Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Kurumlar Arası Yurt İçi (Başarıya Göre) Yatay Geçiş

Kurumlar Arası Yurt İçi (Başarıya Göre) Yatay Geçiş

Türkiye’deki üniversitelerden Özyeğin Üniversitesi’nin bir lisans programına yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü, YÖK’ün “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır.

 

Başvuru ve Tarihler

 

2019 - 2020 Bahar döneminde kurumlar arası yurt içi (başarıya göre) yatay geçiş başvuruları açılmayacaktır.

 • Başvurular online başvuru formu aracılığı ile yapılır. Birden fazla programa başvuru yapanlar tek form üzerinde iki tercihini belirtebilir.
 • Başvuru formu, başvuruların ilk gününde saat 10.00 itibarıyla açılır ve başvuruların son gününde saat 15.00 itibarıyla kapanır.
 • Başvuru formu, doğru ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır. İstenilen belgeler ile başvuru ücretinin ödendiğine dair dekont hem online olarak forma eklenmeli, hem de belgelerin onaylı asılları başvuru son gününden önce elden veya posta/kargo ile Öğrenci Hizmetlerine teslim edilmelidir.  Posta / kargoda yaşanacak gecikmelerden Üniversite sorumlu değildir.
 • Başvuru Ücreti: Başvurulan her bir program için 250 TL’dir. En fazla iki program için tercih yapılabilir. 
Dekontun açıklama kısmında Ad Soyad, T.C. Kimlik Numarası ve başvuru kanalı belirtilmelidir (Örneğin Ayşe Fırat, 12345678901 - kurum dışı yatay geçiş).
Başvuru ücretinin yatırılacağı hesap bilgileri: Fibabanka Özyeğin Üniversitesi Şubesi IBAN NO: TR720010300000000003115544  
Başvuru ücreti iade veya öğrenim ücretine mahsup edilmez.

 • Eksik belge ile yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmaz. Eksik veya gerçeğe aykırı beyan ve belgelerle başvuru yaptığı tespit edilen veya kayıt esnasında sunduğu belgelerin aslını ibraz etmeyen adayların kayıtları yapılmaz; yapılmış ise bulundukları döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir.
 
Öğrenim dili İngilizce olan programlara geçiş yapmak isteyen öğrencilerin Üniversite tarafından kabul edilen dil yeterlik koşullarını sağlamaları gerekir. İngilizce dil yeterliğini gösteren ulusal veya uluslararası sınav belgesi olmayan öğrencilerin PLACEMENT ve TRACE sınavlarına girmeleri gerektiğinden, en geç 15 Ağustos 2019 Perşembe günü saat 12.00'a kadar student.services@ozu.edu.tr adresine sınava girmek istediklerini email ile bildirmeleri gerekmektedir.
Başvuru sonuçları, 04 Eylül 2019 Çarşamba günü saat 19.00 itibarıyla açıklanacaktır.
 
 

Başvuru Koşulları

Genel Koşullar:

 • Eş Değerlik:  Adayın kayıtlı olduğu diploma programının yatay geçiş yapmak istediği diploma programına eş değer program olması gerekir. İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az %80 aynı olduğu tespit edilen diploma programları, eş değer olarak kabul edilir.
 • Kayıt Durumu: Aday, herhangi bir yükseköğretim kurumunun bir lisans diploma programında halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunmalıdır. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş başvurusu yapmak için engel değildir. Kayıtsız statüde olan adaylar ise yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar. 
 • Öğrenim Süresi: Aday, yatay geçiş yapmak istediği dönemin başına kadar, lisans diploma programında, hazırlık ve yaz okulu hariç, en az iki dönem öğrenim görmüş ve normal öğrenim süresini (sekiz dönem) aşmamış olmalıdır. Lisans diploma programlarında İngilizce Hazırlık Programına, ilk iki yarıyıla ve son iki yarıyıla yatay geçiş yapılamaz.
 • Genel Not Ortalaması (GNO): Adayın kayıtlı olduğu programdaki GNO’sunun 100 üzerinden en az 60 (4,00 üzerinden en az 2,29); açık öğretimden veya uzaktan öğretimden gelen başvurular için GNO’sunun 100 üzerinden en az 80 (4,00 üzerinden en az 3,15) olması gerekir. Belirtilen başarı koşulunu sağlayamayan ancak kayıt olduğu yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istediği Üniversite diploma programının o yılki taban puanına eşit veya bu puandan yüksek olanlar, yatay geçiş başvurusu yapabilirler. İlgili yılda Üniversitenin lisans diploma programı oluşmamış ise, adayın yatay geçiş başvurusu ilgili program için değerlendirilemez.
 • İkinci Öğretim Programlarında yüzdelik dilim: İkinci öğretim diploma programlarından örgün öğretim programlarına başvurularda, adayların ayrıca bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçmiş olması gerekir. 
 • Ortak Diploma Programı Öğrencileri için: Yurt içindeki bir yükseköğretim kurumundaki uluslararası ortak diploma programına devam eden adaylardan yurt dışındaki yükseköğretim kurumundan akademik başarısızlık nedeniyle ilişkisi kesilenlerin yurt içinde öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundaki genel not ortalamaları esas alınır. 

