Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Kurumlar Arası Yurt İçi (Başarıya Göre) Yatay Geçiş

Kurumlar Arası Yurt İçi (Başarıya Göre) Yatay Geçiş

Türkiye’deki üniversitelerden Özyeğin Üniversitesi’nin bir lisans programına yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü, YÖK’ün “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır.

 

Başvuru ve Tarihler

 • Başvurular online başvuru formu aracılığı ile yapılır. Birden fazla programa başvuru yapanlar tek form üzerinde iki tercihini belirtebilir.
 • Başvuru formu, başvuruların ilk gününde saat 10.00 itibarıyla açılır ve başvuruların son gününde saat 15.00 itibarıyla kapanır.
 • Başvuru Ücreti: Başvurulan her bir program için 1500 TL’dir. En fazla iki program için tercih yapılabilir. Dekontun açıklama kısmında Ad Soyad, T.C. Kimlik Numarası ve başvuru kanalı belirtilmelidir (Örneğin Ayşe Fırat, 12345678901 - kurum dışı yatay geçiş). Başvuru ücretinin yatırılacağı hesap bilgileri: Fibabanka Özyeğin Üniversitesi Şubesi IBAN NO: TR720010300000000003115544  
 • Başvuru formu, doğru ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır. İstenilen belgeler ile başvuru ücretinin ödendiğine dair dekont online olarak başvuru formuna jpeg veya pdf formatında eklenmelidir. Belgeler yalnızca online form üzerinden kabul edilecek olup; posta veya kargo ile gönderilecek belgeler kabul edilmeyecektir
 • Başvuru ücreti iade veya öğrenim ücretine mahsup edilmez.
 • Eksik belge ile yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmaz. Eksik veya gerçeğe aykırı beyan ve belgelerle başvuru yaptığı tespit edilen veya kayıt esnasında sunduğu belgelerin aslını ibraz etmeyen adayların kayıtları yapılmaz; yapılmış ise bulundukları döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir.
 • Başvurularla ilgili sorularınızı student.services@ozu.edu.tr adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz.
2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi
Kurumlar Arası Yurt İçi (Başarıya Göre) Yatay Geçiş
Başvuru Kabul ve Takvimi
Başvuruların İlk günü1 Ağustos 2023 Salı, saat 10:00 
Başvuruların Son Günü15 Ağustos 2023 Salı, saat 15:00
(*) İngilizce Seviye Tespit Sınavı - TRACE (Yüz Yüze)
24 Ağustos 2023 Perşembe
Başvuru Sonuçlarının Web Sayfasında İlan Edilmesi5 Eylül 2023 Salı, saat 19.00 itibarıyla
Kayıt Niyeti Bildirimleri 5-6 Eylül 2023
Üniversiteye Kayıtlar6-8 Eylül 2023


* Öğrenim dili İngilizce olan programlara geçiş yapmak isteyen öğrencilerin Üniversite tarafından kabul edilen dil yeterlik koşullarını sağlamaları gerekir. İngilizce dil yeterliğini gösteren ulusal veya uluslararası sınav belgesi olmayan öğrencilerin Üniversite tarafından düzenlenen TRACE sınavına girmeleri gerektiğinden, başvurularını tamamladıklarında en geç 15 Ağustos 2023 Salı günü saat 12.00'a kadar student.services@ozu.edu.tr adresine sınava girmek istediklerini email ile bildirmeleri gerekmektedir. 

 

Başvuru Koşulları

Genel Koşullar:

 • Eş Değerlik:  Adayın kayıtlı olduğu diploma programının yatay geçiş yapmak istediği diploma programına eş değer program olması gerekir. İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az %80 aynı olduğu tespit edilen diploma programları, eş değer olarak kabul edilir.
 • Kayıt Durumu: Aday, herhangi bir yükseköğretim kurumunun bir lisans diploma programında halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunmalıdır. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş başvurusu yapmak için engel değildir. Kayıtsız statüde olan adaylar ise yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar. 
 • Öğrenim Süresi: Aday, yatay geçiş yapmak istediği dönemin başına kadar, lisans diploma programında, hazırlık ve yaz okulu hariç, en az iki dönem öğrenim görmüş ve normal öğrenim süresini (sekiz dönem) aşmamış olmalıdır. Lisans diploma programlarında İngilizce Hazırlık Programına, ilk iki yarıyıla ve son iki yarıyıla yatay geçiş yapılamaz.
 • Genel Not Ortalaması (GNO): Adayın kayıtlı olduğu programdaki GNO’sunun 100 üzerinden en az 60 (4,00 üzerinden en az 2,29); açık öğretimden veya uzaktan öğretimden gelen başvurular için GNO’sunun 100 üzerinden en az 80 (4,00 üzerinden en az 3,15) olması gerekir. Belirtilen başarı koşulunu sağlayamayan ancak kayıt olduğu yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istediği Üniversite diploma programının o yılki taban puanına eşit veya bu puandan yüksek olanlar, yatay geçiş başvurusu yapabilirler. İlgili yılda Üniversitenin lisans diploma programı oluşmamış ise, adayın yatay geçiş başvurusu ilgili program için değerlendirilemez.
 • İkinci Öğretim Programlarında yüzdelik dilim: İkinci öğretim diploma programlarından örgün öğretim programlarına başvurularda, adayların ayrıca bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçmiş olması gerekir. 
 • Ortak Diploma Programı Öğrencileri için: Yurt içindeki bir yükseköğretim kurumundaki uluslararası ortak diploma programına devam eden adaylardan yurt dışındaki yükseköğretim kurumundan akademik başarısızlık nedeniyle ilişkisi kesilenlerin yurt içinde öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundaki genel not ortalamaları esas alınır. 

Programlara göre Ek Başvuru Koşulları:

Adayların yukarıda belirtilen başvuru koşullarının yanı sıra, ilgili programlar için aşağıda belirtilen ek başvuru koşullarını da sağlamaları gerekir:

 • İngilizce Dil Yeterliği: Öğrenim dili İngilizce olan programlara başvurularda, İngilizce dil yeterliğinin sağlanması gerekir. Dil yeterliğini sağlayamayan adayların kaydı yapılmaz, yapılmış ise de kayıt silinir. Üniversite tarafından kabul edilen dil yeterlik belgeleri için tıklayınız
  Dil yeterliğini gösterir geçerli belgesi olmayan adaylar başvuru-kabul takviminde belirtilen tarihte TRACE sınavlarına girebilirler. 
 • Hukuk lisans programı için: 2015, 2016 veya 2017 ÖSYS ile Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran adayların bu programa yatay geçiş başvurusunda başarı sırası en düşük (TM-3) 150.000'inci sırada olma şartı aranır. 2018 YKS ile Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin bu programa yatay geçiş başvurusunda başarı sırası en düşük (EA) 190.000'inci sırada olma şartı aranır. 2019, 2020, 2021 veya 2022 yıllarında YKS ile Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin bu programa yatay geçiş başvurusunda başarı sırası en düşük (EA) 125.000'inci sırada olma şartı aranır.
 • Mimarlık (İngilizce ve Türkçe) lisans programları için: 2016-2017 akademik yılı itibarıyla Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük (MF-4/SAY) 200.000'inci sırada olma başarı şartı aranır. 2018 yılı sonrasında YKS ile Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük (SAY) 250.000'inci sırada olma başarı şartı aranır.
 • Mühendislik lisans programları için: 2016-2017 akademik yılı itibarıyla Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük (MF-4/SAY) 240.000'inci sırada olma başarı şartı aranır. 2018 yılı sonrasında YKS ile Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük (SAY) 300.000'inci sırada olma başarı şartı aranır.
 • Havacılık Yönetimi lisans programı için: Başvuran adayların havalimanı giriş kaili almasına engel oluşturacak herhangi bir adli sicil kayıtları ve mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmaması gerekir. Adaylardan, kabul edildikleri takdirde ek belgeler talep edilecek olup, detaylı bilgiyi başvuru belgeleri arasında bulabilirsiniz.
 • Pilotaj lisans programı için: Başvuran adayların havalimanı giriş kaili almasına engel oluşturacak herhangi bir adli sicil kayıtları ve mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmaması gerekir. Adaylardan, kabul edildikleri takdirde ek belgeler talep edilecek olup, detaylı bilgiyi başvuru belgeleri arasında bulabilirsiniz.

Sayfa Başı

Kontenjanlar

Fakülte/Yükseokul/Program

Puan Türü*

2. Sınıf

3. Sınıf

Mühendislik Fakültesi

-

17

23

 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

MF-4/SAY

3

6

 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

MF-4/SAY

3

5

 Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

MF-4/SAY

5

4

 İnşaat Mühendisliği (İngilizce)

MF-4/SAY

3

4

 Makina Mühendisliği (İngilizce)

MF-4/SAY

3

4

İşletme Fakültesi

-

13

25

 Ekonomi (İngilizce)

TM-1/EA

2

3

 Girişimcilik (İngilizce)

TM-1/EA

2

2

 İşletme (İngilizce)

TM-1/EA

3

6

 Uluslararası Finans (İngilizce)

TM-1/EA

2

2

 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce)

TM-1/EA

4

8

 Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)

TM-1/EA

2

4

Hukuk Fakültesi

-

4

8

 Hukuk (Türkçe)

TM-3/EA

4

8

Sosyal Bilimler Fakültesi

-

7

10

 Psikoloji (İngilizce)

TM-3/EA

4

7

 Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

TM-3/EA

3

3

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

-

16

22

Endüstriyel Tasarım (İngilizce)

MF-4/SAY

2

2

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)

TM-1/EA

3

6

İletişim ve Tasarımı (İngilizce)

TS-1/SÖZ

4

2

Mimarlık (İngilizce)

MF-4/SAY

4

6

Mimarlık (Türkçe)

MF-4/SAY

3

6

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

-

4

6

Havacılık Yönetimi (İngilizce)

TM-1/EA

2

4

Pilotaj (İngilizce)

MF-4/SAY

2

2

 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

-

5

7

 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce)

YGS-4/SÖZ

3

5

 Otel Yöneticiliği (İngilizce)

YGS-6/EA

2

2

 TOPLAM

 -

91

101

*Belirtilen puan türleri, 2022 yılı ÖSYS için belirlenmiş olup, başvuruda esas olarak öğrencinin kayıt olduğu yıldaki puan türü dikkate alınacaktır.

Başvuru için Gerekli Bilgi ve Belgeler


Başvuru belgeleri, Türkçe veya İngilizce dilinde hazırlanmış olmalıdır. Diğer dillerde ise, orijinallerine ek olarak Türkçe veya İngilizce dilinde onaylı tercümeleri de sunulmalıdır. İstenilen belgeler ile başvuru ücretinin ödendiğine dair dekont online olarak başvuru formuna jpeg veya pdf formatında eklenmelidir. Belgeler yalnızca online form üzerinden kabul edilecek olup, posta veya kargo ile gönderilecek belgeler kabul edilmeyecektir.

Tüm öğrencilerin teslim etmesi gereken başvuru belgeleri:

