Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

SEC 101 Üniversite Yaşamına Giriş

SEC 101 Üniversite Yaşamına Giriş

SEC 101 Nedir?

SEC 101 dersi öğrencilere üniversite operasyonlarını ve fırsatlarını tanıtan ve öğrencilerin üniversiteye adaptasyonunu kolaylaştıran 1 kredilik zorunlu bir ders olarak tanımlanmışsa da, akademisyenlerimiz, öğrenci destek profesyonellerimiz ve akran danışmanlarımızın değerli katkılarıyla ders bu tanımın üstünde geniş içerikli bir yapıya dönüşmüştür. Bu nedenle, SEC 101 kapsamındaki mevcut programlarımızı geliştirmeye ve öğrenme fırsatları, etkileşimler ve etkinlikler ağını genişletmeye devam etmekteyiz. Çevrimiçi öğrenme alanında yaşanan gelişmeler sayesinde, zaman ve mekan kısıtı olmadan öğrencilerimize daha geniş ve kaliteli içerik yelpazesi sunabiliyor, tekno-pedagojik çerçevemizle öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yönelik nitelikli bir öğrenme ambarı oluşturabiliyor ve geliştirdiğimiz değerlendirme araçlarıyla ilk yıl programlarımızın öğrenme çıktılarını daha iyi değerlendirebiliyoruz.

SEC 101 dersi iki dönem içinde bitirebilecek bir kurguya sahiptir; bütününde 100 üzerinden 80 puanı tamamlayan ve M (Must) olarak tanımlanan görevleri yerine getiren öğrenciler bu dersten geçmiş kabul edilmektedir. İlk yılında (iki dönemde) 80 puanı tamamlayamayan öğrenciler tamamladıkları modülleri bir sonraki akademik döneme taşıyabilir, düşük skor aldığı modülleri tekrar edebilir. SEC 101 Dersi izlencesine buradan erişebilirsiniz.

Ders İçeriği:

SEC 101 Dersi Amacı

Öğrencilere sosyal ve akademik mecrada gelişimlerine katkıda bulunacak kaynakları, fakülteler, yüksekokulları ve birimleri tanımalarında rehberlik etmek, kaynaklardan uygun ve verimli yararlanabilmeleri için temel bir okuryazarlık seviyesini kazandırmak, akademik ve sosyal gelişimlerini sağlamak adına öz-düzenleme becerisini kazanmaları için rehberlik etmek, ve ÖzÜ kimliğini oluşturan ilke ve değerleri doğru bir temelle edinmelerini sağlamak.

SEC 101 Dersi Bileşenleri ve Kazanımları

ÖzÜ Reflect Modülü

ÖzÜ Reflect Modülü kapsamında SEC 101 Öğrencileri üniversitemiz fakülteleri, yüksekokulları ve birimleri tarafından verilen 6 (altı) adet seminerlere katılım göstermelidir.

Bununla birlikte, LMS üzerinde belirlenen süre dahilinde “Not Alma Egzersizi”ni tamamlamalıdır. Bu egzersiz kapsamında öğrenciler, yapay zeka ile bireyselleştirilmiş ve uyarlanabilir içerik sağlayan not alma yöntemleri ve becerileri etkinliği ile not alma becerilerini pekiştirmektedirler.

SEC 101 Üniversite Yaşamına Giriş Dersi ÖzÜ Reflect Modülü kazanımları aşağıda listelenmektedir:

 • Disiplinlerüstü yaklaşımı tanır.
 • Farklı disiplinlere ait küresel meseleler hakkında farkındalık sahibi olur.
 • Küresel yetkinlikler hakkında farkındalık sahibi olur.
 • Etkili not alma yöntemlerini ayırt eder.

ÖzÜ Way Modülü

ÖzÜ Way Modülünde, SEC 101 öğrencilerinin kampüs hayatına daha hızlı adapte olmasını hedefleyen oryantasyon programı, üç aşamalı Akran Danışmanı görüşmeleri ve 360 Danışmanlık Ofisi (DO) tarafından yürütülen bireysel/grup sunumları yer almaktadır. Akran Danışmanları SEC 101 Öğrencileri ile yürüttükleri görüşmeleri mini bir rubrik ile değerlendirmektedir. Buradaki temel amaç, görüşmelerde öğrencilerin sadece fiziksel buradalıklardan ziyade, bilişsel buradalıkları ile sürecin içerisine katılımlarını sağlamak, bilişsel buradalıklarını artırmak ve dolayısıyla görüşmelerdeki niteliği artırmaktır. Ayrıca, öğrenciler 360 Danışmanlık Ofisi tarafından verilen bireysel görüşmeler/ grup sunumları ile üniversitemiz bünyesindeki birimleri ve kaynakları da tanıma fırsatına sahip olmaktadırlar. Görüşmenin niteliği 360 DO uzmanları tarafından, OLTE iş birliğiyle, oluşturulmuş bir quiz ile ölçülmektedir.

