Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Kurum İçi Yatay Geçiş (Ek Madde-1 uyarınca)

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Kurum İçi Yatay Geçiş (Ek Madde-1 uyarınca)

Özyeğin Üniversitesi programları arasında merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş işlemleri, 02 Mayıs 2014 tarihli 28988 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" e eklenen Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Ek Madde-1 uyarınca yürütülmektedir. 

 

Başvuru ve Tarihler

2019 - 2020 Güz dönemi yatay geçiş başvuru takvimi, ücretler, kontenjanlar ve başvuru koşulları Temmuz ayı içerisinde güncellenecektir.

 • Başvurular Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS)’nde Diğer İşlemler --> İkinci Ana Dal / Yan Dal / İç Yatay Geçiş Başvuru Formları ekranında yer alan online başvuru formu aracılığıyla yapılmakta olup; başvuru formu, başvuruların ilk günü 01 Ağustos 2018 Çarşamba günü saat 10.00 itibarıyla açılır ve başvuruların son günü 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü saat 15.00 itibarıyla kapanır.
 • Başvuru formunun doğru ve eksiksiz olarak doldurulmuş olması ve varsa istenilen belgelerin online olarak eklenmesi gerekir.
 • Eksik belgeli başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik veya gerçeğe aykırı beyan ve belgelerle başvuru yaptığı tespit edilen veya kayıt esnasında sunduğu belgelerin aslını ibraz etmeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz; yapılmış ise bulundukları döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir.
(1) Kayıt niyetini olumlu bildiren öğrencilerin program değişiklik işlemleri Öğrenci Hizmetleri tarafından yapılır.
(2) Yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrenciler, öğrenim ücreti ödemelerini mevcut kayıtlı oldukları programa göre yapabilirler. Geçiş yapılan programda öğrenim ücreti veya burslarda farklılık olduğu takdirde, Üniversite kayıtları tarihleri içinde gerekli işlemler yapılacaktır.
(3) Hukuk veya Mimarlık (Türkçe) programlarına kayıtlı olup, öğrenim dili İngilizce olan programlara geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, Üniversite tarafından kabul edilen dil yeterlik koşullarını sağlamaları gerekir. İngilizce dil yeterliğini gösteren ulusal veya uluslararası sınav belgesi olmayan öğrencilerin PLACEMENT ve TRACE sınavlarına girmeleri gerekir.
Başvuru sonuçları, 4 Eylül 2018, saat 19.00 itibariyle açıklanacaktır.

Başvuru Koşulları

Aşağıdaki durumda bulunan öğrenciler, yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler:

 • Üniversiteye kayıt olunan yıldaki ÖSYS/DGS merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istenilen lisans programının o yılki taban puanına eşit veya bu puandan yüksek olanlar
 • Hazırlık sınıfları dâhil tüm ara sınıflarda öğrenci statüsünde kayıtlı bulunanlar
 • 2017 ve önceki giriş yıllarında kayıt olanlar
 • Kayıt dondurmuş veya kayıtsız öğrenci statüsünde olanlar
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları programına 2015-2016 akademik yılı ve sonrasında kayıt olanlar
 • Daha önce merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapmayanlar (Daha önce merkezi yerleştirme puanıyla diğer üniversitelere yatay geçiş yapan öğrenciler, ÖSYS/DGS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları programa daha sonraki başvuru tarihlerinde başvuru yapabilirler.)
 • Üniversiteye Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre, sınavsız geçişten yararlanarak veya MTOK programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden puan koşulunu yerine getirenler
 • Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse, geçilmek istenen diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamamaktadır.

Aşağıdaki durumda bulunan öğrenciler, yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar:

 

 • Kayıt olduğu yıldaki ÖSYS / DGS merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istediği lisans programının o yılki taban puanından düşük olanlar
 • Başvuru yapılan tarih itibarıyla Üniversiteden ilişiği kesilmiş bulunanlar
 • Daha önce merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapanlar (Daha önce merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapan öğrenciler, ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları programa daha sonraki başvuru tarihlerinde başvuru yapabilirler.)
 • 2018 yılı YKS sonucunda Üniversiteye kayıt olanlar (Üniversiteye ilk kayıt oldukları dönemde başvuru yapılamaz.)
 • Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse geçilmek istenen diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamamaktadır.

