Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

SEC 406 Teknoloji ve İnovasyon Çok Disiplinli Bakış

SEC 406 Teknoloji ve İnovasyon Çok Disiplinli Bakış

Dersin Amacı:

Dersin ana hedefi, çok disiplinli bir yenilikçi düşünceyi kişisel düzeyde geliştirmektir. Dersin bir diğer amacı, yenilikçiliğin yeni teknoloji geliştirmeye dahil edilmesidir. Ders, yenilikçi düşünmeyi, yeni fikirler üretmeyi ve bunların kârlı ürünlere dönüştürülmesini öğretmeyi hedefler. Ayrıca ders teknoloji yönetimini de öğretir.

Ders İçeriği:

Derste işlenecek başlıca konular arasında teknolojik inovasyon, inovasyon kaynakları, inovasyon türleri ve örüntüleri, inovasyonda yaşanan zorluklar, pazara giriş zamanlaması, örgütün stratejik yönünün belirlenmesi, inovasyon projelerinin ve yolunun seçilmesi, inovasyon ve teknolojinin stratejik yönetiminde işbirliği stratejileri, inovasyonu koruma, inovasyon için örgütlenme, yeni ürün geliştirme sürecinin yönetilmesi, yeni ürün geliştirme ekiplerinin yönetilmesi ve teknoloji için bir yayılım stratejisinin geliştirilmesi yer alır.

Öğrenim Kazanımları:

  • Teknolojik inovasyonda temel sorunları ve beklentileri açıklamak
  • Bir örgütte yenilikçi düşüncenin nasıl geliştirilebileceğini çok disiplinli bir açı ile açıklamak
  • İnovasyonu koruma yollarını açıklamak
  • İnovasyon ve ürün geliştirme tekniklerini uygulamak