Programlara göre Ek Başvuru Koşulları:

Adayların yukarıda belirtilen başvuru koşullarının yanı sıra, ilgili programlar için aşağıda belirtilen ek başvuru koşullarını da sağlamaları gerekir:

 • İngilizce Dil Yeterliği: Öğrenim dili İngilizce olan programlara başvurularda, İngilizce dil yeterliğinin sağlanması gerekir. Dil yeterliğini sağlayamayan adayların kaydı yapılmaz, yapılmış ise de kayıt silinir. Üniversite tarafından kabul edilen dil yeterlik belgeleri için tıklayınız. 
  Dil yeterliğini gösterir geçerli belgesi olmayan adaylar başvuru-kabul takviminde belirtilen tarihlerde PLACEMENT ve TRACE sınavlarına girebilirler. 
 • Hukuk lisans programı için: 2015-2016 akademik yılı itibarıyla Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük (TM-3/EA)150.000'inci sırada olma başarı şartı aranır. 2018 yılı sonrasında YKS ile Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük (EA) 190.000'inci sırada olma başarı şartı aranır. 
 • Mimarlık (İngilizce ve Türkçe) lisans programları için: 2016-2017 akademik yılı itibarıyla Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük (MF-4/SAY) 200.000'inci sırada olma başarı şartı aranır. 2018 yılı sonrasında YKS ile Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük (SAY) 250.000'inci sırada olma başarı şartı aranır.
 • Mühendislik lisans programları için: 2016-2017 akademik yılı itibarıyla Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük (MF-4/SAY) 240.000'inci sırada olma başarı şartı aranır. 2018 yılı sonrasında YKS ile Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük (SAY) 300.000'inci sırada olma başarı şartı aranır.
 • Havacılık Yönetimi lisans programı için: Başvuran adayların havalimanı giriş kaili almasına engel oluşturacak herhangi bir adli sicil kayıtları ve mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmaması gerekir. Adaylardan, kabul edildikleri takdirde ek belgeler talep edilecek olup, detaylı bilgiyi başvuru belgeleri arasında bulabilirsiniz.
 • Pilotaj lisans programı için: Başvuran adayların havalimanı giriş kaili almasına engel oluşturacak herhangi bir adli sicil kayıtları ve mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmaması gerekir. Adaylardan, kabul edildikleri takdirde ek belgeler talep edilecek olup, detaylı bilgiyi başvuru belgeleri arasında bulabilirsiniz.

Sayfa Başı

Kontenjanlar

Fakülte/Yükseokul/Program
Puan Türü*
2. Sınıf
3. Sınıf
Mühendislik Fakültesi
-
19
23
 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
MF-4
3
5
 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
MF-4
3
3
 Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
MF-4
5 5
 İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
MF-4
5 5
 Makina Mühendisliği (İngilizce)
MF-4
3 5
İşletme Fakültesi
-
17
20
 Ekonomi (İngilizce)
TM-1
2
5
 Girişimcilik (İngilizce)
TM-1
2 4
 İşletme (İngilizce)
TM-1
3
3
 Uluslararası Finans (İngilizce)
TM-1
2
2
 Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (İngilizce)
TM-1
5
3
 Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)
TM-1
3 3
Hukuk Fakültesi
-
4
10
 Hukuk (Türkçe)
TM-3
4
10
Sosyal Bilimler Fakültesi
-
7 20
 Psikoloji (İngilizce)
TM-3
3
10
 Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
TM-3
4
10
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
-
12
24
Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce)
MF-4
2
2
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)
TM-1
2
10
İletişim Tasarımı (İngilizce)
TS-1
2
4
Mimarlık (İngilizce)
MF-4
3
3
Mimarlık (Türkçe)
MF-4
3
5
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
-
8 4
Havacılık Yönetimi (İngilizce)
TM-1
5 2
Pilotaj (İngilizce)
MF-4 3 2
 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
-
7
19
 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce)
YGS-4
5 4
 Otel Yöneticiliği (İngilizce)
YGS-6
2
15
 TOPLAM
 -
74
120

*Belirtilen puan türleri, 2018 yılı ÖSYS için belirlenmiş olup, başvuruda esas olarak öğrencinin kayıt olduğu yıldaki puan türü dikkate alınacaktır.

