Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Koray
Düztaş

Koray
Düztaş

Öğretim Görevlisi

Doktora

Boğaziçi Üniversitesi, Fizik

Yüksek Lisans

Boğaziçi Üniversitesi, Fizik

Lisans

Boğaziçi Üniversitesi, FizikAraştırma Alanları

Kara delik pertürbasyonları ve termodinamiği, tekillik teoremleri ve kozmik sansür hipotezi, uzay-zamanların nedensel yapısı


Biyografi

Dr. Koray Düztaş lisans yüksek lisans ve doktora derecelerini sırasıyla 2002, 2006 ve 2014 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Fizik bölümünden almıştır. Doktoradan sonra bir yıl aynı kurumda doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır. Eylül 2016 ve Şubat 2019 tarihleri arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi Fizik Bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. Dr. Koray Düztaş’ın araştırmaları genel görelilik teorisi kapsamında kara delikler ve uzay-zamanların nedensel yapısı üzerinde yoğunlaşmaktadır.