Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Fikri Mülkiyet Hakları Komitesi

Fikri Mülkiyet Hakları Komitesi

"Üniversite’nin fikri ve sınai mülkiyet ile ilgili politikalarını oluşturan ve yöneten kurul olup, Üniversite bünyesinde yürütülen ve Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarına konu olabilecek faaliyetlerin değerlendirmesini yapmak"

Üyeler;

Prof. Dr. Reha Civanlar (Başkan) (Mühendislik Fak.)
Prof. Dr. Alpay Er (Mim. ve Tas. Fak)
Dr. Öğr. Üyesi Sami Kocabıyık (Hukuk Fak.)
İsmail Arı (TTO Direktörü)