Sayfa Başı

Başvuru için Gerekli Bilgi ve Belgeler

Başvuru belgeleri, Türkçe veya İngilizce dilinde hazırlanmış olmalıdır. Diğer dillerde ise, orijinallerine ek olarak Türkçe veya İngilizce dilinde onaylı tercümeleri de sunulmalıdır.

Tüm öğrencilerin teslim etmesi gereken başvuru belgeleri:

 • Başvuru Formu: Doğru ve eksiksiz doldurulmuş online başvuru formu çıktısı
 • Başvuru Ücreti: Başvuru yapılan her bir program için ayrı olmak üzere 250 TL tutarındaki başvuru ücretinin ödendiğini gösterir dekont
 • Öğrenci Belgesi: Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış imzalı mühürlü belge. Belgede adayın sınıfı, programın öğretim dili, kabul türü (ÖSYM yerleştirme, yatay geçiş vb.) ve halen kayıtlı olunduğunun belirtilmesi gerekir.
 • Disiplin Durumunu Gösterir Belge: Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış, adayın disiplin cezası durumunu gösterir imzalı mühürlü belge. (Öğrenci belgesinde belirtilmesi durumunda da kabul edilir.)
 • Resmi Transkript: Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış, alınan tüm dersleri, notları ve not ortalamalarını gösteren not döküm belgesi. Transkript, not sistemi ve programın öğrenim dili hakkında açıklayıcı bilgi içermiyorsa, bu bilgileri içeren belgeler transkripte eklenmeli. 
 • Ders Tanım ve İçerik Bilgileri: Transkriptte belirtilen derslerin ayrıntılı tanımlarını ve içerik bilgilerini içeren belgeler
 • ÖSYS / YKS / DGS (Yerleştirme Puanları ve Başarı Sıralamaları Dahil) Sonuç Belgesi: Öğrencinin kayıtlı olduğu üniversiteye yerleştiği yıla ait, ÖSYM web sitesinden alınacak tüm YGS / LYS yerleştirme puan bilgileri ve sıralamaları ile yerleştirme sonucunu gösteren belgesi. DGS ile yerleşen adaylar için de DGS'ye ait tüm yerleştirme puanlarını ve sıralamaları ile yerleşme sonucunu gösterir belge
 • Kimlik Belgesi:  Fotoğraflı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı / mavi kart / pasaport aslı. (Kimlik belgesinin her iki tarafı aynı sayfada olacak şekilde 1 kopyası.)
 • Lise Diploması: Mezun olunan lise tarafından tahsis edilmiş diplomanın onaylı kopyası
 • İngilizce programlar için: Varsa, ulusal veya uluslararası İngilizce Dil Yeterlik Belgesi'nin onaylı kopyası
Havacılık Yönetimi Lisans Programına kayıt yaptıracak öğrencilerin sunması gereken belgeler:
 • Sağlık Sertifikası: Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde alınmış sağlık raporu. (İşitme kaybı/eksikliği, görme kaybı eksikliği vs.). (Rapor, özel hastaneden veya devlet hastanesinden temin edilebilir.)
 • Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Belgesi: T.C. uyruklu öğrencilerin, Cumhuriyet Başsavcılıklarından son 1 ay içinde alınmış havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı bulunmadığını gösterir 1 adet arşiv kayıtlı adli sicil belgesi aslı. (E-devlet sistemi üzerinden Adlî Sicil Kaydı Sorgulama Formu aracılığıyla belgeyi temin edebilirsiniz. Belgeyi arşiv kayıtlı oluşturabilmek için, Kurum Türü alanında "Resmi" seçeneğini; Belgenin Neden Verileceği alanında ise "Diğeri seçebilirsiniz.)
Pilotaj Lisans Programına kayıt yaptıracak öğrencilerin sunması gereken belgeler: 
 • Lise Diploması Kopyası: Lise diplomasının aslı ve bir kopyası. Aslı kayıt sırasında iade edilecektir.
 • 12 adet Fotoğraf: Son 1 ay içerisinde çekilmiş 12 adet vesikalık fotoğraf
 • ICAO Ek-1 Sınıf 1 Hükümlerine uygun sağlık raporu: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından ICAO Ek-1 Sınıf 1 hükümlerine uygu1’inci sınıf sağlık sertifikasının aslı ile bir kopyası. Yetkili havacılık tıp merkezlerinin listesine SHGM resmi web sayfasından  ulaşabilirsinizYetkili havacılık tıp merkezinden alınan sağlık raporunun sertifikaya dönüştürülme zorunluluğu bulunmaktadır ve öğrencilerin sorumluluğundadır. Sağlık raporunun sertifikaya dönüştürülmesi ile ilgili işlemlere SHGM resmi web sayfasından veya aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Kayıt gününe kadar sağlık raporlarını bürokratik işlemlerin uzaması nedeniyle sertifikaya dönüştüremeyen öğrencilerin kayıt işlemleri sağlık raporunun aslı ve bir kopyası ile yapılabilecektir. (01 Ekim 2019 tarihine kadar 1’inci sınıf sağlık sertifikalarının aslını ve bir kopyasını  teslim etmeleri koşuluyla). 1’inci sınıf sağlık sertifikaları kopyası ile karşılaştırıldıktan sizlere iade edilecek ve öğrenciliğiniz süresince her yıl yenilenme ve kopyasının Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’ne teslim edilme sorumluluğu sizlerde olacaktır.  
 