 • Başvuru Formu: Doğru ve eksiksiz doldurulmuş online başvuru formu
 • Başvuru Ücreti: Başvuru yapılan her bir program için ayrı olmak üzere 1500 TL tutarındaki başvuru ücretinin ödendiğini gösterir dekont. Dekontun açıklama kısmında Ad Soyad, T.C. Kimlik Numarası ve başvuru kanalı belirtilmelidir (Örneğin Ayşe Fırat, 12345678901 - kurum dışı yatay geçiş). Başvuru ücretinin yatırılacağı hesap bilgileri: Fibabanka Özyeğin Üniversitesi Şubesi IBAN NO: TR720010300000000003115544  
 • Öğrenci Belgesi: Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış imzalı ve mühürlü belge. Belgede adayın sınıfının ve halen kayıtlı olduğunun belirtilmesi gerekir. Doğrulama kodu bulunan e-imzalı belgeler de kabul edilir. 
 • Disiplin Durumunu Gösterir Belge: Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış, adayın disiplin cezası durumunu gösterir imzalı mühürlü belge. (Öğrenci belgesinde belirtilmesi durumunda da kabul edilir.) Doğrulama kodu bulunan e-imzalı belgeler de kabul edilir. 
 • Resmi Transkript: Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış, alınan tüm dersleri, notları ve not ortalamalarını gösteren not döküm belgesi. Transkript, not sistemi ve programın öğrenim dili hakkında açıklayıcı bilgi içermiyorsa, bu bilgileri içeren belgeler transkripte eklenmelidir. Kayıtlı olunan üniversitede 4,00’lük veya 100’lük sistemden başka not sistemi uygulanıyorsa, üniversiteden temin edilecek not dönüşümünü açıklayan resmi bir belge de eklenmesi gerekir. Doğrulama kodu bulunan e-imzalı belgeler de kabul edilir.
 • Ders Tanım ve İçerik Bilgileri: Transkriptinizde belirtilen derslerin ayrıntılı tanımlarını ve içerik bilgilerini içeren belgeler
 • YKS Yerleştirme Puanları ve Başarı Sıralamaları Sonuç Belgesi: Öğrencinin varsa Üniversiteye kayıt olduğu yıla ait, ÖSYM web sitesinden alınacak tüm LYS / YKS yerleştirme puan bilgilerini ve sıralamaları gösteren, doğrulama kodlu sonuç belgesi.
 • Kimlik Belgesi:  Fotoğraflı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı / mavi kart / pasaport sayfalarının kopyası
 • Lise Diploması: Mezun olunan lise tarafından tahsis edilmiş diplomanın kopyası (e-devlet üzerinden temin edebileceğiniz barkodlu lise mezuniyet belgesi de kabul edilmektedir.)
 • İngilizce programlar için: Varsa, kabul edilen Dil Yeterlik Belgesi'nin onaylı kopyası. Dil yeterlik koşulları için tıklayınız.
Havacılık Yönetimi Lisans Programına kayıt yaptıracak öğrencilerin sunması gereken belgeler:
 • Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Belgesi: T.C. uyruklu öğrencilerin, Cumhuriyet Başsavcılıklarından son 1 ay içinde alınmış havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı bulunmadığını gösterir 1 adet arşiv kayıtlı adli sicil belgesi aslı. (E-devlet sistemi üzerinden Adlî Sicil Kaydı Sorgulama Formu aracılığıyla belgeyi temin edebilirsiniz. Belgeyi arşiv kayıtlı oluşturabilmek için, Kurum Türü alanında "Resmi" seçeneğini; Belgenin Neden Verileceği alanında ise "Diğeri seçebilirsiniz.)
 • Sağlık Heyet Raporu: Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).
Pilotaj Lisans Programına kayıt yaptıracak öğrencilerin sunması gereken belgeler: 
 • İkametgah belgesi (e-devlet üzerinden alınacak olan barkodlu belge ile başvuru yapılabilir.)
 • Lise Diploması Kopyası: Lise diplomasının aslı ve bir kopyası. Aslı kayıt sırasında iade edilecektir.
 • 13 adet Fotoğraf: Son 1 ay içerisinde çekilmiş 13 adet biyometrik fotoğraf
 • Adli Sicil Arşiv Kaydı Belgesi: T.C. uyruklu öğrencilerin, Cumhuriyet Başsavcılıklarından son 1 ay içinde alınmış 2 adet arşiv kayıtlı adli sicil belgesi aslı ile bir kopyası. (E-devlet sistemi üzerinden Adlî Sicil Kaydı Sorgulama Formu aracılığıyla belgeyi temin edebilirsiniz. Belgeyi arşiv kayıtlı oluşturabilmek için, Kurum Türü alanında "Resmi" seçeneğini; Belgenin Neden Verileceği alanında ise "Diğer"i seçebilirsiniz.)
 • ICAO Ek-1 Sınıf 1 Hükümlerine uygun sağlık raporu: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından ICAO Ek-1 Sınıf 1 hükümlerine uygu1’inci sınıf sağlık sertifikasının aslı ile bir kopyası. Yetkili havacılık tıp merkezlerinin listesine SHGM resmi web sayfasından  ulaşabilirsinizYetkili havacılık tıp merkezinden alınan sağlık raporunun sertifikaya dönüştürülme zorunluluğu bulunmaktadır ve öğrencilerin sorumluluğundadır. Sağlık raporunun sertifikaya dönüştürülmesi ile ilgili işlemlere SHGM resmi web sayfasından veya aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Kayıt gününe kadar sağlık raporlarını bürokratik işlemlerin uzaması nedeniyle sertifikaya dönüştüremeyen öğrencilerin kayıt işlemleri sağlık raporunun aslı ve bir kopyası ile yapılabilecektir. (01 Ekim 2019 tarihine kadar 1’inci sınıf sağlık sertifikalarının aslını ve bir kopyasını  teslim etmeleri koşuluyla). 1’inci sınıf sağlık sertifikaları kopyası ile karşılaştırıldıktan sizlere iade edilecek ve öğrenciliğiniz süresince her yıl yenilenme ve kopyasının Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’ne teslim edilme sorumluluğu sizlerde olacaktır.  
 
 

Değerlendirme ve Sonuçlar

 • Değerlendirmeler, ilgili akademik birimler tarafından yapılır ve yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
 • Değerlendirme sonuçları, başvuru–kabul takviminde ilan edilen tarihlerde Üniversitemiz web sitesinde duyurulur.
 • Başvuru-kabul takviminde ilan edilen tarihlerde adayların kabul niyetlerini Öğrenci Hizmetlerine bildirmesi ve kayıt tarihleri içinde işlemlerini tamamlamaları gerekir.
 • Yatay geçiş başvurularında burslu kontenjan bulunmamaktadır. Ancak, Üniversite, adayların akademik başarıları (yerleştirme puanları, yerleştirme başarı sıraları, genel not ortalaması, hazırlık sınıfını başarma, disiplin durumu vb. kriterlere göre) değerlendirerek burs tahsisinde bulunabilir. Burs tahsisinde bulunulan adaylara, burs oranı, süresi ve koşulları ayrıca başvuru sırasında kullandıkları e-posta adreslerine bildirilir.
 • Ders ve not intibaklarına, ilgili Fakülte/Yüksekokul yönetim kurulları tarafından karar verilir.
 

Üniversiteye Kayıtlar

Yatay geçiş başvurusu kabul edilen adaylara Öğrenci Hizmetleri tarafından bir kabul mektubu iletilir ve geçiş yapmak için kayıt niyetleri alınır. Kayıt niyetini olumlu olarak bildiren adayların ilan edilen kayıt tarihlerinde kayıt belgelerini Öğrenci Hizmetlerine teslim etmeleri ve öğrenim ücreti ödemelerini tamamlamaları gerekecektir. Süresi içinde işlemlerini tamamlamayan öğrenciler geçiş haklarını kaybederler.

Yatay geçiş başvurusu yapan adayların kayıt niyetlerinin olumsuz olması halinde, mevcut kayıtlı oldukları Üniversite ile herhangi bir işlem başlatılmayacağından, aday kendi isteği ile ilişik kesmediği takdirde, ilgili Üniversitedeki kayıtları devam edecektir.