Programlara Göre Ek Başvuru Koşulları:

 

Yukarıda belirtilen koşullara göre başvuruda bulunabilecek öğrencilerin, başvuru koşullarının yanı sıra, ilgili programlar için aşağıda belirtilen ek başvuru koşullarını da sağlamaları gerekir:

 • İngilizce Dil Yeterliği: Öğrenim dili İngilizce olan programlara başvurularda, İngilizce dil yeterliğinin sağlaması gerekir. İngilizce Hazırlık Programı veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyip başvurulan programın dil yeterlik koşulunu sağlayamayan adaylar İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrenim görebilirler. İkinci veya üstü sınıflarda geçiş yapmak isteyen adayların ise İngilizce dil yeterlik koşulunu sağlamaları zorunludur. Üniversite tarafından kabul edilen İngilizce dil yeterlik belgelerini inceleyebilirsiniz. İngilizce Dil Yeterliği sağladığına dair belgesi olmayan öğrenciler başvuru-kabul takviminde belirtilen tarihlerde PLACEMENT ve TRACE sınavlarına girebilirler. Sınavlar hakkındaki web sayfamızı inceleyebilirsiniz.  
 • Hukuk lisans programına başvuran öğrenciler için ek koşullar: 2015-2016 akademik yılı itibarıyla Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran ve Hukuk Programına geçiş yapmak isteyen öğrencilerin ilgili puan türünde (TM-3) en düşük 150.000’inci sırada olması gerekir.
 • Mimarlık (İngilizce ve Türkçe) lisans programlarına başvuran öğrenciler için ek koşullar: 2016-2017 akademik yılı itibarıyla Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran ve Mimarlık Programına geçiş yapmak isteyen öğrencilerin ilgili puan türünde (MF-4) en düşük 200.000’inci sırada olması gerekir.
 • Mühendislik lisans programına başvuran öğrenciler için ek koşullar: 2016-2017 akademik yılı itibarıyla Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran ve Mühendislik Programına geçiş yapmak isteyen öğrencilerin ilgili puan türünde (MF-4) en düşük 240.000’inci sırada olması gerekir.
 • Havacılık Yönetimi lisans programına başvuran öğrenciler için ek koşullar: Havalimanı giriş kaili almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv kayıtlarının bulunmuyor olması gerekir. Ayrıca bu öğrenciler mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamalıdır. Ayrıntılı bilgiler, Başvuru Belgeleri bölümünde belirtilmiştir.
 • Pilotaj lisans programına başvuran öğrenciler için ek koşullar: Havalimanı giriş kaili almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv kayıtlarının bulunmuyor olması gerekir. Ayrıca SHGM tarafından verilen ICAO Ek-1 Sınıf 1 sağlık sertifikası almaya engel bir sağlık sorunu olmamalıdır. Ayrıntılı bilgiler, Başvuru Belgeleri bölümünde belirtilmiştir.
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans programı için: Üniversiteye 2015-2016 akademik yılı ve sonrasında kayıt olan öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler.
Özyeğin Üniversitesi lisans programlarının yıllara göre taban puanları için ÖSYS – Yükseköğretim Kurumları Programlarının  Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları Kitabı'nı ilgili yıllar için inceleyiniz.

Kontenjanlar

Fakülte / Yüksekokul

Program

Puan

Türü*

İngilizce

Hazırlık

1. Sınıf

2. Sınıf

3. Sınıf

4. Sınıf

TOPLAM

Mühendislik Fakültesi

-

106

106

106

106

106

530

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

MF-4

19

19

19

19

19

95

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

MF-4

16

16

16

16

16

80

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

MF-4

36

36

36

36

36

180

İnşaat Mühendisliği (İngilizce)

MF-4

19

19

19

19

19

95

Makina Mühendisliği (İngilizce)

MF-4

16

16

16

16

16

80

İşletme Fakültesi

-

72

72

72

72

72

360

Ekonomi (İngilizce)

TM-1

10

10

10

10

10

50

Girişimcilik (İngilizce)