 • Adli Sicil Arşiv Kaydı Belgesi: T.C. uyruklu öğrencilerin, Cumhuriyet Başsavcılıklarından son 1 ay içinde alınmış 2 adet arşiv kayıtlı adli sicil belgesi aslı ile bir kopyası. (E-devlet sistemi üzerinden Adlî Sicil Kaydı Sorgulama Formu aracılığıyla belgeyi temin edebilirsiniz. Belgeyi arşiv kayıtlı oluşturabilmek için, Kurum Türü alanında "Resmi" seçeneğini; Belgenin Neden Verileceği alanında ise "Diğer"i seçebilirsiniz.)

Değerlendirme ve Sonuçlar

 • Değerlendirmeler, ilgili akademik birimler tarafından yapılır ve yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
 • Değerlendirme sonuçları, başvuru–kabul takviminde ilan edilen tarihlerde Üniversitemiz web sitesinde duyurulur.
 • Başvuru-kabul takviminde ilan edilen tarihlerde adayların kabul niyetlerini Öğrenci Hizmetlerine bildirmesi ve kayıt tarihleri içinde işlemlerini tamamlamaları gerekir.
 • Yatay geçiş başvurularında burslu kontenjan bulunmamaktadır. Ancak, Üniversite, adayların akademik başarıları (yerleştirme puanları, yerleştirme başarı sıraları, genel not ortalaması, hazırlık sınıfını başarma, disiplin durumu vb. kriterlere göre) değerlendirerek burs tahsisinde bulunabilir. Burs tahsisinde bulunulan adaylara, burs oranı, süresi ve koşulları ayrıca başvuru sırasında kullandıkları e-posta adreslerine bildirilir.
 • Ders ve not intibaklarına, ilgili Fakülte/Yüksekokul yönetim kurulları tarafından karar verilir.

Üniversiteye Kayıtlar

Yatay geçiş başvurusu kabul edilen ve geçiş yapmak için kayıt niyetini olumlu olarak bildiren öğrencilerin Üniversite kayıt tarihlerinde kayıt belgelerini Öğrenci Hizmetlerine teslim etmeleri ve öğrenim ücreti ödemelerini tamamlamaları gerekir. Süresi içinde belgeleri teslim etmeyen öğrenciler geçiş haklarını kaybederler.

