Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

SEC 401 İşletmede Sektörel Proje Uygulamaları

SEC 401 İşletmede Sektörel Proje Uygulamaları

Ders Hedefi:

Öğrencileri, bir örgüt/şirket bağlamında gerçekleştirilen gerçek dünyadan bir projenin planlama, organizasyon ve raporlama süreçleri ile tanıştırmak ve belli bir sorun için çözüm üretme, üretilen çözüm önerilerini değerlendirme ve sunma süreçlerine aşinalık kazanmalarını sağlamak.

Ders İçeriği:     

SEC 401, lisans programının ilk üç yılında öğrenilen kuramlar, yöntemler ve kavramlar ile gerçek dünyadaki şirket ortamlarında karşılaşılan sorunlar ve zorluklar arasında bir köprü oluşturur.  Sektörel Uygulama sayesinde öğrencilerin aşağıdaki yeterliliklere sahip olması beklenir:

 • Gerçek dünyadaki sorunlar ile İşletme Programı'nda öğrenilen kuramlar, yöntemler ve kavramlar arasındaki ilişkileri görebilme
 • İşletme müfredatındaki derslerde öğrenilen bilgileri (kuramları ve kavramları) gerçek dünyadaki şirket bağlamında kullanabilme
 • Gerçek dünyadaki bir şirket ortamını analiz edebilme
 • Ekip çalışması planlayıp organize edebilme
 • Gerçek dünyadaki sorunlar için çözüm üretebilme
 • Çözümleri değerlendirip seçebilme ve yapılan tercihleri savunabilme
 • Tercih edilen çözümlerin uygulamada işe yaradığını gösterebilme

Öğrenim Kazanımları:

 Dersi tamamlayan öğrencilerin aşağıdaki özelliklere sahip olması beklenir:

 • Seçilen çözümün nasıl uygulanabileceğini gösterebilme
 • Bütün süreci anlatan bir rapor yazabilme
 • Karşı karşıya olunan sorunun, İşletme müfredatındaki derslerde öğrenilen kuramlar ve kavramlar ile ilişkisini görebilme
 • Belli bir sorunu çözmek amacıyla gerçekleştirilen bir projede kullanılabilecek kavramları ve kuramları belirleyebilme
 • Bir projeyi gerçekleştirmek için grup çalışması planlayıp organize edebilme
 • Problem bağlamını analiz edebilme: müşteri şirketinin iç ve dış ortamı
 • Problem bağlamını eleştirel gözle değerlendirebilme: müşteri şirketinin iç ve dış ortamı
 • 1) Problem bağlamı analizine ve 2) ilgili kuram ve kavramlara dayanarak söz konusu sorun için olası alternatif çözümler üretebilme
 •  Üretilen alternatif çözümleri eleştirel gözle değerlendirebilme
 • Uygulama için seçilen çözümü gerekçelendirip savunabilme

Öğrenci Yorumları: