Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Kurum İçi Yatay Geçiş (Ek Madde-1 uyarınca)

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Kurum İçi Yatay Geçiş (Ek Madde-1 uyarınca)

Özyeğin Üniversitesi programları arasında merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş işlemleri, 02 Mayıs 2014 tarihli 28988 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" e eklenen Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Ek Madde-1 uyarınca yürütülmektedir. 

 

Başvuru ve Tarihler

 • Başvurular Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS)’nde Başvurular -> İkinci Ana Dal / Yan Dal / Yatay Geçiş Başvuru Formları ekranında yer alan online başvuru formu aracılığıyla yapılmakta olup; başvuru formu, başvuruların ilk gününde saat 10.00 itibarıyla açılır ve başvuruların son gününde saat 15.00 itibarıyla kapanır. Birden fazla programa başvuru yapanlar tek form üzerinde iki tercihini belirtebilir.
 • Başvuru formu, doğru ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır. İstenilen belgeler online olarak başvuru formuna jpeg veya pdf formatında eklenmelidir. Belgeler yalnızca online form üzerinden kabul edilecek olup; posta veya kargo ile gönderilecek belgeler kabul edilmeyecektir.
 • Eksik belgeli başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik veya gerçeğe aykırı beyan ve belgelerle başvuru yaptığı tespit edilen veya kayıt esnasında sunduğu belgelerin aslını ibraz etmeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz; yapılmış ise bulundukları döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir.
 • Başvurularla ilgili sorularınızı student.services@ozu.edu.tr adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz.
2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi
Merkezi Yerleştirme Puanı ile Kurum İçi Yatay Geçiş (Ek Madde-1 uyarınca)
Başvuru Kabul ve Takvimi
Başvuruların İlk günü1 Ağustos 2023 Salı, saat 10:00 
Başvuruların Son Günü15 Ağustos 2023 Salı, saat 15:00
(*) İngilizce Seviye Tespit Sınavı - Placement (Yüz Yüze)
I. Aşama
23 Ağustos 2023 Çarşamba
(*) İngilizce Seviye Tespit Sınavı - TRACE (Yüz Yüze)
II. Aşama
24 Ağustos 2023 Perşembe
Başvuru Sonuçlarının Web Sayfasında İlan Edilmesi5 Eylül 2023 Salı, saat 19.00 itibarıyla
Kayıt Niyeti Bildirimleri 5-6 Eylül 2023
Üniversiteye Kayıtlar6-8 Eylül 2023


* Öğrenim dili İngilizce olan programlara geçiş yapmak isteyen öğrencilerin Üniversite tarafından kabul edilen dil yeterlik koşullarını sağlamaları gerekir. İngilizce dil yeterliğini gösteren ulusal veya uluslararası sınav belgesi olmayan öğrencilerin Üniversite tarafından düzenlenen Placement ve TRACE sınavlarına girmeleri gerektiğinden, başvurularını tamamladıklarında en geç 15 Ağustos 2023 Salı günü saat 12.00'a kadar student.services@ozu.edu.tr adresine sınava girmek istediklerini email ile bildirmeleri gerekmektedir.

Başvuru Koşulları

Aşağıdaki durumda bulunan öğrenciler, yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler:

 • Üniversiteye kayıt olunan yıldaki YKS / DGS merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istenilen lisans programının o yılki taban puanına eşit veya bu puandan yüksek olanlar
 • Hazırlık sınıfları dâhil tüm ara sınıflarda öğrenci statüsünde kayıtlı bulunanlar
 • 2022 ve önceki giriş yıllarında kayıt olanlar
 • Kayıt dondurmuş veya kayıtsız öğrenci statüsünde olanlar
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları programına 2015-2016 akademik yılı ve sonrasında kayıt olanlar
 • Daha önce merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapmayanlar (Daha önce merkezi yerleştirme puanıyla diğer üniversitelere yatay geçiş yapan öğrenciler, ÖSYS/DGS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları programa daha sonraki başvuru tarihlerinde başvuru yapabilirler.)
 • Üniversiteye Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre, sınavsız geçişten yararlanarak veya MTOK programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden puan koşulunu yerine getirenler
 • Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse, geçilmek istenen diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamamaktadır.

Aşağıdaki durumda bulunan öğrenciler, yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar:

 • Kayıt olduğu yıldaki YKS / DGS merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istediği lisans programının o yılki taban puanından düşük olanlar
 • Başvuru yapılan tarih itibarıyla Üniversiteden ilişiği kesilmiş bulunanlar
 • Daha önce merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapanlar (Daha önce merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapan öğrenciler, ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları programa daha sonraki başvuru tarihlerinde başvuru yapabilirler.)
 • 2023 yılı YKS sonucunda Üniversiteye kayıt olanlar (Üniversiteye ilk kayıt olunan dönemde başvuru yapılamaz.)
 • Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse geçilmek istenen diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamamaktadır.

Programlara Göre Ek Başvuru Koşulları:

Yukarıda belirtilen koşullara göre başvuruda bulunabilecek öğrencilerin, başvuru koşullarının yanı sıra, ilgili programlar için aşağıda belirtilen ek başvuru koşullarını da sağlamaları gerekir:

 • İngilizce Dil Yeterliği: Öğrenim dili İngilizce olan programlara başvurularda, İngilizce dil yeterliğinin sağlaması gerekir. İngilizce Hazırlık Programı veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyip başvurulan programın dil yeterlik koşulunu sağlayamayan adaylar İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrenim görebilirler. İkinci veya üstü sınıflarda geçiş yapmak isteyen adayların ise İngilizce dil yeterlik koşulunu sağlamaları zorunludur. Üniversite tarafından kabul edilen İngilizce dil yeterlik belgelerini inceleyebilirsiniz. İngilizce Dil Yeterliği sağladığına dair belgesi olmayan öğrenciler başvuru-kabul takviminde belirtilen tarihlerde PLACEMENT ve TRACE sınavlarına girebilirler. Sınavlar hakkındaki web sayfamızı inceleyebilirsiniz.  
 • Hukuk lisans programı için: 2015, 2016 veya 2017 ÖSYS ile Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran adayların bu programa yatay geçiş başvurusunda başarı sırası en düşük (TM-3) 150.000'inci sırada olma şartı aranır. 2018 YKS ile Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin bu programa yatay geçiş başvurusunda başarı sırası en düşük (EA) 190.000'inci sırada olma şartı aranır. 2019, 2020, 2021 veya 2022 yıllarında YKS ile Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin bu programa yatay geçiş başvurusunda başarı sırası en düşük (EA) 125.000'inci sırada olma şartı aranır.
 • Mimarlık (İngilizce ve Türkçe) lisans programları için: 2016-2017 akademik yılı itibarıyla Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük (MF-4/SAY) 200.000'inci sırada olma başarı şartı aranır. 2018 yılı sonrasında YKS ile Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük (SAY) 250.000'inci sırada olma başarı şartı aranır.
 • Mühendislik lisans programları için: 2016-2017 akademik yılı itibarıyla Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük (MF-4/SAY) 240.000'inci sırada olma başarı şartı aranır. 2018 yılı sonrasında YKS ile Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük (SAY) 300.000'inci sırada olma başarı şartı aranır.
 • Havacılık Yönetimi lisans programına başvuran öğrenciler için ek koşullar: Havalimanı giriş kaili almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv kayıtlarının bulunmuyor olması gerekir. Ayrıca bu öğrenciler mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamalıdır. Ayrıntılı bilgiler, Başvuru Belgeleri bölümünde belirtilmiştir.
 • Pilotaj lisans programına başvuran öğrenciler için ek koşullar: Havalimanı giriş kaili almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv kayıtlarının bulunmuyor olması gerekir. Ayrıca SHGM (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) tarafından verilen ICAO Ek-1 Sınıf 1 sağlık sertifikası almaya engel bir sağlık sorunu olmamalıdır. Ayrıntılı bilgiler, Başvuru Belgeleri bölümünde belirtilmiştir.
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans programı için: Üniversiteye 2015-2016 akademik yılı ve sonrasında kayıt olan öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler.
Özyeğin Üniversitesi lisans programlarının yıllara göre taban puanları için ÖSYS – Yükseköğretim Kurumları Programlarının  Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları Kitabı'nı ilgili yıllar için inceleyiniz.

Kontenjanlar

Fakülte/Yükseokul/Program

Puan Türü*

Hazırlık

1. Sınıf

2. Sınıf

3. Sınıf

4. Sınıf

Mühendislik Fakültesi

-

111

111

111

111

111

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

MF-4/SAY

23

23

23

23

23

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

MF-4/SAY

21

21

21

21

21

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

MF-4/SAY

33

33

33

33

33

İnşaat Mühendisliği (İngilizce)

MF-4/SAY

15

15

15

15

15

Makina Mühendisliği (İngilizce)

MF-4/SAY

19

19

19

19

19

İşletme Fakültesi

-

98

98

98

98

98

 Ekonomi (İngilizce)

TM-1/EA

15

15

15

5

15

Girişimcilik (İngilizce)

TM-1/EA

7

7

7

7

7

İşletme (İngilizce)

TM-1/EA

23

23

23

23

23

Uluslararası Finans (İngilizce)

TM-1/EA

11

11

11

11

11

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce)

TM-1/EA

29

29

29

29

29

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)

TM-1/EA

13

13

13

13

13

Hukuk Fakültesi

-

46

46

46

46

46

Hukuk (Türkçe)

TM-3/EA

46

46

46

46

46

Sosyal Bilimler Fakültesi

-

40

40

40

40

40

Psikoloji (İngilizce)

TM-3/EA

23

23

23

23

23

Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

TM-3/EA

17

17

17

17

17

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

-

83

83

83

83

83

Endüstriyel Tasarım (İngilizce)

MF-4/SAY

13

13

13

13

13

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)

TM-1/EA

15

15

15

15

15

İletişim ve Tasarımı (İngilizce)

TS-1/SÖZ

13

13

13

13

13

Mimarlık (İngilizce)

MF-4/SAY

25

25

25

25

25

Mimarlık (Türkçe)

MF-4/SAY

17

17

17

17

17

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

-

18

18

13

13

13

Havacılık Yönetimi (İngilizce)

TM-1/EA

13

13

13

13

13

Pilotaj (İngilizce)

MF-4/SAY

5

5

0

0

0

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

-

28

28

28

28

28

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce)

YGS-4/SÖZ

21

21

21

21

21

Otel Yöneticiliği (İngilizce)

YGS-6/SÖZ

7

7

7

7

7

TOPLAM

 -

424

424

419

419

419

*Belirtilen puan türleri, 2022 yılı ÖSYS için belirlenmiş olup, başvuruda esas olarak öğrencinin kayıt olduğu yıldaki puan türü dikkate alınacaktır.

Başvuru için Gerekli Bilgi ve Belgeler

Başvuru belgeleri, Türkçe veya İngilizce dilinde hazırlanmış olmalıdır. Diğer dillerde ise, orijinallerine ek olarak Türkçe veya İngilizce dilinde onaylı tercümeleri de sunulmalıdır. İstenilen belgeler online olarak başvuru formuna jpeg veya pdf formatında eklenmelidir. Belgeler yalnızca online form üzerinden kabul edilecek olup, posta veya kargo ile gönderilecek belgeler kabul edilmeyecektir.

Tüm öğrencilerin teslim etmesi gereken başvuru belgeleri:

 • Tüm puan türlerindeki puanı ve başarı sırasını puanını gösteren YKS / DGS sınav sonuç belgesi
 • YKS / DGS yerleşme sonuç belgesi
 • İngilizce Dil Yeterlik Belgesi (Halihazırda geçerli İngilizce dil muafiyeti/yeterliği olan öğrencilerin bu belgeyi eklemesine gerek yoktur.)
 • Türkçe programa geçmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerden Türkçe dil yeterlik belgesi
Havacılık Yönetimi Lisans Programına kayıt yaptıracak öğrencilerin sunması gereken belgeler:
 • Sağlık Heyet Raporu: Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).
 • Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Belgesi: T.C. uyruklu öğrencilerin, Cumhuriyet Başsavcılıklarından son 1 ay içinde alınmış havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı bulunmadığını gösterir 1 adet arşiv kayıtlı adli sicil belgesi aslı. (E-devlet sistemi üzerinden Adlî Sicil Kaydı Sorgulama Formu aracılığıyla belgeyi temin edebilirsiniz. Belgeyi arşiv kayıtlı oluşturabilmek için, Kurum Türü alanında "Resmi" seçeneğini; Belgenin Neden Verileceği alanında ise "Diğeri seçebilirsiniz.)
Pilotaj Lisans Programına kayıt yaptıracak öğrencilerin sunması gereken belgeler: 
 • İkametgah belgesi: e-devlet üzerinden alınacak olan barkodlu belge ile başvuru yapılabilir.
 • Lise Diploması Kopyası: e-devlet üzerinden temin edebileceğiniz barkodlu lise mezuniyet belgesi de kabul edilmektedir.
 • 13 adet Fotoğraf: Son 1 ay içerisinde çekilmiş 13 adet biyometrik fotoğraf
 • Adli Sicil Arşiv Kaydı Belgesi: T.C. uyruklu öğrencilerin, Cumhuriyet Başsavcılıklarından son 1 ay içinde alınmış 2 adet arşiv kayıtlı adli sicil belgesi aslı ile bir kopyası. (E-devlet sistemi üzerinden Adlî Sicil Kaydı Sorgulama Formu aracılığıyla belgeyi temin edebilirsiniz. Belgeyi arşiv kayıtlı oluşturabilmek için, Kurum Türü alanında "Resmi" seçeneğini; Belgenin Neden Verileceği alanında ise "Diğer"i seçebilirsiniz.)
 • ICAO Ek-1 Sınıf 1 Hükümlerine uygun sağlık raporu: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından ICAO Ek-1 Sınıf 1 hükümlerine uygu1’inci sınıf sağlık sertifikasının aslı ile bir kopyası. Yetkili havacılık tıp merkezlerinin listesine SHGM resmi web sayfasından  ulaşabilirsinizYetkili havacılık tıp merkezinden alınan sağlık raporunun sertifikaya dönüştürülme zorunluluğu bulunmaktadır ve öğrencilerin sorumluluğundadır. Sağlık raporunun sertifikaya dönüştürülmesi ile ilgili işlemlere SHGM resmi web sayfasından veya aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Kayıt gününe kadar sağlık raporlarını bürokratik işlemlerin uzaması nedeniyle sertifikaya dönüştüremeyen öğrencilerin kayıt işlemleri sağlık raporunun aslı ve bir kopyası ile yapılabilecektir. (01 Ekim 2019 tarihine kadar 1’inci sınıf sağlık sertifikalarının aslını ve bir kopyasını  teslim etmeleri koşuluyla). 1’inci sınıf sağlık sertifikaları kopyası ile karşılaştırıldıktan sizlere iade edilecek ve öğrenciliğiniz süresince her yıl yenilenme ve kopyasının Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’ne teslim edilme sorumluluğu sizlerde olacaktır.  
 

Sayfa Başı

Değerlendirme ve Sonuçlar

 • Değerlendirmeler, ilgili akademik birimler tarafından yapılır ve yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
 • Değerlendirmede öğrencilerin geçiş yapmak istedikleri ilgili programın puan türündeki puanları esas alınır. Bir programa başvuran öğrenci sayısının ilan edilen kontenjandan fazla olması durumunda, ÖSYM puanı en yüksek öğrenciden başlamak üzere sıralama yapılarak kabul edilenler açıklanır.
 • Değerlendirme sonuçları, başvuru-kabul takviminde ilan edilen tarihlerde Üniversitemiz web sitesinde duyurulur.
 • Başvurusu kabul edilen öğrencilerin, başvuru–kabul takviminde ilan edilen tarihlerde kabul niyetlerini Öğrenci Hizmetlerine bildirmesi ve kayıt tarihleri içinde işlemlerini tamamlamaları gerekir. Süresi içinde kayıt niyetini bildirmeyenler, yatay geçiş haklarını kaybederler.
 • Yatay geçiş başvurularında burslu kontenjan bulunmamaktadır. Ancak, Üniversite öğrencilerin akademik başarılarını (yerleştirme puanları, yerleştirme başarı sıraları, genel not ortalaması, hazırlık sınıfını başarma, disiplin durumu vb. kriterlere göre) değerlendirerek burs tahsisinde bulunabilir. Burs tahsisinde bulunulan öğrencilere, burs oranı, süresi ve koşulları ayrıca ÖZÜ e-posta adreslerine bildirilir.
 • Ders ve not intibaklarına, ilgili yönetim kurulları tarafından karar verilir.

Sayfa Başı

Program Kayıtları

 • Süresi için kayıt niyetini bildirmeyenler, yatay geçiş haklarını kaybederler.
 • Havacılık Yönetimi veya Pilotaj lisans programlarına yatay geçiş başvurusu kabul edilen ve geçiş yapmak için kayıt niyetini olumlu olarak bildiren öğrencilerin, belirtilen program kayıt tarihlerinde başvuru formuna eklemeleri gereken ek belgelerin asıllarını, Öğrenci Hizmetlerine teslim etmeleri gerekir. Süresi içinde belgeleri teslim etmeyen öğrenciler geçiş haklarını kaybederler.
 • Diğer programlar için kayıt niyetini olumlu bildiren öğrencilerin işlemleri Öğrenci Hizmetleri tarafından yapılır, bu öğrencilerin herhangi bir belge getirmelerine gerek yoktur.

Sayfa Başı

Ücretler ve Burslar

 • Öğrenci merkezi yerleştirme puanına göre kurum içi yatay geçiş yaptığında, ilgili akademik yıl için geçiş yaptığı programın Üniversiteye giriş yılına göre belirlenen öğrenim ücretine tabi olurlar. Üniversiteye giriş yılınıza ve geçiş yaptığınız programa göre ücretler ve ödeme yöntemleri için Üniversite web sitesindeki Ücretler ve Ödemeler sayfasından bilgi edinebilirsiniz.
 • Öğrenciler, geçiş yaptıkları programın öğrenim ücreti dışında varsa ek ücretlerini (uçuş ücreti, üniforma takımı ve bıçak seti ücreti vb.)  ödemekle yükümlüdürler. Ek ücretler; tam burslu, kısmi burslu veya burssuz tüm öğrenciler tarafından öğrenim ücreti burs ve muafiyetleri dikkate alınmadan geçiş yaptıkları akademik yıl için belirlenen ücret ve ödeme koşullarına göre ödenir. Öğrencilerin, geçiş yapmadan önceki programlarında öğrenim ücreti dışında varsa ödemiş oldukları ek ücretlerine ait (üniforma takımı ve bıçak seti ücreti veya uçuş saatine göre ödenmesi gereken uçuş ücreti vb.) ödemeler iade edilmez.
 • Yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrenciler, kabul edildikleri takdirde varsa kayıtlı oldukları üniversitelerinden almakta oldukları mevcut tüm burs ve indirimlerden feragat etmiş sayılırlar. Üniversitemize yapılan yatay geçiş başvurularında burslu kontenjan bulunmamaktadır. Ancak Üniversite Yönetimi adayların akademik başarılarını (ÖSYM taban puanları / GNO vb.) ve disiplin durumlarını değerlendirerek burs değerlendirmesini yapabilmektedir. Burs tahsis edilmesi uygun görülen öğrencilere, teklif edilecek olan burs oranı, burs süresi ve burs devam koşulları, başvuru sonuçlarının ilan edildiği gün ÖzÜ e-posta adreslerine gönderilen kabul mektuplarında bildirilir. Öğrencilerden kayıt niyetlerini, kabul mektubunda iletilen bursluluk oranı, süre ve devam koşullarını da değerlendirerek belirlemeleri istenir. Burs tahsisi yalnızca öğrenim ücretini kapsar; programın varsa ek ücretleri; tüm öğrenciler tarafından öğrenim ücreti burs ve indirimleri dikkate alınmadan geçiş yaptıkları ilgili akademik yıl için belirlenen ücret ve ödeme koşullarına göre ödenir. Öğrencilerin, bu koşulları kabul etmeleri halinde kayıtları yapılır.

