öğrenciler, “mezun” durumuna geçerek diploma ve ilgili belgeleri almaya hak kazanırlar.

Mezun Olan Öğrencilere Düzenlenen Belgeler

DiplomaKayıtlı olduğu anadal ve/veya çift anadal programından mezun olan öğrenciye düzenlenir.
Diploma EkiBologna Süreci kapsamında, kayıtlı olduğu anadal ve/veya çift anadal programından mezun olan öğrenciye, mezun olduğu programı tamamladığında kazandığı yetkinlikleri göstermek üzere düzenlenir.
Yandal sertifikasıKayıtlı olduğu yandal programından mezun olan veya çift anadal programından ayrılarak yandal programı mezuniyet yükümlülüklerini tamamlayan öğrenciye düzenlenir.
Onur / Yüksek Onur Mezunu Belgesi

Kayıtlı olduğu anadal programından intibak süreleri dahil olmak üzere en fazla 10. yarıyılda mezun olup (10. yarıyılda mezun olunması durumunda mezuniyeti yaz okuluna kalmamış olan) disiplin cezası almamış öğrencilerden 3,00 - 3,49 arası mezuniyet not ortalaması ile mezun olan öğrenciye Onur; 3,50 - 4,00 arası not ortalaması ile mezun olan öğrenciye Yüksek Onur Mezunu Belgesi düzenlenir (Fazladan alınan derslerden tekrarlanmamış F notu olanlara bu belgeler düzenlenmez).

İkinci anadalından, mezun olan öğrencilerin onur/yüksek onur mezunu sayılmasına dair usul ve esaslara buradan ulaşabilirsiniz.

Geçici Mezuniyet BelgesiKayıtlı olduğu anadal ve/veya çift anadal programından mezun olan öğrenciye, diploması henüz hazır olmadığı takdirde düzenlenir.
Önlisans diplomasıKayıtlı olduğu anadal programının ilk dört dönem için öngörülen tüm zorunlu ve seçmeli dersleri ile 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen zorunlu dersleri alıp başarılı olan ve alması ve başarması gereken tüm derslerin genel not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciye, başvurusu üzerine düzenlenir.

Belge ücretleri hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Diploma ve İlgili Belgelerin Basımı ve Dağıtımı

Diploma, diploma eki, onur/yüksek onur belgesi, yandal sertifikası vb. belgelerin basımı, her dönem sonunda üniversite genelinde mezuniyet işlemleri tamamlandıktan sonra yapılarak, mezunların ÖzÜ e-posta adreslerine bildirilir. Hazır olduğu bildirilen diplomalar, hafta içi mesai saatleri içinde Öğrenci Hizmetleri Direktörlüğü'nden teslim alınabilir.
 
Diploma basımı yapılmamış öğrenciler, ihtiyaç duydukları takdirde Geçici Mezuniyet Belgesi almak üzere Öğrenci Hizmetleri Direktörlüğü’ne başvuruda bulunabilirler. Geçici Mezuniyet Belgesi aldıktan sonra diploması basılan öğrencilerin diplomalarını teslim alabilmeleri için aldıkları geçici mezuniyet belgesinin aslını Öğrenci Hizmetleri Direktörlüğü’ne iade etmeleri gerekmektedir.
 
Mezun duruma gelerek diploma, geçici mezuniyet belgesi veya diğer ilgili belgelerini almaya hak kazanan öğrencilerin belgelerini teslim alabilmeleri için Diploma Alma İşlemleri bölümünde belirtilen işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

 

Diploma Törenine Katılım Koşulları:

  • Törenin yapılacağı akademik yıldan bir önceki akademik yılın yaz dönemi sonunda mezun olanlar ile törenin yapılacağı akademik yıl güz ve bahar dönemi sonunda mezuniyet yükümlülüklerinde belirtilen tüm koşulları (mezuniyet genel not ortalaması, ders, staj, sertifika, proje/tez teslimi vb.) tamamlayarak mezun olan öğrenciler törene katılabilir. Ancak Pilotaj programı 4. sınıf öğrencilerinden mücbir sebeplerden dolayı uçuş eğitimlerini tamamlayamamaları nedeniyle eksik (I) notları bulunanlar, bu notların başarıldığı varsayıldığında belirtilen mezuniyet yükümlülüklerini sağlıyor durumda iseler törene katılabilirler, bu öğrencilerin mezuniyet ve diploma işlemleri ise eksik notları tamamlandıktan sonra yapılır. 
  • Çift anadal yapan öğrenciler, hem anadal programına ait yükümlülüğünü tamamlayıp mezun oldukları yılda, hem de çift anadal programına ait yükümlülüğünü tamamlayıp mezun oldukları yılda ki mezuniyet törenine katılabilirler. Her iki daldan aynı anda mezun olan öğrenci sadece o yıl yapılan mezuniyet törenine katılabilir.
  • Öğrencilerin, mezun olup törene katılmaya hak kazandığı akademik yıl sonundaki yapılan törene katılması esastır, Diploma Törenine her bir öğrenim görülen anadal programı için sadece bir kere katılım hakkı bulunmaktadır ve herhangi bir yıl törene katılan öğrenci daha sonraki yıllarda yapılacak olan törene tekrar katılamaz.  

Mezuniyet kararı alınan ve diploması hazır olan ancak aşağıda belirtilen diploma alma işlemlerini tamamlayamayan öğrenciler, törene katılabilirler ancak diplomalarını tören günü alamazlar. Tören gününden sonra yükümlülük işlemlerini tamamlayan öğrenciler mesai saatleri içerisinde diplomalarını Öğrenci Hizmetleri’nden alabilirler.

Diploma Alma İşlemleri

Mezun duruma geçen öğrencilerin aşağıda belirtilen birimlere karşı varsa yükümlülüklerini tamamlamaları gerekmektedir. Mezun öğrenciler, ilgili birimlere karşı yükümlülükleri olup olmadığını Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS) üzerinden takip edebilirler. Birimlere karşı yükümlülüğü bulunmadığı teyit edilen öğrencilere diplomaları teslim edilir.

Diploma alabilmek için tamamlanması gereken yükümlülük işlemleri:

Bölüm / Birimİşlemler
Kayıtlı olunan Fakülte Dekanlığı / Yüksekokul / Enstitü MüdürlüğüVarsa teslim edilen malzemelerin iadesi
Bilgi Sistemleri – Kullanıcı Destek
Öğrenci Merkezi, -3. Kat
Taşınabilir bilgisayarın sağlam ve çalışır durumda teslim edilmesi, varsa diğer işlemler
Kütüphane
Öğrenci Merkezi, Giriş Kat
Kütüphane hesabının kapatılması, kitap, DVD vb. malzemelerin teslimi
Mali İşler
Öğrenci Merkezi, -3. Kat
Varsa eksik ödemelerin tamamlanması
Güvenlik Merkezi
1. Akademik Bina (MF), -2. Kat
Öğrenci kimlik kartı (Kampüs Kart) veya ziyaretçi kimlik kartı teslimi
Konaklama Hizmetleri
Yurt-2 Binası
Yurt ile ilgili işlemlerin tamamlanması
Spor MerkeziVarsa spor malzemeleri teslimi, spor takımları ile ilgili işlemler
Sosyal Gelişim Programları
Öğrenci Merkezi, -2. Kat
Üye olduğu kulüpler, öğrenci birliği ve diğer görevleri ile ilgili işlemler (varsa)