Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

SEC 402 İşletme Entegrasyonu

SEC 402 İşletme Entegrasyonu

Ders Hedefi:

Farklı işlevsel alanlardan (muhasebe, finans, operasyon, pazarlama, strateji ve organizasyon) bilgileri bir bütün haline getirip simüle edilmiş küresel bir iş ortamında uygulayabilmek.

Ders İçeriği:

SEC 402 dersinin konusu iş entegrasyonu olup, derste işletme odaklı bir simülasyon oyunundan yararlanılır. Bu ders, öğrencilere büyük bir şirketi yönetme konusunda elde edebilecekleri en gerçeğe yakın deneyimi sunar.

Öğrenciler lisans programlarının ilk üç senesinde öğrendikleri işlevsel kuramlar, yöntemler ve kavramları harmanlayarak, onları simüle edilmiş küresel iş ortamında bir bütünlük içinde kullanma fırsatı bulur.

Ders, rekabet stratejisi, yeni ürün geliştirme, pazarlama, muhasebe, finans, operasyon (ürün dağıtımı), örgüt ve insan kaynakları yönetimi, kurumsal vatandaşlık ve sosyal sorumluluk ile ilgili konularda anlık analizler yapabilmeyi ve bütüncül kararlar alabilmeyi gerektirir.

Öğrenim Kazanımları:

Dersi tamamlayan öğrencilerin aşağıdaki özelliklere sahip olması beklenir:

  • Sahip oldukları bilgi ve becerileri işletmenin farklı işlevsel alanlarında (muhasebe, finans, operasyon, pazarlama, strateji ve organizasyon) uygulayabilme
  • Bu işlevsel alanlar arasındaki etkileşimleri simüle edilmiş küresel bir iş ortamında yorumlayabilme
  • Simüle edilmiş bir iş ortamının rekabet, ekonomik ve sosyal sorumluluk unsurlarını değerlendirebilme
  • Eldeki büyük miktarlardaki işletme ve rakip bilgilerine dayanarak harekete geçebilme
  • İşletmenin işlevsel alanlarında, bu işlevsel alanlar arasındaki etkileşimlere dair ve oyunun rekabet stratejisi unsurlarına ilişkin alınan kararları raporlayabilme
  • Simüle edilmiş bir iş ortamında karmaşık iş sorunlarını çözebilme

Öğrenci Yorumları: