Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

"Talks on a World in Crisis" Çevrimiçi Etkinlik Serisi

"Talks on a World in Crisis" Çevrimiçi Etkinlik Serisi

Talks in a World in Crisis Flyer

"Talks on a World in Crisis" çevrimiçi etkinlik serisi, küresel politika ve politik ekonomide karşılaşılan zorlukların farklı yönleri üzerine araştırma ve deneyimlerini paylaşmak için dünyanın dört bir yanından alanlarının önde gelen akademisyenlerini ve uygulayıcılarını bir araya getiriyor.

"Talks on a World in Crisis" serisi içerisinde düzenlenen etkinlerin kronolojik sıralamasını aşağıda görüntüleyebilirsiniz.


Quality Peace in an Age of Discord

Quality Peace in an Age of Discord: Global Challenges and the Case of Nagorno-Karabakh

Aralık 17, 2020 // 18:30 - 19:45 

Prof. Dr. Peter Wallensteen, Uppsala Üniversitesi & Kroc Enstitüsü

Prof. Dr. Bahar Rumelili, Koç Üniversitesi

Özet

Salgın yılı, savaşların yarattığı zorlukları azaltmadı. "Donmuş" gibi görünen çatışmalar tekrar gün yüzüne çıkmaya başladı. Yeni çatışmalar ortaya çıktı ve eski çatışmalar çözümsüz kaldı. Uluslararası arabuluculuk ve müzakere çabaları başarısızlıkla sonuçlandı ve halklar için yıkıcı etkiler oluşturdu. Bu nedenle, 2020'ler için yeni olanaklar aramaya ihtiyaç vardır: barışa yönelik bu zorluklar daha ilginç ve daha başarılı olmak için yeniden ifade edilebilir mi? Bunun için (en az) iki olası yol vardır. Biri SDG 16 tarafından, diğeri ise kaliteli barış kavramı tarafından sağlanmaktadır. Bu sunum, bu yaklaşımlara bakıyor ve bunları uzun süredir çözüm girişimlerine direnen tek bir davaya uygulama girişiminde bulunuyor: Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışma.

Etkinliğin Youtube kaydı için lütfen tıklayınız

 

Why Spring Turned to Winter: Islamist Parties and Democratic Transitions in Tunisia and Egypt

Why Spring Turned to Winter: Islamist Parties and Democratic Transitions in Tunisia and Egypt

Mart 10, 2021 // 18:30 - 20:30

Dr. Şebnem Gümüşçü, Middlebury College

Dr. Berk Esen, Sabancı Üniversitesi

Özet

2021 yılı Arap ayaklanmalarının 10. Yıldönümünü işaret ediyor. Tunus’tan başlayarak Kuzey Afrika ve Orta Doğu bölgelerine hızla yayılan ayaklanmalarda, milyonlarca kişi ülkelerindeki uzun süreli otokratik yönetimin sona ermesini talep etti. Rejimlerini sorumlu tutarak, iş, itibar ve özgürlük istiyorlardı. Ancak, milyonlarca kişinin tarihsel çağrısı anlamlı bir değişimi başlatmada büyük ölçüde başarısız oldu. Sadece, ayaklanmaların başladığı, Tunus’ta demokratik yönetimin doğuşuna tanıklık ettik. Ayaklanmaların yaşandığı diğer ülkelerde ise otokratlar gösterileri bastırdı. Bugün, bölge daha fakir, gençler hala işsiz ve otokratlar daha sıkı bir şekilde yönetimin başındalar. Ne yanlış gitti? Ayaklanmalar nasıl oldu da değişim getiremedi? Bu konuşma bu soruyu ele alıyor. Ayrıca, bu soruya bir cevap ararken İslamcı partilerin rolüne ve geçişleri nasıl şekillendirdiklerine odaklanıyor. 

 

 

Chinese Foreign Policy Reacts to a World in Crisis

Chinese Foreign Policy Reacts to a World in Crisis

Nisan 21, 2021 // 18:30 - 20:30 

Doç. Dr. Xiaoting Li, East China Normal Üniversitesi

Prof. Dr. Çağdaş Üngör, Marmara Üniversitesi

Özet

Uluslararası İlişkiler teorisinde hegemonun kamu malları sağlayarak, uluslararası kurumları güçlendirerek ve uluslararası istikrarı koruyarak iyi işleyen bir uluslararası sistemi sürdürme görevi hakkında çok şey söylendi. Tersine, hegemonya bu görevleri ihmal ederse ve kendi çıkarlarını ilk sıraya koyarsa, uluslararası sistem krizde olacak ve bu kriz hegemonun rakipleri için bir alan açacaktır. Son dört yıl içinde, ABD’nin sorumlu bir hegemon olarak hareket edememesi, yalnızca Batı’nın egemen olduğu uluslararası düzenin meşruiyetini bozmakla kalmadı, aynı zamanda Çin’in küresel ve bölgesel meselelerde daha büyük ve daha yapıcı bir rol oynamasına zemin hazırladı. Ancak, Çin’in, uluslararası sahnedeki yükselişini pekiştirmek için, diğer devletlerle çıkar çatışmalarını yönetmede ABD’den daha iyi bir görüşe sahip olması ve daha sorumlu davranması gerekecektir.  

Etkinliğin Youtube kaydı için lütfen tıklayınız

 

Capitalism, Alone: The Future of the System that Rules the World

Capitalism, Alone: The Future of the System that Rules the World

Mayıs 6, 2021 // 18:00 - 19:30

Prof. Dr. Branko Milanovic, Graduate Center - CUNY & Stone Center on Socio-Economic Inequality

Doç. Dr. Hasan Tekgüç, Kadir Has Üniversitesi

Özet

Milanovic'in yakın zamanda yayımlanan kitabı "Tek Başına Kapitalizm" üzerine gerçekleşecek olan etkinlikte, liberal kapitalist toplumlardaki sistemsel eşitsizlikler, hem emekten hem de sermayaden gelen yüksek gelirin aynı kişiler tarafından ele edilmesi anlamına gelen, homoploutia kavramı özelinde tartışılacaktır. Homoploutia modern kapitalizmi klasik kapitalizmden ayıran en önemli tanımlayıcı özelliklerinden biridir. Homoploutia sınıf temelli ayrımları azalttığı için arzu edilen bir gelişmedir, ancak aynı zamanda beceriler dahil varlıkların çeşitlendirilmesi sayesinde daha istikrarlı hale gelen ve bu avantajları nesillere aktarabilen bir elit oluşumunu teşvik eder. 

Etkinliğin Youtube kaydı için lütfen tıklayınız.

 

Tackling Climate Crisis: The European Green Deal and Turkey

Tackling the Climate Crisis: The European Green Deal and Turkey

Mayıs 26, 2021 // 18:00 - 19:30

Mr. Angel Gutierrez Hidalgo, EU Delegation to Turkey Head of Economic and Social Development

Prof. Dr. Güven Sak, President/CEO of TEPAV Global

Özet

Atmosfer ısınıyor ve iklim her geçen yıl değişiyor. Gezegendeki sekiz milyon türün bir milyonu kaybolma riski altında. Ormanlar ve okyanuslar kirleniyor ve yok ediliyor.  ‘European Green Deal’ bu zorluklara bir yanıt olmakla beraber, aynı zamanda yenilik, katma değer ve istihdam yaratma fırsatları da sunuyor. ‘European Green Deal’ 2050’de net sera gazı emisyonlarının olmadığı ve ekonomik büyümenin kaynak kullanımından ayrıştırıldığı modern, kaynak verimli ve rekabetçi bir ekonomi ile birlikte AB’yi adil ve refah sahibi bir topluma dönüştürmeyi amaçlayan yeni bir büyüme stratejisidir.

 
 
 
 

red purple green

A Green Purple Red New Deal: Rebuilding an economy for all in the aftermath of the Pandemic

Mart 11, 2022 // 12:30

Prof. Dr. Özlem Onaran, University of Greenwich

Özet

Bu konuşmada Prof. Dr. Onaran pandemi sonrası eşitsizlik, bakım ve iklim değişikliği krizleri ile mücadele etmek için gereken ihtiyaç temelli makroekonomi politikalarına yönelik bir paradigma değişiminin temel yapı taşlarını tartışacak. Ayrıca, Prof. Dr. Onaran, bakım ve yeşil ekonomide artan kamu harcamaları, emek piyasası politikaları ve hem gelir hem servetin vergilendirilmesini içeren “yeşil, mor, kırmızı” politika karışımının ana hatlarını çizecek.