TM-1

6

6

6

6

6

30

İşletme (İngilizce)

TM-1

19

19

19

19

19

95

Uluslararası Finans (İngilizce)

TM-1

6

6

6

6

6

30

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (İngilizce)

TM-1

25

25

25

25

25

125

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)

TM-1

6

6

6

6

6

30

Hukuk Fakültesi

-

60

60

60

60

60

300

Hukuk (Türkçe)

TM-3

60

60

60

60

60

300

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

-

71

71

71

71

71

355

Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce)

MF-4

10

10

10

10

10

50

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)

TM-1

11

11

11

11

11

55

İletişim Tasarımı (İngilizce)

TS-1

7

7

7

7

7

35

Mimarlık (İngilizce)

MF-4

22

22

22

22

22

110

Mimarlık (Türkçe)

MF-4

21

21

21

21

21

105

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

-

14

16

17

29

0

67

Havacılık Yönetimi (İngilizce)

TM-1

12

12

12

12

0

48

Pilotaj (İngilizce)

MF-4

2

4

5

8

0

19

Sosyal Bilimler Fakültesi

-

41

41

41

41

41

205

Psikoloji (İngilizce)

TM-3

25

25

25

25

25

125

Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

TM-3

16

16

16

16

16

80

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

-

23

23

23

23

23

115

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce)

YGS-4

16

16

16

16

16

80

Otel Yöneticiliği (İngilizce)

YGS-6

7

7

7

7

7

35

TOPLAM

 

387

389

390

393

373

1932

*Belirtilen puan türleri, 2017 yılı ÖSYS için belirlenmiş olup, başvuruda esas olarak öğrencinin kayıt olduğu yıldaki puan türü dikkate alınacaktır.

Başvuru için Gerekli Bilgi ve Belgeler

Başvuruda bulunan tüm öğrencilerin, aşağıda belirtilen başvuru belgelerini online başvuru formuna pdf formatında yüklemeleri ve Havacılık Yönetimi, Pilot Eğitimi ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları programları için belirtilen belgelerin orijinallerini başvuru tarihleri içinde eksiksiz olarak Öğrenci Hizmetleri Direktörlüğüne teslim etmeleri gerekir.

Başvuru belgeleri, Türkçe veya İngilizce dilinde hazırlanmış olmalıdır. Diğer dillerde ise, orijinallerine ek olarak Türkçe veya İngilizce dilinde onaylı tercümeleri de sunulmalıdır.

Tüm öğrencilerin teslim etmesi gereken başvuru belgeleri:

 • Tüm puan türlerindeki puanı ve başarı sırasını puanını gösteren ÖSYS / DGS sınav sonuç belgesi
 • ÖSYS / DGS yerleşme sonuç belgesi
 • İngilizce Dil Yeterlik Belgesi (İngilizce programlara geçmek isteyen öğrencilerin muafiyet için varsa eklemeleri gerekir.)
 • Türkçe programa geçmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerden Türkçe dil yeterlik belgesi

Havacılık Yönetimi Lisans Programına yapılacak başvurularda yüklenecek ek başvuru belgeleri:

 • Adli Sicil Kaydı Belgesi veya Adli Sicil Arşiv Kaydı belgesi.
 • Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu. (İşitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vs.)

Pilotaj Lisans Programına yapılacak başvurularda yüklenecek ek başvuru belgeleri:

 • Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı belgesi.
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından ICAO Ek-1 Sınıf 1 hükümlerine uygun sağlık raporu. (Yetkili sağlık kurumundan alınan raporun Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Sağlık Birimi/Ankara tarafından onaylanması ve sertifikaya dönüştürülmesi gerekmektedir.) Yetkili havacılık tıp merkezlerinin listesine ve sağlık sertifikası düzenleme ile ilgili detaylı bilgiye SHGM resmi web sayfasından ulaşabilirsiniz.
 • Son 1 ay içerisinde çektirilmiş 13 adet biyometrik 30mmx40mm ebatlarında fotoğraf (Fotoğrafların arkasına ad soyad yazılmış olmalıdır.)
 • Yerleşim yeri (İkametgah) belgesi: Yerleşim yeri bildirir belge aslı ile bir kopyası (E-devlet sistemi üzerinden alınan belgeler kabul edilir.)