SEC 101 Üniversite Yaşamına Giriş Dersi ÖzÜ Way Modülü kazanımları aşağıda listelenmektedir:

 • Üniversite bünyesinde bulunan ve öğrencilere akademik ve sosyal hayatlarında destek olabilecek ve uyum süreçlerini kolaylaştıracak kaynakları, birimleri, fakülte ve yüksekokulları tanır.
 • SEC 101 Üniversite Yaşamına giriş dersinin tanımını, amaçlarını ve hedeflerini ayırt eder.

ÖzÜ Pack Modülü

ÖzÜ Pack Modülü içerisinde üniversite yaşamına geçiş yapan öğrencilerin temel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak aşağıdaki eğitimler, kronolojik sırayla sunulmaktadır:

 • ÖzÜTechKnowledgy: Öğrencilere, üniversitemizde kullanılan uygulama ve yazılımlara (LMS, Zoom, MyOzU, SC vb.) ilişkin ihtiyaç duyacakları temel bilgilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
 • Netiquette: Öğrencilere, çevrimiçi ortamlarda dikkat edilmesi gereken nezaket kurallarının tanıtılması ve bu konuda farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır.
 • Dijital Etik ve Sorumluluklar: Öğrencilere, dijital vatandaşlık ve dijital etik konularında farkındalık kazandırılması amaçlanmaktadır.
 • Kütüphane: Öğrencilerin okul kaynakları, çevrimiçi veri tabanları ve kütüphane kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla, temel bilgilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
 • Güvenli Yaşam ve Çevre: Öğrencilere acil durum ve sağlık, çevresel sürdürülebilirlik ve güvenli yaşam konularında farkındalık ve temel bilgiler kazandırılması amaçlanmaktadır.
 • CV Hazırlama: Öğrencilere, CV oluştururken dikkat edilmesi gereken temel kurallar sunularak, öğrencilerin fark yaratan CV’ler hazırlamaları amaçlanmaktadır.
 • ÖzÜ Değer ve İlkeleri: Öğrencilerin ÖzÜ değer ve ilkelerinden haberdar olmaları ve üniversite yaşamları boyunca bu değerleri özümseyerek bir ÖzÜ'lü kimliği oluşturmaları amaçlanmaktadır.
 • Hukuk / Temel Haklar: Öğrencilerin üniversite yaşamları boyunca sahip oldukları temel hak ve özgürlüklere ilişkin bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Öğrencilerde toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin temel kavramlarla birlikte, ÖzÜ Etik Davranış İlkeleriyle olan ilişkileri hususunda farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır.

ÖzÜ Pack Modülü kazanımları aşağıdaki gibidir:

 • Üniversitenin fiziksel ve çevrimiçi kaynaklarını tanır.
 • Kampüste akademik ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunacak insan kaynaklarını ve birimleri tanır.
 • Üniversitedeki kaynakları verimli ve uygun bir şekilde kullanabilmek adına temel okuryazarlık sahibi olur.
 • Çevrimiçi ortamlarda uyulması gereken temel nezaket kurallarını ayırt eder.
 • ÖzÜ Kimliğini oluşturan temel değer ve ilkeleri tanır.
 • Kampüs hayatına dair bilmesi gereken kuralların temelini hukuki ve etik boyutta tanır.

SEC 101 Dersine ÖzÜ Mensupları Nasıl Katkıda Bulunabilir?

ÖzÜ Mensubu Öğretim Elemanları SEC 101 Dersi çerçevesindeki ÖzÜ Reflect Modülünde öğrencilerin disiplinler üstü bilgi, iç görü geliştirmelerine katkıda bulunacak meseleler ve hususlarda seminer ve/veya atölyeler düzenleyerek katkıda bulunabilirler. ÖzÜ Mensupları form doldurabilir ve ÖZÜ Reflect Modülüne katkı sunabilir. ÖzÜ Reflect modülüne katkı sunan öğretim elemanları disiplinler üstü şablonumuzu doldururlar.

OLTE, hem yüz yüze hem de asenkron seminerler için dikkate alınması gereken bir teknopedagojik yol haritası belirlemiştir. Buna göre, değerli ÖzÜ Mensuplarına her zaman destek verebileceğimizi belirterek eğitim ve seminer tasarımlarından önce bizleri ziyaret etmelerini (Merkezi Yemekhane yanı) veya olte@ozyegin.edu.tr üzerinden bizlerle iletişime geçmelerini sürecimiz gereği rica etmekteyiz.

SEC 101 Kapsamındaki Eğitim ve Seminerler için Teknopedagojik Yol Haritası OLTE’nin teknopedagojik çerçevesi link üzerinden görüntülünebilir.