Kayıt belgeleri:

 • Başvuruda sunulan belgelerin orijinalleri
 • Kayıtlı olunan üniversiteden alınmış güncel transkript
 • Son altı ay içinde adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf
 • Öğrenci kayıt bilgi formunun imzalı çıktısı (Öğrenci kayıt bilgi formlarının açık olduğu tarihleri öğrenebilmek ve formları doldurabilmek için; https://www.ozyegin.edu.tr/kayit adresinden bilgi edinebilirsiniz.)
 • Lise diploması aslı (e-devlet'ten barkodlu lise mezuniyet belgesi kabul edilmektedir.)
 • Öğrenim ücretinin ödendiğini gösterir dekont
 • Havacılık Yönetimi lisans programı için ek olarak: Başvuruda sunulan sağlık raporunu ve adli sicil kayıtlarını gösterir belgenin asılları
 • Pilotaj lisans programı için ek olarak: Son 1 ay içerisinde çektirilmiş 13 adet biyometrik fotoğraf ile başvuruda sunulan sağlık sertifikası ve adli sicil kaydını gösterir belgenin asılları
 • Yatay geçiş uygunluk belgesi: Kayıtlı oldukları üniversiteden yatay geçiş yapmalarına engel bir durum olmadığına dair imzalı resmi belge.
 

Ücretler ve Burslar

Öğrenim Ücretleri

Öğrenim ücretleri, Mütevelli Heyeti tarafından her akademik yıl başında belirlenir. Üniversiteye giriş yılını izleyen akademik yıllarda kayıtlı öğrenciler için yıllık öğrenim ücretindeki olası artışlar enflasyon oranı dikkate alınarak yapılır. Öğrenim ücreti, bir akademik yılı kapsar ve akademik takvimde güz-bahar dönemleri için ilan edilen ödeme tarihlerinde iki eşit tutarda ödenir. Yaz okulu öğrenim ücreti bu ücrete dâhil değildir.

İngilizce Hazırlık Programı öğrencilerine, kayıtlı oldukları lisans programının öğrenim ücreti uygulanır.

2023-2024 akademik yılında Üniversite dışından yatay geçiş ile kabul edilen yeni öğrenciler için uygulanacak KDV dâhil yıllık öğrenim ücretleri aşağıdaki tabloda gösterilmekedir.

2023-2024 Girişli Öğrenciler

DurumuFakülte Programları (1)Havacılık YönetimiPilotaj (2)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (3)Otel Yöneticiliği (4)
Ücretli₺475.000,00₺340.000,00₺382.000,00₺340.000,00₺290.000,00
%50 İndirimli₺237.500,00₺170.000,00  - ₺170.000,00₺145.000,00

(1) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Programları hariç.

(2) Pilotaj programında yer alan zorunlu uçuş dersleri yıllık öğrenim ücretlerine dâhil değildir. Öğrenciler zorunlu uçuş dersleri için, Pilotaj lisans programında yıllık öğrenim ücretine ek olarak, Üniversitenin anlaşmalı olduğu uçuş okuluna lisans öğreniminin 4 üncü, 6 ncı ve 8 nci dönemleri başında olmak üzere 3 eşit taksitte uçuş ücreti öderler. Üniversitenin anlaşmalı olduğu Uçuş Okulu tarafından 2023-2024 akademik yılı girişli öğrenciler için belirlenen uçuş ücreti KDV hariç 55.000 Euro’ur (KDV oranı 10%’dur).

(3) Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans programına kayıt olan tüm öğrenciler lisans programında mutfak derslerinin başladığı 1. yıl, 2. dönem başı itibarı ile üniforma takımı ve bıçak setini ise üniversitemizin anlaşmalı olduğu firmadan temin edeceklerdir. Üniforma takımı ve bıçak seti ücretleri her yıl yeniden belirlenmekte olup, ücretler giriş burslarına bakılmaksızın ödenir. 2023-2024 akademik yılı için üniforma takımı ve bıçak seti ücret bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

(4) Otel Yöneticiliği lisans programına kayıt olan tüm öğrenciler üniforma takımını, lisans programında 3. yıl, 2. dönem başı itibarı ile üniversitemizin anlaşmalı olduğu firmadan temin edeceklerdir. Üniforma ücretleri her yıl yeniden belirlenmekte olup, ücretler giriş burslarına bakılmaksızın ödenir. 2023-2024 akademik yılı için üniforma takımı ücret bilgisine buradan ulaşabilirsiniz. 

