Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

SEC 250 Öğrenmeyi Öğrenmek

SEC 250 Öğrenmeyi Öğrenmek

Ders Tanımı:

Bu ders öğrencilere nasıl öğrendiğimizle ilgili en son bilgilerle beslenen gerçek bir öğrenme deneyimi sunan proje tabanlı bir derstir. Öğrenciler öğrenmenin altında yatan güdüsel, bilişsel ve nörobiyolojik süreçler hakkında bilgi sahibi olur ve kendi belirledikleri hedeflere ulaşmak için üniversite öğrencilerine yönelik belirlenmiş öz-düzenlemeli öğrenmenin prensiplerini uygularlar. Ödevlerin sorgulamacı yaklaşımı sayesinde öğrenciler yeni bir şey öğrenirken nelere ihtiyaç duyduklarını keşfetme ve yeni kullanmaya başladıkları zihinsel araçları değerlendirme fırsatı bulurlar. Bu ders üniversite deneyimini kişisel potansiyeli geliştirici etkinlik ve projelerle zenginleştirmek isteyen bütün öğrencilere açıktır.

Öğrenme Kazanımları:

  • Öz-düzenlemeli öğrenme prensiplerini kişisel deneyimler bağlamında değerlendirmek. 
  • Başarılı öğrenme için gerekli olan hedef belirleme, güdü ve kaynak yönetimi stratejilerini kişisel deneyimler bağlamında değerlendirmek. 
  • İnsanlarda bilgi işleme prensiplerini, dikkati, hafızayı, bilişi ve üstbilişi geliştirici stratejileri kişisel deneyimler bağlamında değerlendirmek. 
  • Kişisel olarak belirlenmiş bir öğrenme projesini bu derste işlenen kuramsal bilgi ve stratejileri kullanarak yürütmek. 
  • Üniversite derslerinde başarılı olabilmek için gerekli etkin dinleme, not alma, okuma, yazma ve sınav stratejilerini kişisel deneyimler bağlamında değerlendirmek. 
  • Eleştirel düşünme ve problem çözme prensiplerini kişisel deneyimler bağlamında değerlendirmek. 
  • Bu ders ile öz-düzenlemeli öğrenen olma yolunda kaydedilen ilerlemeyi değerlendiren ve gelecek öğrenmelere temel oluşturacak kişisel bir hikaye oluşturmak.