Sayfa Başı

Değerlendirme ve Sonuçlar

 • Değerlendirmeler, ilgili akademik birimler tarafından yapılır ve yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
 • Değerlendirmede öğrencilerin geçiş yapmak istedikleri ilgili programın puan türündeki puanları esas alınır. Bir programa başvuran öğrenci sayısının ilan edilen kontenjandan fazla olması durumunda, ÖSYM puanı en yüksek öğrenciden başlamak üzere sıralama yapılarak kabul edilenler açıklanır.
 • Değerlendirme sonuçları, başvuru-kabul takviminde ilan edilen tarihlerde Üniversitemiz web sitesinde duyurulur.
 • Başvurusu kabul edilen öğrencilerin, başvuru–kabul takviminde ilan edilen tarihlerde kabul niyetlerini Öğrenci Hizmetlerine bildirmesi ve kayıt tarihleri içinde işlemlerini tamamlamaları gerekir. Süresi içinde kayıt niyetini bildirmeyenler, yatay geçiş haklarını kaybederler.
 • Yatay geçiş başvurularında burslu kontenjan bulunmamaktadır. Ancak, Üniversite öğrencilerin akademik başarılarını (yerleştirme puanları, yerleştirme başarı sıraları, genel not ortalaması, hazırlık sınıfını başarma, disiplin durumu vb. kriterlere göre) değerlendirerek burs tahsisinde bulunabilir. Burs tahsisinde bulunulan öğrencilere, burs oranı, süresi ve koşulları ayrıca ÖZÜ e-posta adreslerine bildirilir.
 • Ders ve not intibaklarına, ilgili yönetim kurulları tarafından karar verilir.

Sayfa Başı

Üniversiteye Kayıtlar

 • Süresi için kayıt niyetini bildirmeyenler, yatay geçiş haklarını kaybederler.
 • Kayıt niyetini olumlu bildiren öğrencilerin işlemleri Öğrenci Hizmetleri tarafından yapılır, bu öğrencilerin herhangi bir belge getirmelerine gerek yoktur.

Sayfa Başı

Ücretler ve Burslar

 • Öğrenci merkezi yerleştirme puanına göre kurum içi yatay geçiş yaptığında, ilgili akademik yıl için geçiş yaptığı programın Üniversiteye giriş yılına göre belirlenen öğrenim ücretine tabi olurlar. Üniversiteye giriş yılınıza ve geçiş yaptığınız programa göre ücretler ve ödeme yöntemleri için Üniversite web sitesindeki Ücretler ve Ödemeler sayfasından bilgi edinebilirsiniz.
 • Kurum içi programlar arası (merkezi yerleştirme puanıyla) yatay geçişlerde (Pilotaj programına geçişler hariç) öğrenciler, Üniversiteye ilk kayıt olduklarında geçerli olan kılavuz bursu ve ek burs (öğrenim ücreti muafiyeti, nakit, yemek, yurt/ulaşım, vb) koşul ve sürelerine tabi olurlar. Burs süresinin hesabında, öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıt oldukları yıldan itibaren, Üniversitede kayıtlı olunan programlarda geçirilen süreler birlikte değerlendirilir ve giriş yılında belirtilen toplam süreyi aşamaz. Pilotaj programına geçiş yapan öğrencilerin, ilk kayıt olduklarında hak kazandıkları kılavuz ve ek bursları devam etmez.
 • Öğrenciler, geçiş yaptıkları programın öğrenim ücreti dışında varsa ek ücretlerini (uçuş ücreti, üniforma takımı ve bıçak seti ücreti vb.)  ödemekle yükümlüdürler. Ek ücretler; tam burslu, kısmi burslu veya burssuz tüm öğrenciler tarafından öğrenim ücreti burs ve muafiyetleri dikkate alınmadan geçiş yaptıkları akademik yıl için belirlenen ücret ve ödeme koşullarına göre ödenir. Öğrencilerin, geçiş yapmadan önceki programlarında öğrenim ücreti dışında varsa ödemiş oldukları ek ücretlerine ait (üniforma takımı ve bıçak seti ücreti veya uçuş saatine göre ödenmesi gereken uçuş ücreti vb.) ödemeler iade edilmez.
 • Yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrenciler, kabul edildikleri takdirde varsa kayıtlı oldukları programda almakta oldukları mevcut tüm burs/indirimlerden feragat etmiş sayılırlar. Üniversitemiz yatay geçiş başvurularında burslu kontenjan bulunmamaktadır. Ancak Üniversite tarafından öğrencilerin akademik başarılarına (ÖSYM taban puanları, GNO, disiplin durumu vb.) göre belli oranlarda burs tahsisi yapılabilir. Burs tahsisi yapılan öğrencilerin ÖZÜ e-posta adreslerine burs oranı, süresi ve koşulları ile ilgili bilgiler bildirilir.
 • Burs tahsisi yalnızca öğrenim ücreti muafiyeti için yapılır, programın ek ücretini (uçuş ücreti, üniforma veya bıçak ücreti vb.) kapsamaz. Öğrenciler ek ücretlerin tamamını burslarından bağımsız olarak ödemekle yükümlüdürler.