 

Burslar

Yatay geçiş başvurusunda bulunan adaylar, kabul edildikleri takdirde varsa kayıtlı oldukları üniversitelerinden almakta oldukları mevcut tüm burs ve indirimlerden feragat etmiş sayılırlar. Üniversitemize yapılan yatay geçiş başvurularında burslu kontenjan bulunmamaktadır.

Ancak Üniversite Yönetimi adayların akademik başarılarını (ÖSYM taban puanları / GNO vb.) ve disiplin durumlarını değerlendirerek burs değerlendirmesini yapabilmektedir. Burs tahsis edilmesi uygun görülen adaylara, teklif edilecek olan burs oranı, burs süresi ve burs devam koşulları, başvuru sonuçlarının ilan edildiği gün gönderilen kabul mektuplarında bildirilir. Adaylardan kayıt niyetlerini, kabul mektubunda iletilen bursluluk oranı, süre ve devam koşullarını da değerlendirerek belirlemeleri istenir. Burs tahsisi yalnızca öğrenim ücretini kapsar; programın varsa ek ücretleri; tüm öğrenciler tarafından öğrenim ücreti burs ve indirimleri dikkate alınmadan geçiş yaptıkları ilgili akademik yıl için belirlenen ücret ve ödeme koşullarına göre ödenir. Öğrencilerin, bu koşulları kabul etmeleri halinde kayıtları yapılır.

 

İntibak İşlemleri ve Öğrenim Süresi

 • Başvurusu olumlu bulunan adayların daha önceki programlarından almış oldukları derslerden muafiyet verilebilir. Geçiş yapmak istenilen programa uygun olan dersleri ve bu derslerin kredi ile not uyarlamaları ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulları tarafından karara bağlanır.
 • Adayın alıp başardığı dersin öğrenim dili, bu ders karşılığında diploma programında muaf tutulacağı dersin öğrenim dili şartına uymak zorundadır.
 • Muaf sayılarak intibakı yapılan derslerin kredi toplamı dikkate alınarak muafiyet verilen her 30 AKTS kredisi için bir dönem olmak üzere hesaplanan dönem sayısı, adayın öğrenim süresine sayılır. Sayılan AKTS kredisinin toplamı 24 - 30 arasındaysa bir dönem veya 30’un tam katı olmaması durumunda artık AKTS kredisi 24 - 30 arasındaysa bir dönem daha öğrenim süresinden düşülür.
 • Ders muafiyetleri ve intibak işlemleri için ayrıntılı bilgileri Derslerden Muafiyet sayfasından veya Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği‘nden edinebilirsiniz

Derslerden Muafiyet için Genel Kurallar

 • Öğrencinin kayıtlı olduğu Üniversite’deki programında alıp başardığı dersin öğrenim dili, bu ders karşılığında diploma programında muaf tutulacağı dersin öğrenim dili şartına uymak zorundadır.
 • Muafiyet verilen dersler not dönüşüm tablosuna göre kredi ve notları dönüştürülerek kayıtlara geçirilir. Not dönüşüm tablosu, Üniversite tarafından düzenli olarak güncellenmekte olup, ders muafiyeti talebinde bulunacağınız Üniversitenin tabloda bulunmaması halinde kayıtlı olduğunuz fakülteye / yüksekokula başvurmanız gerekmektedir.
 • Derslerden muaf sayılarak intibakı yapılan öğrencilerin mezuniyet hakkı kazanabilmeleri için Üniversitede en az iki yarıyıl kayıtlı olmak ve bu süre içinde en az 60 AKTS kredisi ders almış olmaları şartı aranır.
 • Muafiyet verilerek intibakı yapılan dersler, Üniversitedeki öğrenim sürelerince tekrar alınamaz.
 • Ders muafiyetleri ve intibak işlemleri için ayrıntılı bilgi hakkında Derslerden Muafiyet sayfasından veya Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nden edinebilirsiniz.
 

İletişim ve Ulaşım

Çağrı Merkezimiz 9.00 - 16.00 saatleri arası hizmet vermektedir. 
☎: 444 4 OZU (698) / 0 216 564 9000
Başvurularla ilgili sorularınızı student.services@ozu.edu.tr adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz.