Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Lisansüstü Programlara Kayıt

Lisansüstü Programlara Kayıt

Üniversitemize kabul edilen öğrencilerimizi tebrik eder, başarılı bir öğrenim hayatı dileriz. 

Üniversitemize kayıt işlemlerinizle ilgili bilgiler aşağıda sunulmuştur. Aşağıda yer alan adım adım kayıt işlemlerini okumanız ve takip etmeniz, kayıt işlemlerinizi kolayca ve kısa sürede tamamlayabilmenizi sağlayacaktır. 

Adım Adım Kayıt İşlemleri 

Kayıt Günleri 

Üniversiteye kayıtlar, haftaiçi 9.00 - 16.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen tarihlerde alınacaktır. 

09 - 13 Eylül 2019 

25 - 27 Eylül 2019 

Kayda Gelmeden Önce 

Başvuru sırasında bildirdiğiniz e-posta adresinize gönderilecek olan kayda davet mektubunu dikkatlice okuyun.

Öğrenci Kayıt Bilgi Formlarını ilan edilen tarihlerde doldurun ve çıktısını alarak imzalayın.

Öğrenim ücretinizi ilan edilen tarihlerde Ödeme Yöntemleri sayfasında belirtildiği şekilde ödeyin (tam burslu öğrenciler hariç).Kayıtta teslim edeceğiniz tüm kayıt belgeleri ve formları eksiksiz şekilde hazırlayın ve kayıt görevlilerine teslim etmek üzere hazırlayarak yanınızda getiriniz.

İleride çeşitli nedenlerle ihtiyaç duyabileceğinizi düşünerek, teslim edeceğiniz tüm belgelerin birer kopyasını alarak kendinizde saklayınız.

Ücret ve Ödemeler 

2019 - 2020 akademik yılı öğrenim ücretleri hakkında bilgi almak için tıklayınız. 

Ücret ödemeleri hakkında detaylı bilgiye Ödeme Yöntemleri sayfasından ulaşabilirsiniz. 

Yurtlar 

Yurtlar ve yurt başvuruları hakkında bilgi almak için Yurtlar sayfamızı inceleyebilir ve Yurt Müdürlüğü ile görüşebilirsiniz.

Kayıtlarda:

Kayıt işlemlerinizi tamamlayabilmek için, belirtilen kayıt tarihlerinde Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü ne gelin ve görevlilere kayıt belge ve formlarınızı şahsen teslim edin.Kayıt işlemlerinizi tamamladıktan sonra Öğrenci Kayıt Bilgi Formlarında belirttiğiniz kişisel e-posta adresinize gelen e-postadan, OzU.Net şifrenizi oluşturun.

Kayıt İçin Gerekli Evraklar

Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların, ilan edilen süreler içinde öğrenim ücretlerini ödeyerek ve kayıt için istenen belgelerle birlikte şahsen Üniversiteye gelerek kayıt yaptırmaları gerekir. 18 yaş veya üzerinde olup, kayda şahsen gelemeyecek olan kişilerin kayıtları, noter tasdikli vekaletname ile vekilleri tarafından yapılabilir. 

Posta yoluyla gönderilen kayıt belgeleri kabul edilmez.
Kayıt için gerekli koşulları sağlamayanlar ile süresi içinde kayıt işlemlerini tamamlamayanlar, Üniversiteye kayıt haklarını kaybederler. Kayıt için gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan veya bu şartları sonradan kaybeden öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Öğrenci Kayıt Bilgi Formu 

Öğrenci Kayıt Bilgi Formu, Üniversiteye kaydınız için gerekli bilgileri, kayda gelmeden önce doldurabilmeniz için hazırlanmıştır. Kayıt işlemlerinizin tamamlanabilmesi için, Öğrenci Kayıt Bilgi Formunu doldurmanız ve çıktısını imzalı olarak kayıtlar sırasında kayıt görevlilerine diğer kayıt belgeleriniz ile birlikte teslim ediniz. İlk aşamada şifreniz T.C. kimlik numaranız olacaktır. 

Kimlik Bilgileri 

Aslının kayıt sırasında ibraz edilmesi şartıyla;

  • T.C. ve/veya KKTC uyruğu bulunan adaylardan nüfus cüzdanlarının arkalı önlü kopyası (sürücü belgesi kabul edilmez.)
  • Yabancı uyruklu adaylardan pasaportun fotoğraf, kimlik bilgileri ve Türkiye’ye son giriş tarihini gösteren sayfaların kopyası.
  • Mavi kart sahibi olanların mavi kartın kopyası. (Bu belgeyi sunan adayların ayrıca pasaport kopyasını sunmalarına gerek yoktur) 

Diploma

Yüksek lisans programlarına veya lisans derecesi ile doktora programlarına kayıt için lisans diplomasının; yüksek lisans derecesi ile doktora programlarına kayıt için lisans ve yüksek lisans diplomasının aslı. (Kayıttan sonra diploma asılları, öğrencilere teslim edilecektir. Bu nedenle “Diploma ve Transkript Teslim Belgesi” eksiksiz doldurulup, kayıt görevlisine teslim edilmelidir). 

Türkçe veya İngilizce dışındaki dillerde düzenlenmiş ise noter tasdikli tercümesi de kayıt esnasında sunulmalıdır. 

Diploma Denklik / Tanınma Belgesi

Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan öğrencilerin, durumlarına uyan aşağıdaki denklik / tanınma belgesini sunması gerekir:

T.C. uyruklu adaylar için YÖK’ten aldıkları “Diploma Denklik Belgesi”.

  • Denklik belgesi henüz teslim edilmemiş adaylar tanınırlık belgesi ile de kayıt işlemlerini tamamlayabilirler. Denklik işlemleri tamamlandığında, öğrencilerin aldıkları “Denklik Belgesi”ni Üniversiteye teslim etmeleri zorunludur.
  • KKTC üniversitelerinden lisans diploması olan T.C. uyruklu öğrencilerin denkliği ve tanınırlığı herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın geçerlidir. Yüksek lisans diploması olan öğrencilerin ise “Denklik Belgesi” başvurusu yapması gerekmektedir.
  • Diploma Denklik başvurusu reddedilen öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir. 

Yabancu uyruklu adaylar için YÖK’ten alınan “Yükseköğretim Kurumları Tanıma Yazısı”.

  • Yurt dışında öğrenim gören yabancı uyruklu vatandaşların diploma tanınırlığı, yeterliği ve uygunluğu için gerekli başvuru Üniversitemiz tarafından yapılır. Adaylar, tanınırlık ve uygunluk başvuru sonucu gelene kadar özel öğrenci statüsünde Üniversiteye kayıt edilirler. Başvurusu YÖK tarafından olumlu bulunan öğrenciler, lisansüstü öğrenci statüsüne geçerler.

  • Tanınırlığı kabul edilmeyen öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir. 

Transkript 

Yüksek lisans programlarına veya lisans derecesi ile doktora programlarına kayıt için lisans transkriptinin; yüksek lisans derecesi ile doktora programlarına kayıt için lisans ve yüksek lisans transkriptinin aslı. Türkçe ve İngilizce dışındaki dillerde ise noter tasdikli tercümesi. Diploma supplement/eki transkript olarak kabul edilmez

Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınav Sonuç Belgesi 

Başvuru koşullarında belirtilen ALES, GMAT sınav sonuç belgelerinin kopyası, GRE belgesinin aslı. 

İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı Sonuç Belgesi Aslı 

Başvuru koşullarında belirtilen KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS* sınav sonuç belgelerinin kopyası, TOEFL-IBT** sınav sonuç belgesinin aslı.

*ÖSYM tarafından düzenlenen KPDS/YDS/ÜDS/e-YDS sınavlarının geçerlilik süresi 5 yıl, TOEFL-IBT sınavının ise geçerlilik süresi 2 yıldır.

**ÖSYM tarafından yayınlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 3. fıkra d bendi uyarınca uluslararası bir yabancı dil sınavına eşdeğerlik verilmesinde ve sürdürülmesinde sınavın Türkiye’de yapılıyor olması halinde devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır.

Yüksek lisans ve doktora programına başvuran adayların dil yeterliliklerini sağlamaları beklenir. Kabul edilen dış sınav sonuçlarının değerlendirmeye alınabilmesi için sınavın yapıldığı tarihten itibaren geçerlilik süresini doldurmamış olması, sınav sonuç belgesini sunulması şarttır.Yüksek lisans programı başvurularında, öğrenim dili tamamen İngilizce olan bir yükseköğretim programından en geç 2 yıl içerisinde mezun olup, enstitü tarafından yapılan değerlendirme sonucu İngilizce dil bilgileri yeterli bulunan adaylar, İngilizce dil yeterlik sınav sonucu koşulundan muaf tutulurlar. Bu durumda olan öğrencilerin, öğrenim dillerinin %100 İngilizce olduğuna dair üniversitelerinden yazı sunmaları gerekmektedir. Doktora programına kayıt olacak öğrencilerin bundan yararlanamaz.

Yüksek lisans başvurularında, İngilizce dil yeterlik koşulunu sağlamayan adaylar, TRACE sınavına katılabilirler. Doktora programına kabul edilen adaylar, TRACE sınavına giremezler.

Fotoğraf 

Arka yüzü, TC uyruklu/mavi kartlılar için TC kimlik no; yabancı uyruklular için öğrenci no yazılı olarak ve son altı ay içinde adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 2 fotoğraf.

Askerlik Durum Belgesi 

Programa herhangi bir eksik belgesi olmadan “Lisansüstü Öğrenci” statüsünde kabul edilmiş, T.C. uyruklu erkek adayların güncel durumlarına göre kayıt sırasında aşağıdaki belgelerden birini sunmaları gerekmektedir;

Askerlik Durum Belgesi: Üniversitemizin lisansüstü programına kayıt olunmasına istinaden tecil talebinde bulunulacak adayların, Askerlik Şubesi’nden son 1 ay içinde alınmış ve kayıt için sakıncası olmadığını gösterir güncel askerlik durum belgesi. 

Adayın, başka üniversitede aynı seviyede kaydı olduğu için sevk tehiri yapılmışsa, diğer üniversiteden kaydı silinip tecil iptali tamamlanmadan Üniversitemiz tarafından herhangi bir işlem yapılmaz. İlişik kesildikten sonra ilgili üniversite tarafından durumun Askerlik Şubesine bildirilmesi ve adayın tecilinin sona erdiğini gösterir belgeyi Askerlik Şubesinden alarak Üniversitemize sunması gerekmektedir.

Yüksek lisans veya doktora düzeyinde mezuniyeti bulunan öğrencinin aynı seviyede bir programa başvurması durumunda sevk tehiri yapılamaz. 

Herhangi bir sebeple sevk tehiri bulunan ve üniversitemize kaydına istinaden sevk tehiri talebinde bulunulmayacak öğrencilerin, kayıt esnasında durumunu belirtmesi gerekmektedir.

Terhis Belgesi: Terhis olmuş adayların terhis durumunda teslim aldıkları belge (E-devlet üzerinden alınan belge kabul edilmektedir)

Muafiyet Belgesi:  Askerlik hizmetinden muaf olmuş adayların muafiyetini ve muafiyet gerekçesini gösterir belge (E-devlet üzerinden alınan belge kabul edilmektedir. Ancak geçici/sınırlı muafiyet hakkı durumunda Askerlik Şubesinden alınmış güncel belge sunulmalıdır.)

     Bedelli Askerlik Belgesi: Bedelli askerlik başvurusunu yapmış adayların başvuru yaptıklarını gösterir belge.


İletişim ve Ulaşım

Çağrı Merkezimiz 08.00 - 16.30 saatleri arası hizmet vermektedir. Üniversiteye kayıtlar hakkında detaylı bilgi için, çağrı merkezi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

: 444 4 OZU (698) / 0 216 564 9000
@: student.services@ozu.edu.tr

Kampüsümüze kendi aracıyla gelmek isteyen öğrencilerimiz yol tariflerinin bulunduğu sayfamızı inceleyebilir; Üniversite servisleri ile gelmek isteyen öğrencilerimiz ise servis (shuttle) saatlerimizi buradan görüntüleyebilirler.