Kayıt Belgeleri:
 • Başvuru için istenilen evraklardan, orijinal ıslak imzalı sunulmamış belgelerin tamamı
 • Son altı ay içinde adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf
 • Öğrenci kayıt bilgi formunun imzalı çıktısı (Öğrenci kayıt bilgi formlarının açık olduğu tarihleri öğrenebilmek ve formları doldurabilmek için, http://www.ozyegin.edu.tr/kayit adresinden bilgi edinebilirsiniz.)
 • Lise diploması (Aslı kendisinde ise istenecektir.)
 • Öğrenim ücretinin ödendiğini gösterir dekont
 • Yatay geçiş uygunluk belgesi: Kayıtlı oldukları üniversiteden yatay geçiş yapmalarına engel bir durum olmadığına dair imzalı resmi belge.
 • Havacılık Yönetimi lisans programı için ek olarak: Başvuruda sunulan sağlık (heyet) raporunu ve adli sicil kaydını gösterir belgenin asılları
 • Pilotaj lisans programı için ek olarak: Son 1 ay içerisinde çektirilmiş 13 adet biyometrik fotoğraf ile başvuruda sunulan sağlık sertifikası ve adli sicil kaydını gösterir belgenin asılları
 

Ücretler ve Burslar

Öğrenim Ücretleri

2019 - 2020 akademik yılında Üniversite dışından yatay geçiş ile kabul edilen yeni öğrenciler için uygulanacak KDV dahil yıllık öğrenim ücretleri aşağıdaki şekildedir. Öğrenciler, geçiş yaptıkları programın öğrenim ücreti dışındaki varsa ek ücretlerini de (uçuş ücreti, üniforma takımı ve bıçak seti ücreti vb.) ödemekle yükümlüdürler.

Fakülte / Program

Yıllık Öğrenim Ücreti (KDV dahil)

Ek Ücretler

Fakülte Programları (1)

72.000 TL

-

Havacılık Yönetimi

48.500 TL

-

Pilotaj

57.600 TL

Uçuş Ücreti (2)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

49.000 TL

Bıçak seti ve üniforma takımı ücreti(3)

Otel Yöneticiliği

46.000 TL

Üniforma takımı ücreti(4)

(1) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Programları hariç.

(2) Pilotaj programında yer alan zorunlu uçuş eğitimleri yıllık öğrenim ücretlerine dâhil değildir. Öğrenciler zorunlu uçuş eğitimleri için, Pilotaj lisans programında yıllık öğrenim ücretine ek olarak, Üniversitenin anlaşmalı olduğu uçuş okuluna lisans öğreniminin 4 üncü, 6 ncı ve 8 nci dönemleri başında olmak üzere 3 eşit taksitte uçuş ücreti öderler. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında kayıt olanlar için Uçuş Okulu tarafından belirlenen uçuş eğitimi ücreti KDV dâhil 54.000 EURO’dur. Uçuş eğitimi ücreti burslu öğrenciler için kılavuz burs oranı kadar üniversitemiz tarafından karşılanacaktır.

(3) 2019-2020 akademik yılında Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans programına yeni kayıt olacak tüm öğrenciler lisans programında mutfak derslerinin başladığı 1. yıl, 2. dönem başı itibarı ile üniforma takımını üniversitemizin kitabevinden, bıçak setini ise üniversitemizin anlaşmalı olduğu firmadan temin edeceklerdir. Üniforma takımı ve bıçak seti ücretleri her yıl yeniden belirlenmekte olup, ücretler giriş burslarına bakılmaksızın ödenir. 2019-2020 akademik yılı için üniforma takımının ücretleri KDV dahil 348 TL, bıçak setinin ücreti KDV dâhil 675 Euro karşılığı Türk Lirasıdır.

(4) 2019-2020 akademik yılında Otel Yöneticiliği lisans programına yeni kayıt olacak tüm öğrenciler üniforma takımını, lisans programında 2. yıl, 2. dönem başı itibarı ile üniversitemizin kitabevinden temin edeceklerdir. Üniforma ücretleri her yıl yeniden belirlenmekte olup, ücretler giriş burslarına bakılmaksızın ödenir. 2019-2020 akademik yılı için üniforma takımı ücreti KDV dahil 300 TL olarak uygulanacaktır.

Öğrenim ücreti ödeme yöntemlerimiz için Ödemeler sayfamızdan bilgi alabilirsiniz. 

