Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Burak
SAVCI

Burak
SAVCI

Araştırma Görevlisi

Lisans

Özyeğin ÜniversitesiAraştırma Alanları

Kuşaklar arası ilişkilerde karmaşık duygular, anne-baba kabulünün gelişime etkisi, aile içindeki iletişim ve etkileşim döngüleri.


Biyografi

Burak Savcı, lisans derecesini 2017 senesinde Özyeğin Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden almış ve yüksek lisans derecesini tamamlamak üzere Özyeğin Üniversitesi’nde Çift ve Aile Terapisi bölümüne devam etmektedir. Lisans eğitimi sürecinde Özyeğin Üniversitesi Çocuk Araştırmaları Laboratuvarı’nda, okul öncesi çocuklarda oyun becerilerinin gelişimi ve bunun bilişsel gelişim üzerine etkileri ile ilgili çalışmalarda gözlemci ve veri kodlayıcı olarak çalışmıştır.  2016 senesinden bu yana Satir İnsan Gelişimi ve Aile Terapisi Enstitüsü’ndeki stajına devam ederken, burada eğitim materyallerinin düzenlenmesi ve sosyal medya hesaplarının takibi gibi konularda görev almıştır. Özyeğin Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim asistanı olarak da çalışmaya devam eden Burak Savcı’nın araştırmaya ilgi duyduğu alanlar, kuşaklar arası ilişkilerde karmaşık duygular, anne-baba kabulünün gelişime etkisi ve aile içindeki iletişim ve etkileşim döngüleri etrafında şekillenmiştir.