Sayfa Başı

İntibak İşlemleri ve Öğrenim Süresi 

 • Başvurusu kabul edilen ve kayıt niyeti olumlu olan öğrencilerin daha önceki programlarında alıp başarmış oldukları derslerden, geçiş yapmak istenilen programa uygun olan dersleri ve bu derslerin kredi ile not uyarlamaları ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulları tarafından karara bağlanır.
 • Kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin daha önceki dönemlerde aldığı derslerden yatay geçiş yaptığı programa sayılması kabul edilenler, not ve kredileri ile yeni programlarında aynen geçerli olur; farklı kodla alınmış dersler için ise intibak (eş değerlik) işlemleri yapılır.
 • Öğrencinin alıp başardığı dersin öğrenim dili, bu ders karşılığında diploma programında muaf tutulacağı dersin öğrenim dili şartına uymak zorundadır.
 • Muaf sayılarak intibakı yapılan derslerin kredi toplamı dikkate alınarak muafiyet verilen her 30 AKTS kredisi için bir dönem olmak üzere hesaplanan dönem sayısı, öğrencinin öğrenim süresinden düşülür. Sayılan AKTS kredisinin toplamı 24 – 30 arasındaysa bir dönem veya 30’un tam katı olmaması durumunda artık AKTS kredisi 24 – 30 arasındaysa bir dönem daha öğrenim süresinden düşülür.
 • Ders muafiyetleri ve intibak işlemleri için ayrıntılı bilgi hakkında Üniversite web sitemizde Derslerden Muafiyet sayfasından ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nden bilgi edinebilirsiniz.

Derslerden Muafiyet için Genel Kurallar

 • Öğrencinin kayıtlı olduğu Üniversite’deki programında alıp başardığı dersin öğrenim dili, bu ders karşılığında diploma programında muaf tutulacağı dersin öğrenim dili şartına uymak zorundadır.
 • Derslerden muaf sayılarak intibakı yapılan öğrencilerin mezuniyet hakkı kazanabilmeleri için Üniversitede en az iki yarıyıl kayıtlı olmak ve bu süre içinde en az 60 AKTS kredisi ders almış olmaları şartı aranır.
 • Ders muafiyetleri ve intibak işlemleri için ayrıntılı bilgi hakkında Derslerden Muafiyet sayfasından veya Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği‘nden edinebilirsiniz.

Sayfa Başı

İletişim ve Ulaşım

Çağrı Merkezimiz 9.00 - 16.00 saatleri arası hizmet vermektedir. 
☎: 444 4 OZU (698) / 0 216 564 9000
*: Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü 
Öğrenci Hizmetleri
Nişantepe Mah. Orman Sk. No 34-36
34794 Çekmeköy - İstanbul
Kampüsümüze kendi aracıyla gelmek isteyen adaylar, yol tariflerinin bulunduğu sayfamızı inceleyebilir; Üniversite servisleri ile gelmek isteyenler ise servis (shuttle) saatlerimizi buradan görüntüleyebilirler.