Burslar

Yatay geçiş başvurusunda bulunan adaylar, kabul edildikleri takdirde varsa kayıtlı oldukları üniversitelerinden almakta oldukları mevcut tüm burs ve indirimlerden feragat etmiş sayılırlar. Üniversitemize yapılan yatay geçiş başvurularında burslu kontenjan bulunmamaktadır. Ancak Üniversite Yönetimi adayların akademik başarılarına (ÖSYM taban puanları / GNO vb.) ve disiplin durumlarına göre burs değerlendirmesini (burs miktarı, koşul ve süre) yapar. Burs tahsisi yapılan adayların e-posta adreslerine burs oranı, süresi ve koşulları ile ilgili bilgiler bildirilir. Burs tahsisi yalnızca öğrenim ücretini kapsar; programın varsa ek ücretleri; tüm öğrenciler tarafından öğrenim ücreti burs ve indirimleri dikkate alınmadan geçiş yaptıkları ilgili akademik yıl için belirlenen ücret ve ödeme koşullarına göre ödenir. Öğrencilerin, bu koşulları kabul etmeleri halinde kayıtları yapılır.

 

İntibak İşlemleri ve Öğrenim Süresi

 • Başvurusu olumlu bulunan adayların daha önceki programlarından almış oldukları derslerden muafiyet verilebilir. Geçiş yapmak istenilen programa uygun olan dersleri ve bu derslerin kredi ile not uyarlamaları ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulları tarafından karara bağlanır.
 • Adayın alıp başardığı dersin öğrenim dili, bu ders karşılığında diploma programında muaf tutulacağı dersin öğrenim dili şartına uymak zorundadır.
 • Muaf sayılarak intibakı yapılan derslerin kredi toplamı dikkate alınarak muafiyet verilen her 30 AKTS kredisi için bir dönem olmak üzere hesaplanan dönem sayısı, adayın öğrenim süresine sayılır. Sayılan AKTS kredisinin toplamı 24 - 30 arasındaysa bir dönem veya 30’un tam katı olmaması durumunda artık AKTS kredisi 24 - 30 arasındaysa bir dönem daha öğrenim süresinden düşülür.
 • Ders muafiyetleri ve intibak işlemleri için ayrıntılı bilgileri Derslerden Muafiyet sayfasından veya Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği‘nden edinebilirsiniz

Derslerden Muafiyet için Genel Kurallar

 • Öğrencinin kayıtlı olduğu Üniversite’deki programında alıp başardığı dersin öğrenim dili, bu ders karşılığında diploma programında muaf tutulacağı dersin öğrenim dili şartına uymak zorundadır.
 • Muafiyet verilen dersler not dönüşüm tablosuna göre kredi ve notları dönüştürülerek kayıtlara geçirilir. Not dönüşüm tablosu, Üniversite tarafından düzenli olarak güncellenmekte olup, ders muafiyeti talebinde bulunacağınız Üniversitenin tabloda bulunmaması halinde kayıtlı olduğunuz fakülteye / yüksekokula başvurmanız gerekmektedir.
 • Derslerden muaf sayılarak intibakı yapılan öğrencilerin mezuniyet hakkı kazanabilmeleri için Üniversitede en az iki yarıyıl kayıtlı olmak ve bu süre içinde en az 60 AKTS kredisi ders almış olmaları şartı aranır.
 • Muafiyet verilerek intibakı yapılan dersler, Üniversitedeki öğrenim sürelerince tekrar alınamaz.
 • Ders muafiyetleri ve intibak işlemleri için ayrıntılı bilgi hakkında Derslerden Muafiyet sayfasından veya Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nden edinebilirsiniz.
 

Yurtlar

Yatay geçiş başvurusu kabul edilip kayıt olan öğrenciler, yurtlardan faydalanabilirler. 
Yurtlar ve yurt başvuruları hakkında bilgi almak için Yurtlar sayfamızı inceleyebilir ve Yurt Müdürlüğü ile görüşebilirsiniz.
Sayfa Başı
 

İletişim ve Ulaşım

Çağrı Merkezimiz 9.00 - 16.00 saatleri arası hizmet vermektedir. 

☎: 444 4 OZU (698) / 0 216 564 9000
*: Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü 
Öğrenci Hizmetleri
Nişantepe Mah. Orman Sk. No 34-36
34794 Çekmeköy - İstanbul
Kampüsümüze kendi aracıyla gelmek isteyen adaylar, yol tariflerinin bulunduğu sayfamızı inceleyebilir; Üniversite servisleri ile gelmek isteyenler ise servis (shuttle) saatlerimizi buradan görüntüleyebilirler.
cheap nfl jerseys from china wholesale nfl jerseys from china discount nfl jerseys from china cheap nfl jerseys from china wholesale nfl jerseys from china discount nfl jerseys from china cheap nfl jerseys from china wholesale nfl jerseys from china discount nfl jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discont nba jerseys