Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Burak
Taşdizen

Araştırma Görevlisi

Doktora

Tasarım, Teknoloji ve Toplum, Özyeğin Üniversitesi

Yüksek Lisans

Endüstri Ürünleri Tasarımı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Lisans

Endüstri Ürünleri Tasarımı, Orta Doğu Teknik ÜniversitesiAraştırma

Taşdizen'in araştırma ilgi alanları tasarımda etnografik araştırma ve tasarımın etnografisi, yapma ve tasarlama pratikleri, yapma ve tasarım pratiği toplulukları, maddi kültür ve tüketim çalışmaları, erkeklik çalışmaları, tasarım yazını, tasarım ve küratoryel pratikler olarak sıralanabilir.

Basılı Yayınlar

 • ERÖZÇELİK, Alayça & B. TAŞDİZEN (2017). "Designing on the Spot: Learning from the Social Design Projects in Gökçeada/Imbros Island". The Design Journal, 20(sup1), 1751-1764. (Tam metne erişim için tıklayınız.)
 • TAŞDİZEN, Burak & H. KAYGAN. (2016) "Ahlak Dışı Nesneler: Ulus'ta Kentsel Dönüşümün Bir Psikocoğrafyası". Ankara Araştırmaları Dergisi, 4(2), 89-103. (Tam metne erişim için tıklayınız.)

Konferans Bildirileri

 • ERÖZÇELİK, Alayça & B. TAŞDİZEN. (2017). “Designing on the spot - The Case of Gökçeada / Imbros”. 12th European Academy of Design Conference, 12-14 Nisan 2017, Roma, İtalya.
 • TAŞDİZEN, Burak & H. KAYGAN. (2016) “Between open-source and commerce: micropolitics of authorship and originality in a knitting community”.15th Annual STS Conference: Critical Issues in Science, Technology and Society Studies,9–10 Mayıs 2016, Graz, Avusturya.
 • TAŞDİZEN, Burak & H. KAYGAN. (2015) “Immoral objects: a psychogeography of gentrification in Ulus”. 4T: Design in Times of Turmoil,14–15 Mayıs 2015, Yaşar Üniversitesi, İzmir.

Panel Sunumları

 • TAŞDİZEN, Burak. (2016). "Social Media in a Knitting Community in Ankara, Turkey". WORKSHOP: Social Media in Turkey: Uses and impacts in Social and Political Life, 9 Nisan 2016, British Institute Ankara & Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Verilen Dersler

Stüdyo Dersleri (stüdyo ekibi ile birlikte)

 • IDE100 Araştırma Stajı
 • IDE101 Tasarımın İlkeleri
 • IDE104 Tasarım Görselleştirme II
 • IDE201 Tasarım Stüdyosu I
 • IDE301 Tasarım Stüdyosu III
 • IDE302 Tasarım Stüdyosu IV
 • IDE401 Tasarım Stüdyosu V
 • IDE402 Tasarım Bitirme Stüdyosu

Düzenlenen Atölyeler

 • İşlevinin Ötesinde (Pelin Günay ile)
 • Becerikli İnsanlar: Doğaçlama Dikiş Atölyesi (Sinem Sayar ile)
 • Becerikli İnsanlar: Örgü Atölyesi (Handan Ergün, Nahıl Dükkan ile)

Desteklenen Atölyeler

 • Regeneration of Craft (Alayça Erözçelik ile)

Biyografi

Burak Taşdizen, lisans eğitimini 2014 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde onur derecesiyle tamamlamıştır. Özyeğin Üniversitesi’ne katılmadan önce, ulusal bir yayınevinde in-house grafik tasarımcı olarak çalışmış ve bir sivil toplum örgütüne bağımsız grafik tasarım hizmeti vermiştir. Hem akademik hem de genel okuyucu için yazıları bulunan Taşdizen, kentsel çevreye dair psikocoğrafi okumalar yapmış ve görsel denemeler oluşturmuştur. Geçmişte, Tasarım Atölyesi Kadıköy [TAK], Mashallah News, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı [KEDV], Nahıl Dükkan ve Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği ile işbirliği yapmıştır. Akademik pratiğinin yanı sıra, Tasarım Atölyesi Kadıköy’ün aktif bir iştirakçisi olmayı sürdürür; bu kapsamda kadın üretim gruplarıyla çalışmış ve çalışmaya devam etmektedir. ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde devam ettiği lisansüstü çalışmasının bir parçası olarak örgü pratiğinin bir kadın örgü grubu üzerinden etnografisini yazmıştır. Taşdizen, DAAD bursiyeridir ve Almanca konuşmaktadır.