 • Burs tahsisi yalnızca öğrenim ücreti muafiyeti için yapılır, programın ek ücretini (uçuş ücreti, üniforma veya bıçak ücreti vb.) kapsamaz. Öğrenciler ek ücretlerin tamamını burslarından bağımsız olarak ödemekle yükümlüdürler.

Sayfa Başı

İntibak İşlemleri ve Öğrenim Süresi 

 • Başvurusu kabul edilen ve kayıt niyeti olumlu olan öğrencilerin daha önceki programlarında alıp başarmış oldukları derslerden, geçiş yapmak istenilen programa uygun olan dersleri ve bu derslerin kredi ile not uyarlamaları ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulları tarafından karara bağlanır.
 • Kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin daha önceki dönemlerde aldığı derslerden yatay geçiş yaptığı programa sayılması kabul edilenler, not ve kredileri ile yeni programlarında aynen geçerli olur; farklı kodla alınmış dersler için ise intibak (eş değerlik) işlemleri yapılır.
 • Öğrencinin alıp başardığı dersin öğrenim dili, bu ders karşılığında diploma programında muaf tutulacağı dersin öğrenim dili şartına uymak zorundadır.
 • Muaf sayılarak intibakı yapılan derslerin kredi toplamı dikkate alınarak muafiyet verilen her 30 AKTS kredisi için bir dönem olmak üzere hesaplanan dönem sayısı, öğrencinin öğrenim süresinden düşülür. Sayılan AKTS kredisinin toplamı 24 – 30 arasındaysa bir dönem veya 30’un tam katı olmaması durumunda artık AKTS kredisi 24 – 30 arasındaysa bir dönem daha öğrenim süresinden düşülür.
 • Ders muafiyetleri ve intibak işlemleri için ayrıntılı bilgi hakkında Üniversite web sitemizde Derslerden Muafiyet sayfasından ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği‘nden bilgi edinebilirsiniz.

Derslerden Muafiyet için Genel Kurallar

 • Öğrencinin kayıtlı olduğu Üniversite’deki programında alıp başardığı dersin öğrenim dili, bu ders karşılığında diploma programında muaf tutulacağı dersin öğrenim dili şartına uymak zorundadır.
 • Derslerden muaf sayılarak intibakı yapılan öğrencilerin mezuniyet hakkı kazanabilmeleri için Üniversitede en az iki yarıyıl kayıtlı olmak ve bu süre içinde en az 60 AKTS kredisi ders almış olmaları şartı aranır.
 • Ders muafiyetleri ve intibak işlemleri için ayrıntılı bilgi hakkında Derslerden Muafiyet sayfasından veya Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği‘nden edinebilirsiniz.

Sayfa Başı

İletişim ve Ulaşım

Çağrı Merkezimiz 9.00 - 16.00 saatleri arası hizmet vermektedir. 
☎: 444 4 OZU (698) / 0 216 564 9000
Başvurularla ilgili sorularınızı student.services@ozu.edu.tr adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz.