Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

M. Alayça
Erözçelik

M. Alayça
Erözçelik

Öğr. Gör.


Biyografi

M. Alayça Erözçelik Ecole du Louvre’de (Paris) sanat tarihi, Bilkent (Ankara) ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitelerinde (İstanbul) grafik tasarım lisans eğitimi almıştır. Yüksek Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi  Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde tamamlamıştır. Reklam sektöründe 20 yıl profesyonel  olarak çalışmış olan Erözçelik, İTÜ ve Bahçeşehir Üniversitelerinde tipografi ve yaratıcı problem  çözümü metodolojileri konularında ders vermiştir. Halen İTÜ’de doktora çalışmasını yürütmektedir.

Uzun dönemli profesyonel deneyiminin bir sonucu olarak bölgesel şirketlere danışmanlık hizmeti veren Erözçelik’in faaliyet alanları kurumsal kimlik ve pazarlama stratejilerinden kültürel çalışmalara ve yaratıcı endüstrilere yayılmıştır. Son dönem araştırmaları ve konferans bildirileri sınai mülkiyet hakları, sosyal inovasyon projeleri ile kentsel ve kırsal toplulukların farklılıkları üzerinde yoğunlaşmıştır. Araştırma alanları bölgesel tasarım yoluyla sosyal değişim, connectivity, co-design, katılımcı inovasyon ve çokkültürlü tasarım stratejileridir.