Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Mehmet Yaşar
Gürbüz

Mehmet Yaşar
Gürbüz

Profesör Dr.

Doktora

Fransa Bordeaux Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Lisans

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Lise

İstanbul Erkek LisesiAraştırma Alanları

Uluslararası Hukuk, Uluslararası Anlaşmazlıkların Barışçıl Yollarla Çözümü, Uluslararası Deniz Hukuku


Biyografi

Profesör Dr. Mehmet Yaşar Gürbüz Lisans öğrenimini 1952 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. 1956 yılında Fransa Bordeaux Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Doktora derecesini almıştır. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Genel Hukuku kürsüsüne asistan olarak atanmıştır. 1961 yılında askerlik görevini yapmak üzere fakülteden ayrılmış ve 1963 yılına kadar Milli Savunma Bakanlığı Kanun İşleri Müdürlüğü’nde Teğmen olarak görev yapmıştır. Aynı yıl Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başlamış ve burada Türk Hukukuna Giriş, Orta Doğu Politikaları, Gelişmekte olan Ülkeler, Afrika Rejimleri konusunda dersler vermiştir. 1964-65 yılları arasında aynı fakültenin Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı görevini yürütmüştür. 1966 yılında Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesinden Doçent unvanını almıştır. 1966-68 yılları arasında Cenevre’de Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nde Hukuk Müşaviri olarak görev yapmıştır. 1968 yılında, izinli olarak ayrıldığı ODTÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesine Dekan olarak dönmüştür. Bu görevini 1971 yılına kadar sürdürmüştür. 1971’de Cenevre’de Uluslararası Çalışma Örgütünde Hukuk Müşaviri olarak görev yapmıştır. 1972-74 yılları arasında Cezayir Üniversitesi Hukuk Fakültesine Profesör olarak atanmış burada Uluslararası Hukuk, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku derslerini vermiştir. 1974 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne Öğretim Üyesi olarak atanmış, 1975 yılında Fas, Rabat’ta Ulusal İdarecilik Okulunda (ENA) Öğretim Üyesi olarak bulunmuştur. 1986 yılında Marmara Üniversitesi’nden Profesörlük unvanını elde etmiştir. 1996 yılına kadar Marmara Üniversitesi, İİBF Fransızca Kamu Yönetimi Bölümünün kurucu Başkanlığını ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürlüğünü yapmıştır. Bu arada 1988-1996 yılları arasında aşağıdaki Fransız Üniversiteleri Hukuk Fakültelerinde Misafir Öğretim Üyesi olarak dersler vermiştir: Bordeaux Üniversitesi, Rennes Üniversitesi, Toulon Üniversitesi, Nice Üniversitesi, Lyon Üniversitesi, Aix-en Provence Üniversitesi ve Toulouse Üniversitesi. 1990-2005 yılları arasında KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın Hukuk Danışmanlığını yapmıştır. 1990-1995 yılları arası Kıbrıs Lefke Üniversitesi Yönetim Kurulunda Cumhurbaşkanlığı Üyesi olarak bulunmuştur. 1996 yılında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığına atanmış, bu görevini 2002 Mayıs ayına kadar sürdürmüştür. Aynı zamanda 1996-2000 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve 2002-2011 yılları arasında da Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev yapmıştır. Bu arada Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde İngilizce olarak International Law I ve II dersleriyle Uluslararası Deniz Hukuku dersini vermiştir. Ayrıca 2003 yılından beri, bugün Milli Savunma Üniversitesi olan, Harp Akademileri Stratejik Araştırmalar Enstitüsünde Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde dersler vermektedir. 2001-02 yılları arasında Petro-Kimya Holding A.Ş (PETKİM) Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulunmuştur. Akdeniz Stratejik Gözlem Merkezi ve Amerikan Siyaset Bilimi Derneği Üyesidir. Uluslararası Ticaret Odası (ICC) hakemleri arasında olan Prof. Gürbüz ileri düzeyde İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bilmektedir.