Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

İngilizce Dil Yeterlik Koşulları

İngilizce Dil Yeterlik Koşulları

Öğrenim Dili İngilizce Olan Programlarda İngilizce Dil Yeterliği

Öğrenim dili İngilizce olan lisans programlarına kayıtlı tüm öğrencilerin lisans düzeyinde öğrenime başlayabilmeleri için İngilizce dil yeterliklerini kanıtlaması gerekir. İngilizce dil yeterliğini kanıtlamak için opsiyonlar aşağıda açıklanmıştır. Dil yeterlik koşulunu sağlamayan öğrenciler, sağladıkları başarıya göre İngilizce Hazırlık Programına yerleştirilirler. İngilizce hazırlık programı hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

1. Kabul Edilen Dış Sınavlar

Öğrenciler, Üniversite tarafından kabul edilen dış sınav sonuçlarından birini sunarak dil yeterliğini sağladığını gösterebilir. Kabul edilen dış sınavlar, puanlar, ve sınavların geçerlik süreleri aşağıda belirtilmiştir.

Sınav Adı

Kabul edilen minimum puan

Geçerlik süresi

TOEFL PBT

En az 550 toplam puan, yazılı bölümden en az 4 puan

2 yıl

TOEFL IBT

En az 80 toplam puan ve her bölümden en az 20 puan

2 yıl

CPE

En az C

3 yıl

CAE

En az C

3 yıl

FCE

En az B

3 yıl

Pearson PTE Academic

En az 62 puan ve her bölümden en az 59 puan

2 yıl

YDS/e-YDS

En az 86

5 yıl

ÖSYM tarafından yayınlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 3. fıkra d bendi uyarınca uluslararası bir yabancı dil sınavına eşdeğerlik verilmesinde ve sürdürülmesinde sınavın Türkiye’de yapılıyor olması halinde devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır.,

Sınav sonuçlarının değerlendirmeye alınabilmesi için sınavın yapıldığı tarihten itibaren geçerlik süresini doldurmamış olması, sınav sonuç belgelerinin asıllarının sunulması şarttır. Yabancı Diller Yüksekokulu, sınav sonuçları hakkında araştırma yapma, şüpheli bulduğu sınav sonuçlarını kabul etmeme ve gerek görüldüğü durumlarda ÖzÜ İngilizce Yeterlik sınavına tabi tutma hakkına sahiptir. ,

Geçerli sınav sonucuna sahip olan öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programı Muafiyeti Başvuru Formunu doldurup, formla birlikte sınav sonuç belgesini ön değerlendirme amacıyla Üniversiteye kayıt belgelerini yüklerken iletmeleri veya email ile en geç 8 Eylül 2023 Cuma saat 15.00’e kadar student.services@ozu.edu.tr e-posta adresine iletmeleri gerekir. Başvurular, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından incelenip karara bağlanacaktır. Yabancı Diller Yüksekokulu, sınav sonuçları hakkında araştırma yapma ve şüpheli bulduğu sınav sonuçlarını kabul etmeme hakkına sahiptir.,

Dış sınav sonucu bulunmayan öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenecek olan sınava katılabilirler.

2. Öğrenim Dili İngilizce Olan Liselerden Mezuniyet

Aşağıda durumları açıklanan öğrencilerin dış sınav sonucu sunmasına veya Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen sınavlara girmelerine gerek yoktur.

  • En az son üç yıl içerisinde Gambiya, Gana, Nijerya, Pakistan ve Zambiya'da eğitim dili İngilizce olan bir ortaöğretim kurumuna devam etmiş olan ve bu kurumdan en fazla son iki yıl içinde mezun olmuş olan öğrenciler ile,
  • En az son üç yıl içerisinde anadili İngilizce olan bir ülkede eğitim dili İngilizce olan bir ortaöğretim kurumuna devam etmiş olan ve bu kurumdan en fazla son iki yıl içerisinde mezun olan öğrenciler

Bu koşulu sağlayan öğrencilerin herhangi bir başvuru yapmalarına gerek olmayacaktır. Öğrencilerin durumu Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından incelenip karara bağlanacaktır. Gerek görüldüğü durumlarda öğrenciler dil yeterlik seviyesi için ÖzÜ İngilizce Yeterlik sınavına tabi tutulabilirler.

3. ÖZÜ İngilizce Sınavları

ÖZÜ İngilizce Sınavları, İngilizce Düzey Belirleme Sınavı (PLACEMENT) ve İngilizce Yeterlik Sınavı (TRACE) olmak üzere iki aşamalı olarak düzenlenir. Sınavlardan başarılı olan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programından muaf olur ve lisans programında öğrenimlerine başlarlar.

Sınavın yapıldığı tarih itibariyle en fazla iki yıl önce Özyeğin Üniversitesi TRACE sınavında yeterli puan almış olan öğrencilerin tekrar sınava girmelerine gerek yoktur. Bu öğrenciler doğrudan lisans düzeyinde öğrenimlerine başlayacak olup, bunun için herhangi bir başvuru yapmalarına gerek yoktur.

Sınavlardan yeterli puanı alamayan, sınava girmeyen veya diğer hazırlık muafiyet koşullarını sağlamayan öğrencileri, aldıkları puana göre İngilizce Hazırlık Programı’na yerleştirilirler. İngilizce Hazırlık Programı hakkında bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

ÖZÜ İngilizce sınav takvimi, sınav yöntemi ve sınav kuralları hakkında bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Öğrenim Dili Türkçe Olan Programlarda İngilizce Dil Yeterliği

Öğrenim dili Türkçe olan Hukuk ve Mimarlık lisans diploma programlarında İngilizce Hazırlık Programı isteğe bağlıdır. İsteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Programına devam etmek öğrenciler, taleplerini Üniversiteye ilk kayıtlarını tamamladıktan sonra student.services@ozu.edu.tr adresine e-posta ile iletmelidirler. 

Bu öğrencilerin İngilizce seviyelerinin belirlenmesi ve seviyelerine uygun İngilizce Hazırlık Programı derslerine yerleştirilebilmeleri için Üniversite tarafından düzenlenen İngilizce Düzey Belirleme Sınavı (PLACEMENT) ve İngilizce Yeterlik Sınavı'na (TRACE) girmeleri gerekmektedir.

Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıtlı öğrencilerden aşağıdaki koşullardan birini sağlayanlar veya İngilizce yeterlik düzeyi B1 veya B2 olarak belirlenenler, zorunlu lisans dersleri olan ENG 103/104 derslerinden muaf tutulabilir ve eğitim dili İngilizce olan seçmeli derslere kayıt olabilirler.

ÖZÜ İngilizce sınav takvimi, sınav yöntemi ve sınav kuralları hakkında bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Türkçe Yeterlik Koşulu

Öğrenim dili tamamen veya kısmen Türkçe olan programlara kayıt olan yabancı uyruklu öğrencilerin, Türkçe yeterliklerini belgelemeleri zorunludur. En az son üç yılında, ortaöğrenimini Türkiye’de Türkçe öğrenim veren kurumlarda tamamlayanlardan Türkçe Yeterlik Belgesi aranmaz. TÖMER veya Yükseköğretim Kurulu tarafından akreditasyonu olan sınav merkezlerinden alınan Türkçe Yeterlik sınavlarından geçerlik süresi içinde B1 (Orta) düzeyinde veya üzeri puan almış olan öğrenciler, Türkçe yeterlik koşulunu sağlamış olurlar.