Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Aykut
Arıkan

Aykut
Arıkan

Profesör

Biyografi
İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan, Prof. Dr. Aykut ARIKAN, Türkiye’de Sosyal Medya Yönetimi ile Bilgi & İnovasyon Yönetimi alanlarının öncülerinden biridir. 2011 yılında kurulan Sosyal Medya Yönetimi (MBA) Yüksek Lisans Programı ve 2009 yılından beri, yürüttüğü Bilgi & İnovasyon Yönetimi (MBA) Yüksek Lisans Programı’nda, paydaşlarıyla birlikte ortaya koyduğu “sürdürülebilir değer yaratma” yaklaşımı çerçevesinde, küresel düşünüp yerel hareket edebilen, rekabetçi ve dinamik “değişim elçileri” (agents-of-change) rolünü üstelenebilecek insan sermayesini geliştirmektedir. Endüstriyel, ticari, kamusal ve sivil toplum olmak üzere, bir dizi kuruluşa da, bu çerçevede danışmanlık hizmetleri veren ARIKAN, değişik uluslararası toplantılarda sunulmuş bilimsel bildiri ve makalelere de sahiptir. İş dünyasına yönelik yazıları, The Brand Age, GenNaration vb. dergilerde yer almaktadır. Başvuru aşamasında (pending) olan bir patentin sahibi olan ARIKAN’ın, bilimsel çalışmaları, TÜBİTAK tarafından da desteklenmeye layık görülmüş ve 2007-2008 yılları arasında, TÜBİTAK’ın maddi desteğiyle 107K209 numaralı bilimsel araştırma projesini hayata geçirmiştir. Aykut ARIKAN bu çerçevede, Bilimin profesyonel bir iş olduğunu ve profesyonelliğin de bilimsellikten geçtiğini savunuyor.