Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

SEC 450 - İnovasyon, Değer ve Etki İçin Transdisipliner Düşünme

SEC 450 - İnovasyon, Değer ve Etki İçin Transdisipliner Düşünme

Dersin Tanımı

Bu ders, transdisipliner düşünme prensiplerini tanıtır ve büyük veri, blok zinciri, yapay zeka, robotik ve enerji depolama gibi gelişmekte olan teknolojilerin kapsamlı bir keşfini sunar. Öğrenciler, yeni teknolojilerin potansiyelini, etkisini ve etik durumlarını değerlendirmek için kullanılan yöntemler ve çerçeveler üzerine derinlemesine çalışmalar yaparlar. Takım çalışması ve örnek incelemeleri aracılığıyla, bu teknolojilere ilişkin bakış açıları eleştirel bir şekilde analiz edilir, değerlendirilir, sentezlenir ve karar alma süreçlerine katkı sunmak üzere sunulur.

Öğrenim Çıktıları

  1. Transdisipliner bakış açılarını belirlemek
  2. Gelişmekte olan teknolojilerle ilgili transdisipliner bakış açılarını açıklamak
  3. Transdisipliner düşünme stratejilerini uygulamak
  4. Gelişmekte olan teknolojileri ilgili transdisipliner düşünme stratejileriyle analiz etmek
  5. Gelişmekte olan teknolojileri ilgili transdisipliner bakış açılarını sentezleyerek değerlendirmek
  6. Gelişmekte olan teknolojiler için transdisipliner bir karar alma aracı oluşturmak