Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Cansu
ECE

Cansu
ECE

Araştırma Görevlisi

Lisans

Özyeğin ÜniversitesiAraştırma Alanları

Romantik ilişkiler


Biyografi

Cansu Ece lisans eğitimini 2017 yılında Özyeğin Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamladı. Lisans eğitimi boyunca Şişli Florance Nightingale Hastanesi psikoloji ve nöroloji departmanlarında stajyer ve çeşitli araştırmalarda asistan ve test uygulayıcısı olarak görev aldı. Özyeğin Üniversitesi Çocuk Araştırmaları Laboratuvarı’nda okul öncesi dönemdeki çocukların sosyal ve bilişsel gelişimini inceleyen projede gözlem kodlayıcı olarak görev aldı. İlişki Araştırmaları Laboratuvarı’nda anne-çocuk bağlanmasını geliştirmeye yönelik bir projede araştırma asistanı olarak görev aldı. Bölüm hocalarından Yrd. Doc. Dr. Selenga Gürmen ile ebeveyn çatışmasının genç yetişkinlerin romantik ilişkilerine etkisini inceleyen bir araştırma yürütmeye başladı.

Eğitimine Özyeğin Üniversitesi Çift ve Aile Terapisi Tezli Yüksek Lisans programında devam etmektedir. Araştırmaya ilgi duyduğu alanlar romantik ilişkilerde doyum, çatışma, çözüm yolları ve ilişki kalıplarının kuşaklar arası aktarımıdır.