Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Üniversiteden Ayrılma

Üniversiteden Ayrılma

Üniversiteden ayrılma işlemlerinde, öğrencilerin düzeylerine göre aşağıdaki belirtilen ilgili yönetmelik maddelerine göre işlem yapılır:

Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrencilerinKendi İsteği ile Üniversiteden Ayrılma Başvuru Formunu doldurarak Öğrenci Hizmetleri Ofisi’ne teslim etmeleri ve varsa üniversiteye karşı tüm yükümlülüklerini tamamlamaları gerekir. 

Kayıtlı olunan düzey veya programın bağlı olduğu yönetmelikler tarafından belirlenen kuralları çerçevesinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilerin Üniversiteden ilişikleri kesilir. İlişik kesilme işlemleri 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri hükümleri çerçevesinde YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. İlişiği kesilen öğrencilerin, varsa üniversiteye karşı tüm yükümlülüklerini tamamlamaları gerekir.

Yükümlülük işlemlerinin tamamlanması için öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan eşya ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir. Kendi İsteği ile Üniversiteden Ayrılma Başvuru Formu'nu Öğrenci Hizmetleri Ofisi’ne teslim eden öğrenciler, birimlere karşı yükümlülüklerinin olup olmadığını, Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS) -> Diğer İşlemler -> Yükümlülük Kontrolü -> Öğrenci Yükümlülük Gözlem ekranından takip edebilirler.  Üniversiteden ayrılma talebinde bulunan ve birimlere karşı yükümlülüklerinin olmadığı teyit edilen öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri, Üniversiteye karşı olan yükümlülüklerini tamamladıkları tarih itibarıyla kesilir, Üniversiteye kayıt sırasında vermiş olduğu belge asılları teslim edilir ve varsa fazla ödemeleri iade edilir.

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencinin, kayıt yaptırdığı tarihten itibaren ilk eğitim-öğretim döneminin sonuna kadar olan süre içerisinde Üniversiteden ayrılmak istemesi durumunda ilgili dönem için ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretini ödemesi gerekir ve ödenen öğrenim ücretinden iade yapılmaz.

Dönem öğrenim ücretini ödeyerek kaydını yenilemiş olan ve Üniversiteden ayrılma talebini ileten öğrenciye, dönem öğrenim ücretinden aşağıda belirtilen oranlarda ücret iadesi yapılır. Bu süreler geçtikten sonra ücret iadesi yapılmaz:

a) Derslerin başlamasını takip eden 1. hafta sonuna kadar başvurduğunda %90.
b) Derslerin başlamasını takip eden 2. hafta sonuna kadar başvurduğunda %75.
c) Derslerin başlamasını takip eden 3. hafta sonuna kadar başvurduğunda %50.
d) Derslerin başlamasını takip eden 4. hafta sonuna kadar başvurduğunda %25.

Yaz okulu öğrenim ücretini ödeyerek derslere kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversiteden ayrılma durumunda ücret iadesi yapılmaz.

Öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma süreleri içinde Üniversiteden ayrılması durumunda, ilgili dönemde kayıtlı oldukları dersler, kayıtlarından düşürülür. Bu sürenin bitiminden sonra Üniversiteden ayrılan öğrencilerin, dönem sonu başarı notu oluşmamış olan dersler için dersten çekilme (W) işlemi yapılır. Dönem sonu başarı notu verilmiş dersler, mevcut notlarıyla birlikte kayıtlarına geçirilir.


Yurt Dışından Öğrenci Kontenjanından Kayıt Olmuş Öğrenciler için Ek Bildiri:

Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’de öğrenimlerine devam ettikleri sürece Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikamet tezkeresi almaları; süresi bitenlerin de sürelerini uzatmaları gerekmektedir.

Üniversitemiz, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 35. Madde ve 11. Fıkrası gereği kayıt statüsünde değişiklik olan yabancı uyruklu öğrencileri Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne iletmekle yükümlüdür. Bu kapsamda, aktif kayıtlı öğrenci statüsünde değişiklik olan ve mezuniyet, kendi isteği ile ayrılma veya ilişik kesilmesi sebepleriyle Üniversiteden ayrılan öğrenciler ilgili birime bildirilmekte olup; bu işlemi takiben öğrencilerin ikamet tezkereleri Göçler İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından iptal edilmektedir.

İkamet tezkeresi iptal edilecek statüye gelen öğrencilerin tezkerelerini uzatmak ve konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak istemeleri halinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

İkamet tezkeresi hakkında web sayfamızdan daha detaylı bilgi alınabilir.